Muôn kiểu 'rên la' không có người 'bắt nhịp' về nhân sự Đại hội XIII của Đảng

Trước thềm Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự chống phá của các thế lực thù địch ngày càng quyết liệt, nhất là việc xuyên tạc về mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về sự lãnh đạo của Đảng, về công tác nhân sự Đại hội. Tất cả sự chống phá nêu trên đều nhằm mục đích hạ thấp uy tín và thành quả cách mạng của Đảng và Nhà nước Việt Nam, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong những nội dung cơ bản đó thì công tác nhân sự là một trong những nội dung quan trọng mà Trung ương rất quan tâm và đây cũng là vấn đề mà các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá, việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng.

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 15, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và biểu quyết thông qua danh sách nhân sự đề cử bổ sung một số đồng chí lần đầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, bổ sung một số đồng chí Uỷ viên Trung ương khoá XII thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khoá XIII và một số đồng chí lần đầu thuộc trường hợp đặc biệt tham gia Uỷ viên Trung ương chính thức, thông qua danh sách nhân sự là Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XII thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khoá XIII và danh sách đề cử các đồng chí ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ khoá XIII với số phiếu tập trung rất cao. Đây là cơ sở, nhân tố quan trọng bảo đảm cho thành công của Đại hội XIII và triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội.

Kêu than, khóc lóc nhưng không có người đồng cảm

Bản chất, mục đích của chúng không thay đổi, nhưng thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt.

Thực tiễn cho thấy, khi đại dịch Covid-19 tiếp tục làm đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt, lao động và đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của hàng trăm triệu người dân nhiều nước trên thế giới. Trong khi Việt Nam đã, đang thể hiện sự nỗ lực vượt bậc để cùng cộng đồng thế giới kiên quyết ngăn chặn, kiểm soát, đẩy lùi và giảm đến mức thấp nhất những thiệt hại do đại dịch Covid-19 gây ra, thì vẫn có những tiếng nói lạc lõng, những luận điệu xảo trá nhằm xuyên tạc Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng của Việt Nam. Nhưng trong chính bối cảnh khó khăn chồng chất do đại dịch, rồi thiên tai xảy ra ở rất nhiều địa phương của nước ta cũng là lúc Đảng, Nhà nước thể hiện rõ nét sự ưu việt của thể chế chính trị và củng cố niềm tin trong nhân dân. Mặc dù có nhiều đối tượng vẫn tìm cách phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và điều hành của Nhà nước, gây chia rẽ đại đoàn kết giữa người dân với chính quyền nhưng điều đó dường như không thể đi ngược lại những gì đang diễn ra. Lòng dân chính là thước đo để khẳng định sự ưu việt, bản chất dân chủ thực sự của chế độ chính trị ở Việt Nam.

Phải nói rằng, trong đại dịch Covid 19 hay ứng phó với các đợt bão lũ chồng chất trong năm vừa qua, Nhà nước đã lan tỏa được quyết tâm chính trị trong ứng phó với các vấn đề này. Điều đó đã khơi dậy, phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, yêu nước của dân tộc Việt Nam. Khi những giải pháp ứng phó dịch bệnh của Chính phủ phát huy hiệu quả, tạo được môi trường an toàn cũng như không gây đứt gãy sự phát triển kinh tế, niềm tin của nhân dân lại càng được củng cố và theo đà đó, nhân dân lại càng tích cực chung tay với Chính phủ để đối phó với những khó khăn chung của đất nước.

Rõ ràng, thực tế nếu Đảng, Nhà nước không coi trọng, không khơi dậy được giá trị cốt lõi trong truyền thống của dân tộc Việt Nam thì rõ ràng khó có thể khai thác được sức mạnh của nhân dân như thời gian qua. Ngược lại, nếu người dân không đặt niềm tin vào chính quyền thì họ sẽ không sẵn sàng xắn tay, chung sức, đồng lòng với Chính phủ như thời gian qua. Niềm tin của nhân dân ngày càng được củng cố cũng như đóng góp của họ với cộng đồng, đất nước chính là thước đo giá trị nhất đối với uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng và năng lực quản lý, điều hành của Chính phủ. Vị thế, uy tín trên trường quốc tế được nâng cao, thể hiện rõ nét là sự dịch chuyển hoạt động sản xuất của nhiều tập đoàn lớn sang Việt Nam. Cùng với đó, niềm tin của nhân dân được củng cố, môi trường chính trị – xã hội ổn định chính là sức mạnh để đất nước tiếp tục phát triển, khẳng định sự lựa chọn đúng đắn và tính ưu việt của chế độ chính trị nước ta.

Muôn kiểu truyền thông thiếu thiện chí ‘khóc lóc nỉ non’ nhưng chẳng ai đoái hoài ….

Nhưng rồi bằng sự phấn đấu quyết liệt của Đảng, Nhà nước và nhân dân, kinh tế vĩ mô được ổn định, nhịp độ tăng trưởng đạt mức cao, đời sống được nâng lên; dịch bệnh Covid-19 đặt thế giới vào khủng hoảng nghiêm trọng, đất nước ta đã phát huy được tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng; tính ưu việt của chế độ, vai trò Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và sự làm chủ của nhân dân tạo ra sức mạnh để vượt qua đại dịch. Đây chính là trận địa vững chắc trước mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Thời điểm đại hội cận kề, các thế lực thù địch càng tăng cường các hoạt động chống phá, tung ra luận điệu xuyên tạc, sai trái nhằm làm suy giảm niềm tin, phá hoại Đại hội XIII của Đảng.  Những chiêu trò được ngụy trang dưới các bài viết, video clip với lập luận, tuyên truyền, cổ vũ cho việc từ bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin, phủ nhận nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng, hòng lừa bịp li gián lòng dân.

Mặc dù âm mưu, thủ đoạn của các phần tử cơ hội chính trị, thù địch đã bị dư luận trong nước và trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài kịch liệt phê phán, song do bản chất chống cộng cực đoan, đối tượng Thảo Ngọc và đồng bọn không từ bỏ dã tâm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ. Cản trở công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Dùng chiêu trò dựng chuyện về cuộc chiến “giành ghế” giữa các thế lực trong Đảng chính là thủ đoạn trắng trợn và xảo quyệt nhất của những kẻ cơ hội, thù địch hòng tấn công trực diện vào Ban lãnh đạo cao nhất của Đảng, vào đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng, phá hoại công tác nhân sự  của Đại hội Đảng các cấp, để hạ uy tín và làm mất niềm tin của nhân dân trước thềm Đại hội XIII của Đảng.

Dù đối tượng Thảo Ngọc và đồng bọn có dùng thủ đoạn tinh vi, thâm độc  thế nào chăng nữa cũng không phủ nhận, bóp méo được sự thật là Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Ngoài lợi ích của giai cấp, của dân tộc, của nhân dân Đảng không có lợi ích nào khác. Thành công của các kỳ Đại hội Đảng là động lực to lớn, nhân tố thúc đẩy dẫn tới thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay là sự khẳng định tính đúng đắn của con đường phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng vạch ra; khẳng định sức mạnh của khối đoàn kết, thống nhất về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức của toàn Đảng; khẳng định quan hệ gắn bó mật thiết máu thịt giữa Đảng với nhân dân, đang đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đến nay, trên các trang mạng nước ngoài và một số tài khoản Blog, Facebook cá nhân… đã chủ ý đăng tải nhiều thông tin xuyên tạc, thất thiệt và cố tình suy diễn về công tác chuẩn bị nhân sự Ban chấp hành (BCH) Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

Các luận điệu hồ đồ quy chụp rằng, công tác chuẩn bị nhân sự Trung ương bị chi phối quyết định bởi “nhóm lợi ích” từ một bộ phận quan chức Trung ương, ép buộc vận hành theo một kịch bản đã được lên sẵn.

Từ đầu tháng 5-2020 đến nay, không khó để tiếp cận các bài viết trên mạng xã hội nước ngoài tung tin đồn, suy đoán về “nhân sự tứ trụ” sẽ được Đại hội XIII của Đảng tín nhiệm tiến cử, lựa chọn. Có nghĩa, nhân sự cho các chức danh: Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội đã được định sẵn một cách thiếu dân chủ, khách quan, vì lợi ích nhóm trong công tác cán bộ (CTCB). Tác giả của các bài viết nêu trên “lo rằng”, sự “quy hoạch mặc định” ấy sẽ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhất là gây mất đoàn kết trong Đảng, do các phe cánh bày mưu tính kế, hạ bệ lẫn nhau… Các bài viết chủ ý bôi nhọ danh dự, đời tư và hạ thấp công trạng, đóng góp của các đồng chí lãnh đạo đương chức của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp cách mạng; cố tình đưa ra các luận cứ cho thấy sự phân chia phe cánh, hình thành các đường dây đối lập trong nội bộ Đảng ở thời điểm trước và trong đại hội Đảng.

Cần nhận diện đúng đắn rằng: Những thông tin nêu trên là hòng gây nhiễu loạn tình hình nhân sự trong Đảng, cố ý bôi nhọ tình cảm đồng chí, đồng đội trong tập thể lãnh đạo của Đảng; mưu đồ hạ thấp uy tín của cán bộ lãnh đạo đương chức, vừa gây nghi kỵ, mâu thuẫn nội bộ, dẫn đến thiếu thống nhất, đoàn kết. Đây thực chất là một thủ đoạn hết sức nham hiểm, thâm độc. Bởi chính sự đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong xã hội là sức mạnh nội sinh để toàn Đảng, toàn dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; cũng là bức tường thành vững chắc đập tan mọi âm mưu chống phá cách mạng Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử. Do vậy, không lấy gì làm khó hiểu khi các thế lực thù địch luôn lăm le chống phá cho kỳ được thành trì đoàn kết của Đảng ta!

Công tác nhân sự, cán bộ của Đảng được thực hiện trên một quy trình chặt chẽ, chuẩn bị công phu, cách làm cẩn trọng, dựa trên nguyên tắc xây dựng Đảng vốn là sức mạnh, tiến bộ, phát huy được nguyện vọng, ý chí tập thể là nguyên tắc tập trung dân chủ, thiểu số phục tùng đa số. Từ đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là cơ quan cao nhất của Đảng sẽ dân chủ lựa chọn, sáng suốt bầu ra đội ngũ cán bộ là tinh hoa của Đảng, thật sự vững vàng, có đủ bản lĩnh, phẩm chất, trí tuệ và có uy tín cao để giải quyết những công việc, xử lý kịp thời, đúng đắn, có hiệu quả những tình huống phức tạp có quan hệ đến sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc, sự sống còn của chế độ.

Điều đó càng khẳng định, những thông tin bịa đặt xoay quanh vấn đề nhân sự đại hội Đảng thực chất là những thủ đoạn trá hình của các thế lực thù địch và đối tượng xấu sử dụng internet, mạng xã hội để chống phá Đảng, Nhà nước, hòng chia rẽ nội bộ trong Đảng và chĩa mũi nhọn công kích vào sự kiện chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, chống phá quyết liệt đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Thế nhưng, tất cả những chiêu trò đó chỉ như chút bóng tối lập lờ, sẽ nhanh chóng bị ánh sáng sự thật đẩy lùi, xua tan.

Trên nhiều phương tiện truyền thông hải ngoại, trang mạng của tổ chức phản động, lưu vong và mạng xã hội, các đối tượng này tăng cường tung ra các luận điệu xuyên tạc, giả mạo, thất thiệt chống phá Đại hội XIII. Chúng ra sức thổi phồng, suy diễn, bóp méo, bịa đặt, quy kết thành những hạn chế, yếu kém của Đảng, Nhà nước trong công tác cán bộ. Chúng cho rằng công tác cán bộ, nhân sự Đại hội XIII là cuộc “tranh giành quyền lực”, “thanh trừng nội bộ”, “thủ tiêu đối phương”… Chúng cố tình dựng chuyện, quy chụp rằng, việc chuẩn bị đại hội như là hoạt động thay cho đại hội, là “xóa bỏ quyền của các đại biểu dự đại hội”; việc thực hiện công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ cốt cán cho Đại hội XIII là Ban Chấp hành Trung ương đã “tước đi quyền tự do, dân chủ trong việc ứng cử, đề cử và bầu cử của các đại biểu dự Đại hội XIII”, “tổ chức đại hội đảng các cấp, Đại hội XIII chỉ mang tính hình thức, là dịp để hội hè, tốn kém tiền của nhân dân”….

Xuyên tạc công tác cán bộ, nhân sự Đại hội XIII của Đảng, những thủ đoạn của chúng là:

Suy diễn công tác cán bộ theo kiểu “trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông” như: “Dự báo thay đổi nhân sự cấp cao Đại hội XIII”, “Ai sẽ vào “tứ trụ” Đại hội XIII”, “nhân sự Đại hội XIII: Gươm đã tuốt khỏi vỏ”… Thật nực cười, Đại hội còn chưa diễn ra, song những “con buôn” chính trị lại tỏ ra thông thái khoác lác như thật, khẳng định người này triệt hạ người kia để giữ vị trí này vị trí khác, sắp xếp bộ máy lãnh đạo của Đảng từ cao xuống thấp; từ đó suy diễn, đánh giá theo chiều hướng tiêu cực. Mánh lới thường thấy của chúng là “giật tít-câu khách” đánh trúng vào sự tò mò của nhiều người, từ đó đưa ra phân tích nhận định công tác cán bộ, nhân sự có sự “an bài”, “sắp xếp”, “thỏa hiệp”, cuối cùng là rêu rao, xuyên tạc chế độ mất dân chủ, độc đảng, chuyên quyền, toàn trị.

Ngoài thủ đoạn trên, chúng còn xuyên tạc đời tư, nói xấu, vu cáo cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng. Thời gian gần đây, trên các mạng xã hội, các blog, không gian mạng xuất hiện nhiều thông tin vu cáo, xuyên tạc, rêu rao, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. Chúng thường phát tán các thông tin, hình ảnh, clip giả tạo, sai lệch, biến không thành có, thật giả lẫn lộn, gây hoài nghi, hoang mang trong dư luận xã hội. Từ đó hòng tác động đến nhận thức, tâm lý, tư tưởng, tình cảm của nhân dân, cán bộ, đảng viên.

Những luận điệu suy diễn, những thông tin giả mạo, thất thiệt ở trên là những chiêu trò xuyên tạc, “diễn biến hoà bình” công tác cán bộ của Đảng, đánh vào tâm lý tò mò của nhiều người, gây nhiễu loạn thông tin, dao động về tư tưởng chính trị. Mục đích của chúng là cố tình tạo ra sự mất đoàn kết nội bộ, hạ thấp uy tín của cán bộ lãnh đạo cấp cao. Làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào tầm quan trọng, ý nghĩa đặc biệt to lớn của Đại hội XIII.

Chính vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần hết sức tỉnh táo, nêu cao tinh thần cảnh giác, không mắc mưu kẻ địch, quyết không để các phần tử xấu lôi kéo, lợi dụng tham gia vào các hoạt động chống phá, gây rối; cùng có trách nhiệm tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm  Đại hội XIII góp phần vào thành công của Đại hội.

Uông Chung

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

http://hoicodo.com/727951/muon-kieu-ren-la-khong-co-nguoi-bat-nhip-ve-nhan-su-dai-hoi-xiii-cua-dang/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét