Là người học rộng hiểu cao thì hãy phân biệt được đâu là "vượt biên, nhập cảnh trái phép" và "nhập cảnh hợp pháp"

Là người học rộng hiểu cao thì hãy phân biệt được đâu là “vượt biên, nhập cảnh trái phép” và “nhập cảnh hợp pháp”, chứ đừng nên phát ngôn những câu mà đến trẻ con cũng cười.

Nhà nước luôn giang tay đón công dân, miễn là họ tuân thủ quy định xuất nhập cảnh và các biện pháp y tế. Cầm hộ chiếu bìa xanh với đầy đủ dấu xuất cảnh đứng ở cửa khẩu thì chả ai cấm các vị nhập cảnh, thậm chí không có dấu xuất cảnh vẫn được nhập cảnh và thường chỉ bị phạt hành chính.

Có ai dí súng vào đầu đám nhập cảnh trái phép để bắt họ vượt biên, hay ra lệnh cấm công dân nhập cảnh tại các cửa khẩu biên giới trên bộ à? Hay chỉ có những thành phần xuất cảnh trái phép để ra nước ngoài làm ăn rồi không dám về nước bằng đường hợp pháp, hoặc phạm tội nên mới phải vượt biên rồi trốn chui trốn lủi để khỏi bị bắt?

Nguồn: Mặt trận thanh niên chống phản động

http://hoicodo.com/725403/la-nguoi-hoc-rong-hieu-cao-thi-hay-phan-biet-duoc-dau-la-vuot-bien-nhap-canh-trai-phep-va-nhap-canh-hop-phap/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét