Góc cơm chan nước mắt

Hội những người anh em “Yêu đồ lính” (nhưng phải đồ mỹ với ngụy vnch mới chịu cơ) rủ nhau đi ăn nhà hàng nhân dịp tất cmn niên.

Chuyện không có gì tới khi mấy anh chị đòi chủ quán mở nhạc để có tí phông nền. Nhạc vàng cho nó mùi mẫn cơm chan nước mắt các kiểu.

Bác chủ nhà hàng gật gù ok ok. Sau đó “đập” ngay quả remix “Bác đang cùng chúng cháu hành quân” …. ôi thôi ngậm ngùi nuốt cơm vì đã dọn ra rồi.🐧

Nguồn: Mặt trận thanh niên chống phản động

http://hoicodo.com/726399/goc-com-chan-nuoc-mat/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét