Dân chủ mà không tập trung thì sẽ thành bạo loạn

Tập trung dân chủ là một trong những nguyên tắc xương sống trong tổ chức, sinh hoạt Đảng. Với mục tiêu chống phá Đảng, làm suy yếu sức mạnh của Đảng, một số đối tượng xấu, chống đối đang ra sức xuyên tạc, làm méo mó, biến dạng nguyên tắc tập trung dân chủ.

BBC xuyên tạc tập trung dân chủ
Luận điệu xuyên tạc của BBC.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, ông Nguyễn Phú Trọng đã tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. Có thể khẳng định đây là một thành công ủa Đại hội XIII khi đã tìm ra được người có đủ đức, đủ tài tiếp tục lãnh đạo Đảng. Tuy nhiên, bất chấp những kết quả tích cực mà Đại hội dã đạt được, các đối tượng xấu, chống đối vẫn ra sức tiến hành các hoạt động công kích, chống phá.

Những màn kịch vụng về nhưng đầy độc ác

Trong bối cảnh Đại hội XIII đang diễn ra, BBC có đăng tải bài viết với tiêu đề “Nhân Đại hội 13 nghĩ về tập trung dân chủ và bầu cử tự do”, với nhiều thông tin sai lệch, hướng lái tiêu cực đựa đưa ra. Trước hết, các đối tượng xuyên tạc về mối quan hệ giữa Đảng với quần chúng nhân dân bằng luận điệu cho rằng “mạng xã hội Việt Nam cho thấy mối quan hệ không thấy tốt đẹp giữa nhân dân với Đảng cộng sản”.

Để đạt được mục đích chống phá, các đối tượng đạo diễn, tiến hành cái gọi là cuộc “bầu cử” trên mạng về việc “lãnh đạo/tổ chức chính trị nào có thể đảm bảo cho một nước Việt Nam dân chủ, thịnh vượng, người dân tự do và bình đẳng”. Với hành động tự biên, tự diễn, những kẻ này tung ra kết quả đầy tính hài hước, nực cười. Theo màn kịch được những “nhà bình loạn” thai nghén ra thì số phiếu bầu mà các thành viên Đảng cộng sản nhận được là rất thấp, kém xa só với Trần Huỳnh Duy Thức (35,7%), Nguyễn Quang A (16,2%).

Đi liền với đó, “miệng lưỡi cú vọ” của các nhà dân chủ mạng cũng liên tục hướng lái, dẫn dắt dư luận nhận thức tiêu cực, sai lệch về nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt Đảng. Theo đó, những kẻ này tung ra nhận định hết sức chủ quan, cảm tính, vu khống công tác nhân sự khi cho rằng: “các vị trí lãnh đạo của đất nước và các tỉnh thành đều bị áp đặt từ cấp trên hơn là được đề xuất, đừng nói là được bầu cử từ cấp dưới”. Thực tế, không phải đến hiện tại các đối tượng mới tiến hành công kích, chống phá về nguyên tắc tập trung dân chủ. Nằm trong một kịch bản được dựng sẵn, những kẻ này liên tục hướng lái thông tin, dẫn dắt dư luận để xuyên tạc rằng đây là “nguyên tắc sai lầm”, “làm mất dân chủ” và “tất yếu dẫn đến tập trung quan liêu, chuyên chế, tình trạng vô trách nhiệm”; nguyên tắc tập trung dân chủ “không có thật”, “dân chủ không thể đi đôi với tập trung”.

Không thể phủ nhận nguyên tắc tập trung dân chủ

Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Đây là nguyên tắc mang tính chất xương sống, cốt lõi trong tổ chức và sinh hoạt Đảng, được thể hiện qua các nội dung cụ thể như sau:

– Cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng do bầu cử lập ra, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá cá nhân phụ trách.

– Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng là Đại hội đại biểu toàn quốc Cơ quan lãnh đạo ở mỗi cấp là đại hội đại biểu hoặc đại hội đảng viên. Giữa hai kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo của Đảng là Ban Chấp hành Trung ương, ở một cấp là ban chấp hành đảng bộ, chi bộ (gọi tắt là cấp ủy).

– Cấp ủy các cấp báo cáo và chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước đại hội cùng cấp, trước cấp ủy cấp trên và cấp dưới; định kỳ thông báo tình hình hoạt động của mình đến các tổ chức đảng trực thuộc, thực hiện tự phê bình và phê bình.

– Tổ chức đảng và đảng viên phải chấp hành nghị quyết của Đảng. Thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức, các tổ chức trong toàn Đảng phục tùng Đại hội đại biểu toàn quốc và Ban Chấp hành Trung ương.

– Nghị quyết của các cơ quan lãnh đạo của Đảng chỉ có giá trị thi hành khi có hơn một nửa sẽ thành viên trong cơ quan đó tán thành. Trước khi biểu quyết, mỗi thành viên được phát biểu ý kiến của mình. Đảng viên có ý kiến thuộc về thiểu số được quyền bảo lưu và báo cáo lên cấp ủy cấp trên cho đến Đại hội đại biểu toàn quốc, song phải chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết, không được truyền bá ý kiến trái với nghị quyết của Đảng. Cấp ủy có thẩm quyền nghiên cứu xem xét ý kiến đó; không phân biệt đối xử với đảng viên có ý kiến thuộc về thiểu số.

– Tổ chức đảng quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quyền hạn của mình, song không được trái với nguyên tắc, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của cấp trên.

Tập trung và dân chủ là hai mặt vô cùng quan trọng, gắn bó chặt chẽ với nhau. Tập trung là để bảo đảm sự thống nhất, xuyên suốt của quyền lực trong Đảng, ngăn chặn việc phân tán của quyền lực. Dân chủ là để phát huy trí tuệ, sức mạnh của mọi thành viên trong Đảng, đồng thời cũng là một cơ chế tự kiểm soát để quyền lực trong Đảng không bị suy thoái, ngăn chặn mọi mầm mống của sự quan liêu, chuyên chế, độc tài. Tập trung luôn luôn phải đi liền với dân chủ. Tập trung hỗ trợ đảm bảo cho dân chủ thực hiện trong khuôn khổ, có sự kiểm soát; dân chủ giúp cho tập trung thực hiện linh hoạt, đạt hiệu quả cao trong quản lý. Thực tế, Đảng ta cũng chỉ rõ, nếu chỉ có sự lãnh đạo tập trung mà không mở rộng dân chủ thì sẽ tạo cửa quyền, tham nhũng phát triển. Ngược lại, không có sự lãnh đạo tập trung thống nhất sẽ dẫn đến tình trạng tùy tiện, vô chính phủ, cục bộ địa phương. Vì vậy, nguyên tắc tập trung dân chủ luôn luôn được củng cố, phát huy.

Thực tế chứng minh sức mạnh của Đảng ngày càng được củng cố, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng ngày càng vững chắc. Đại hội XIII của Đảng chưa kết thúc nhưng những tín hiệu vui liên tiếp được đưa ra. Đặc biệt, công tác nhân sự tại Đại hội đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ lớn của quần chúng nhân dân. Những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng là không thể phủ nhận. Chỉ có những tư tưởng hận thù, những trái tim tội lỗi, những bộ mặt giả trân mới liên tục công kích, chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam.


Nguồn: Cánh cò

http://hoicodo.com/732395/dan-chu-ma-khong-tap-trung-thi-se-thanh-bao-loan/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét