Báo Tuổi trẻ mơ hồ về chính trị thật hay giả vờ

Ngày hôm nay 19/1/2021, liên quan tới sự kiện 46 năm trước, Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm Hoàng Sa, báo Tuổi trẻ có đăng ngay trên trang nhất hình ảnh một số người lính Việt Nam Cộng hòa cộng chú thích: “tấm ảnh quý chụp người lính trong quân phục Việt Nam Cộng hòa chuẩn bị ra đảo với băng rôn lớn “Hải quân Việt Nam quyết tâm bảo vệ lãnh thổ đến giọt máu cuối cùng”.

Đọc được bài viết, lời chú thích và hình ảnh này của báo Tuổi trẻ tự nhiên Viễn tôi cảm thấy buồn nôn cho tư duy và nhận thức chính trị của tờ báo vốn dĩ thuộc làng “báo chí cách mạng” này.

Tấm ảnh về lính Việt Nam Cộng hòa mà làm tấm ảnh quý ư, quý hóa gì tấm ảnh về một chế độ tay sai bán nước, làm công cụ cho thế lực ngoại bang xâm chiếm và bắn giết đồng bào mình.

Hải quân Việt Nam Cộng hòa quyết tâm bảo vệ lãnh thổ đến giọt máu cuối cùng ư? Thế tại sao tàu xuất kích ra Hoàng Sa không làm tròn nhiệm vụ bảo vệ Hoàng Sa, mà bạc nhược chưa đánh đã thua, cái bỏ chạy, cái luống cuống bắn vào nhau để Trung Quốc chiếm đảo.

Việt Nam Cộng hòa có quyết tâm bảo vệ Hoàng Sa đến giọt máu cuối cùng không khi đã nhận lệnh của quan thầy Mỹ phải dâng Hoàng Sa cho Trung Quốc.

Quyết tâm bảo vệ Hoàng Sa, sao không xuất không quân mà tái chiếm Hoàng Sa, dù không lực Việt Nam Cộng hòa lúc đó mạnh thứ tư thế giới.

Không có chút nào gọi là quyết tâm ở đây hết, chỉ có sự bạc nhược, hèn nhát và đồng lõa.

Thông tin này không phải là hiếm, nó đã được công khai trên rất nhiều các trang mạng, chẳng lẽ Tuổi trẻ không biết.

Tôi không tin Tuổi trẻ không biết, mà họ biết nhưng cố tình đưa tin như thế này để góp phần cổ súy cho cái gọi là thây ma Việt Nam Cộng hòa.

Ngày hôm nay, báo chí chính thống không một tờ báo nào viết về trận hải chiến Hoàng Sa, chỉ có Tuổi trẻ là xông xáo giống như các trang mạng của Việt Tân hay face của các nhà “dân chủ”.

Thế nên rõ ràng câu chuyện tại báo Tuổi trẻ quả là không bình thường.

Mà cũng cần nhắc lại, đây không phải lần đầu tiên báo Tuổi trẻ có những bài viết kiểu này.

Viễn

Nguồn: Dân quyền

http://hoicodo.com/727900/bao-tuoi-tre-mo-ho-ve-chinh-tri-that-hay-gia-vo/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét