Việt tân - ký sinh trùng trên không gian mạng

Dùng mọi thủ đoạn,khai thác mọi thông tin và các vấn đề nóng ở Việt Nam, tổ chức khủng bố việt tân tích cực bịa đặt và xuyên tạc chống phá Đảng và Nhà nước ta!

Dù dịch bệnh Covid 19 tại Mỹ đang diễn biến phức tạp, số người nhiễm bệnh và tử vong ngày càng tăng cao, ấy thế mà các “con rận việt tân” không biết sức khỏe thế nào mà hàng ngày vẫn cứ ngoác mồm kêu gào chống phá Đảng và Nhà nước ta ở hải ngoại.
Phải khẳng định rằng, việt tân là thể lực thù địch đặc biệt nguy hiểm của cách mạng Việt Nam từ trước đến nay, chúng chưa bao giờ từ bỏ âm mưu chống phá Đảng và Nhà nước ta, quyết xoá bỏ chế độ Xã hội chủ nghĩa và đưa đất nước đi theo hướng Tư bản chủ nghĩa. Thế mà Việt tân lại còn mạnh mồm nói “ Thế lực thù địch vẫn luôn ám ảnh chóp bu Đảng Cộng sản Việt Nam”. Chẳng nói đâu xa, mỗi Đảng viên khi đứng trong hàng ngũ của Đảng, hoạt động vì lý tưởng của Đảng thì luôn coi thế lực thù địch, đặc biệt là tổ chức phản động lưu vong là kẻ thù chung. Các hội nhóm phản động bên ngoài luôn câu kết với các đối tượng trong Nước chúng dùng mọi thủ đoạn để xuyên tạc, chống phá, lợi dụng các vấn đề nhạy cảm, vấn đề nóng của xã hội để định hướng và thêu dệt thành những điểm nóng để kích động người dân tụ tập, làm mất ANTT, chống lại chính quyền.

Điển hình mới nhất là vụ việc liên quan đến các tài xế Grab. Sự việc được giới việt tân đẩy lên cao trào, hàng chục bài viết được việt tân đăng tải rầm rộ để hòng kích động người dân tụ tập để biểu tình, gây bức xúc trong xã hội.
Việt tân đang tự nhận mình là thế lực đối kháng, thù địch chống phá Đảng – Nhà Nước và nhân dân.
Nhưng toàn Đảng, toàn dân Việt Nam luôn chung sức chung lòng để xây dựng một nước Việt Nam phát triển và cường thịnh trong tình hình mới.

👉 Để đập tan âm mưu đen tối của kẻ thù, và bẻ gãy các luận điệu xuyên tạc của chúng trên không gian mạng,mỗi cán bộ Đảng viên và người dân cần cảnh giác và tiếp nhận thông tin xuyên tạc trên không gian mạng một cách tỉnh táo nhất.


Nguồn: Mặt trận thanh niên chống phản động

http://hoicodo.com/713478/viet-tan-ky-sinh-trung-tren-khong-gian-mang/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét