Mệt rồi Quang A ơi

Mệt rồi Quang A ơi. Nên nhớ đây là triệu tập nhé, không lên thì sẽ có người bế lên. Quả này khó thoát lắm, Cục An ninh mạng đề xuất Cục An ninh điều tra thì nghĩa là phải xử lý hình sự rồi. Đối với những thành phần như A thì khi triệu tập hồ sơ tại cơ quan công an đã dày lắm rồi, bằng chứng cơ bản đầy đủ và tính pháp lý cao.


Nguồn: Mặt trận thanh niên chống phản động

http://hoicodo.com/716393/met-roi-quang-a-oi/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét