Lê Văn Sinh suy diễn, xuyên tạc phát biểu của Đại biểu Sùng Thìn Cò

Đúng như dự đoán, phát biểu của anh Sùng Thìn Cò tại buổi thảo luận Dự án “Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở” diễn ra tại Hội trường Quốc hội sáng 17/11/2020 đã bị BBC tiếng Việt và một số kẻ bất mãn, hằn học với chế độ lợi dụng để chống phá đất nước.

Hôm qua, trong bài “Khi Đại biểu Quốc hội VN xin lỗi và nói rằng Công an đông quá”, Lê Văn Sinh (được BBC chú thích là đến từ Đại học Quốc gia Hà Nội) đã sử dụng câu nói của anh Sùng Thìn Cò rằng, “Xin lỗi đồng chí Bộ trưởng, lực lượng công an quá đông” để tấn công vào ngành công an và thể chế chính trị của đất nước, đồng thời hô hào cải tổ chính trị, kêu gọi đa nguyên, đa đảng đối lập…

Tôi thực sự không biết Lê Văn Sinh ở Đại học Quốc gia Hà Nội là ai, đã từng vi phạm pháp luật hay chưa, nhưng những gì anh ta phát biểu toát lên sự hằn học với ngành công an, với đảng cộng sản Việt Nam.

Bỏ qua những bình luận hàm hồ, vô căn cứ của Lê Văn Sinh về quân số của Bộ công an thì giọng điệu của anh ta không khác gì đám thảo khấu chính trị là mấy. Vẫn nhai đi nhai lại câu hỏi “đất nước thái bình sao phải cần nhiều công an” và rằng, “tại sao bây giờ nhiều tướng hơn cả thời chiến tranh?”…

Nguy hiểm hơn, Lê Văn Sinh phát biểu rằng, “sự gia tăng lực lượng công an thời gian qua phản ánh sự lo ngại của giới chức về vai trò lãnh đạo xã hội của họ. Khuynh hướng công an hóa bộ máy nhà nước đã hình thành và ngày càng diễn ra mạnh hơn trong mấy chục năm qua.”, Lê Văn Sinh cũng không quên chốt lại rằng đó là khuynh hướng “công an trị” ở Việt Nam. Cũng theo Sinh, xu hướng này là tất yếu vì “Khi một đảng chính trị tự khẳng định nó là “lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội” thì cũng là lúc đảng chính trị đó tìm mọi biện pháp và cách thức giữ vững quyền lực tối thượng trong tay mình. Và, để giữ vững quyền cai trị của đảng, xu hướng “Công an trị, an ninh trị” là điều tất phải đến”. 

Như vậy, Lê Văn Sinh đã gián tiếp kết luận rằng, anh Sùng Thìn Cò lo ngại quân số của công an đông là xuất phát từ vai trò lãnh đạo duy nhất của đảng đối với xã hội. Vì muốn duy trì quyền lực duy nhất nên mới cần đến công an đông như thế. Tôi chắc chắn rằng anh Sùng Thìn Cò không có ý này khi phát biểu trước Quốc hội, nhưng Lê Văn Sinh đã suy diễn, xuyên tạc lời nói của anh Cò để phá hoại đất nước.

Phần cuối bài viết của BBC, Lê Văn Sinh cũng đã huỵch toẹt ra rằng: “Tuy nhiên, lịch sử cận đại thế giới và loài người cho thấy, các quốc gia độc tài, đảng trị mang đến nghèo đói và đau khổ cho dân chúng. Sớm muộn gì loại nhà nước này cũng sẽ bị đào thải”. Theo Lê Văn Sinh, để “cải cách” thì “phải đi từ gốc rễ của vấn đề”, đó là “cải cách thể chế chính trị” và nếu “Một khi Đảng Cộng Sản Việt Nam không chấp nhận các lực lượng xã hội khác chính kiến với họ được tham dự công việc xây dựng đất nước thì sẽ không có bất kỳ một sự thay đổi theo hướng tích cực nào hết”.

Như vậy, cuối cùng thì Lê Văn Sinh cũng lòi cái đuôi là phải “Cải cách thể chế chính trị” bằng đa nguyên, đa đảng.

Như trên đã nói, tôi không biết Lê Văn Sinh là ai, có đúng làm việc ở Đại học Quốc gia Hà Nội hay không, những những gì anh ta phát biểu với BBC đã cho thấy con người này không đủ tư cách đứng trong đội ngũ những người làm công tác giáo dục. Thiết nghĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội cần có phát ngôn chính thức về trường hợp này.

Ong Bắp Cày

Nguồn: Tre làng

http://hoicodo.com/709458/le-van-sinh-suy-dien-xuyen-tac-phat-bieu-cua-dai-bieu-sung-thin-co/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét