Bản chất giải thưởng Trần Văn Bá trao cho Nguyễn Năng Tĩnh

Mấy trang mạng lề trái đanh tung hô rằng ‘tù nhân lương tâm’ Nguyễn Năng Tĩnh vừa được lựa chọn để trao giải thưởng tinh thần Trần Văn Bá năm 2020. Thậm chí một số trang facpage của Việt Tân còn đăng lời cảm ơn của vợ Nguyễn Năng Tĩnh vì được trao giải thưởng này.

Vốn đã quá quen với các thể loại giải thưởng nên tôi có thể khẳng định luôn đây là một chiêu trò chống phá Việt Nam của các tổ chức cá nhân thù địch núp dưới chiêu bài giải thưởng.

Chẳng cần nhìn đi đâu, cứ nhìn vào người trao và người nhận sẽ đủ hiểu.

Những tổ chức đứng ra sáng lập và tài trợ cho “giải thưởng” này là chủ yếu là các tổ chức phản động lưu vong ở hải ngoại như Việt Tân, Hội quân lực Việt Nam Cộng hòa…

Mục tiêu của “giải thưởng” theo thông báo là để cổ vũ tinh thần “đấu tranh của quốc nội”.

Người được vận động trao giải thưởng toàn là thành phần chống đối chính quyền, vi phạm pháp luật trong nước kiểu như Nguyễn Năng Tĩnh.

Thế nên bản chất của giải thưởng chính là một trò cổ súy và động viên cho số đối tượng chống phá chính quyền, vi phạm pháp luật trong nước.

Qua giải thưởng họ muốn cổ súy về tinh thần và hỗ trợ về vật chất cho các đối tượng.

Nhưng họ có trao mười giải thưởng cũng không thay đổi được bản chất của những người như Nguyễn Năng Tĩnh là đối tượng chống phá chính quyền, vi phạm pháp luật đâu.

Họ cứ diễn mãi trò này thì biến nó thành trò hề thôi.

Viễn

Nguồn: Dân quyền

http://hoicodo.com/703269/ban-chat-giai-thuong-tran-van-ba-trao-cho-nguyen-nang-tinh/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét