Âm mưu đen tối từ việc lợi dụng bầu cử Tổng thống Mỹ nhằm chống phá Đại hội Đảng lần thứ XIII

Cho đến hiện tại, câu chuyện bầu cử Tổng thống Mỹ vẫn đang thực sự nóng bỏng khi có hàng nghìn người ủng hộ ông Trump xuống đường biểu tình phản đối kết quả bầu cử vì nghi ngờ có sự gian lận. Và tất nhiên, một sự kiến “hấp dẫn” như vậy thì làm sao vắng bóng các nhà rận chủ quốc nội và ở hải ngoại.

Đặc biệt là đám thảo khấu trong tổ chức khủng bố Việt Tân. Mặc dù nội bộ chúng cũng có sự phân hóa mâu thuẫn, một phe thì phản đối Trump và ủng hộ Biden nhưng không dám thể hiện, đơn giản vì họ đang nằm trên đống lửa với chính sách nhập cư của Trump. Còn đám còn lại, khi đã “tìm được chỗ đứng và đứng vững một chỗ” thì chúng ủng hộ Trump hết mình. Không phải đơn giản Trump là “boss” mà còn là một người không có sự thiện cảm với chủ nghĩa Cộng sản.

Do vậy, cũng từ đó thấy rõ việc lợi dụng sự kiện bầu cử TT Mỹ chống Việt Nam cũng được phân hóa theo hai hướng trên. Nhưng nhìn chung, một diễn đàn khá quen thuộc khi chúng muốn “đồng nhất” hai thể chế chính trị độc lập theo não trạng của kẻ ăn bám khi ra rả mấy ngày dịp bầu cứ chúng ra sức lu loa cho rằng “cần xoá sổ chế Đảng cử dân bầu”, “phải sửa luật bầu cử”.

Luận điệu xuyên tạc tràn lan trên trang facebook Việt Tân

Cụ thể, trên trang facebook của Việt Tân liên tục đăng tải các bài viết về chuyện bầu cử ở Mỹ và bầu cử ở Việt Nam với những lời lẽ xuyên tạc, bịa đặt rằng: “Tại Mỹ, các ứng viên Tổng Thống sẽ phải dốc toàn lực cạnh tranh, vận động, đề ra chính sách để thu hút cử tri. Trong khi đó tại các nước độc tài, các lãnh đạo nắm quyền lại dựa vào sự dàn xếp, thoả hiệp giữa các phe phái trong bộ máy cầm quyền. Người dân bị gạt ra ngoài rìa các sinh hoạt chính trị. Một nền dân chủ mạnh là nền dân chủ có nhiều sắc thái, chứ không phải kiểu lãnh tụ “sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”, “Tại Việt Nam làm gì có cuộc bầu cử tự do như nước Mỹ. Chỉ có Đảng chọn người, đảng quyết định và đảng tự phong chức cho nhau, rồi sau đó đảng tuyên bố kết quả là do ý dân, 100% do dân bầu. Đó là lý do người dân chẳng hề quan tâm đến các cuộc bầu cử do Đảng tổ chức!”

Hay chúng hô hào rằng: “Để lập được một quốc hội có năng lực thì trước hết phải kiên quyết bỏ hẳn cách Đảng cử dân bầu, Mặt trận độc quyền giới thiệu. Phải mở rộng đường cho việc tự ứng cử và vận động ứng cử tự do”.

Rõ ràng, đây là mưu đồ “tát bùn sang áo”, muốn lợi dụng sức nóng của cuộc bầu cử TT mỹ cố tình lập lờ đánh lận con đen để “mượn gió bẻ măng” nhằm chống phá Đại hội Đảng lần thứ XIII chuẩn bị diễn ra tại Việt Nam. Âm mưu này thể hiện rõ trong luận điệu khi cho rằng ở Việt Nam “Đảng cử dân bầu” là chưa phản ánh đúng nội dung phương thức Đảng lãnh đạo bầu cử. Đảng ta không hề áp đặt, đạo diễn sắp xếp sẵn như những kẻ phản động rêu rao.

Trên thực tế, theo luật Tổ chức Quốc hội, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân hiện hành, số lượng, cơ cấu, thành phần, nhân sự ứng cử, đề cử đại biểu Quốc hội và HĐND được xác lập theo một quy trình chặt chẽ, đúng pháp luật, do các cơ quan bầu cử, tổ chức chính trị, xã hội khác nhau thực hiện, triển khai hoàn toàn không phải chỉ do “Đảng cử, dân bầu”.

Trước kỳ bầu cử, ở tất cả các địa phương trong cả nước, từ việc lựa chọn người ứng cử, lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, nơi công tác đến việc tổ chức các vòng hiệp thương để ra được danh sách ứng cử viên chính thức đều được tiến hành dân chủ, đúng luật, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng. Quá trình vận động bầu cử của các ứng cử viên cũng được thực hiện rất công bằng, dân chủ và công khai.

Và thực tế ở Mỹ, Anh hay nhiều nước Châu Âu không nói gì đến cơ chế “Đảng cử, dân bầu” nhưng thực tế họ thực hiện không khác gì ở Việt Nam. Việc giới thiệu ứng cử viên ở hầu hết các nước đều do các đảng phái chính trị thực hiện.

Bên cạnh đó, thực tế cho chúng ta thấy, với lịch sử hơn 70 năm phát triển và không ngừng hoàn thiện, Quốc hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam xứng đáng với kỳ vọng của nhân dân ta. 13 lần bầu cử Quốc hội diễn ra trong lịch sử dân tộc đã luôn thể hiện sự tôn trọng quyền tự do dân chủ của mỗi cử tri, các quy trình theo đúng quy định của luật pháp.

Đảng và Nhà nước ta luôn chú trọng tiếng nói đại diện của tất cả các tầng lớp nhân dân, trong đó có việc mở rộng số lượng đại biểu Quốc hội cho người ngoài Đảng và tạo điều kiện cho mọi công dân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện có thể ứng cử vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Nhân dân, cử tri đã có tinh thần thực hiện quyền của mình, trách nhiệm của mình, thực sự biến ngày bầu cử thành ngày hội của toàn dân.

Đây được xem là những bằng chứng đanh thép giống như cây búa tạ đập tan mọi luận điệu xuyên tạc của các đối tượng. Tuy nhiên, để đạp “nát” mọi âm mưu xấu xa nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, thì điều kiện cần là mỗi người dân chúng ta cần nâng cao giác ngộ chính trị, tìm đọc và hiểu những nguồn thông tin chính thống về các quy trình bầu cử đã được quốc hội thông qua. Đồng thời, cũng tìm hiểu về việc bầu cử ở Mỹ và các nước phương Tây để có sự so sánh sao cho đúng, tránh để tình trạng thiếu nhận biết để các đối tượng xấu dắt mũi, lôi kéo vào tư tưởng, con đường chống Đảng, Nhà nước.

Mã Phi Long

Nguồn: Bản tin Dân chủ

http://hoicodo.com/705131/am-muu-den-toi-tu-viec-loi-dung-bau-cu-tong-thong-my-nham-chong-pha-dai-hoi-dang-lan-thu-xiii/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét