Trên 30 địa phương tai nạn giao thông giảm

featured image

Theo thống kê, 37 trong số 63 địa phương trên cả nước tình hình tai nạn giao thông (TNGT) giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương (trong đó có 30 địa phương có TNGT giảm cả 03 tiêu chí đạt chỉ tiêu từ 5-10%). Mặc dù số vụ tai nạn giảm liên tục xong theo đánh giá từ Chính phủ, một số địa phương chưa đạt được kết quả như yêu cầu tại các Nghị quyết của Quốc hội.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, số vụ TNGT giảm 2.321 vụ (giảm 18,31%), số người chết giảm 783 người (giảm 13,84%), số người bị thương giảm 2.010 người (giảm 20,9%). Nhìn lại những năm về trước có thể thấy, TNGT trên toàn quốc từ năm 2016 đến nay đã giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Báo cáo của Chính phủ gửi tới các đại biểu Quốc hôi cũng chỉ rõ,  năm 2016, trên toàn quốc có 38 địa phương có TNGT giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương (trong đó có 15 địa phương giảm cả 3 tiêu chí đạt chỉ tiêu từ 5-10%). Năm 2017, có 47 địa phương; năm 2018 có 41 địa phương và năm 2019 có 57 địa phương.

Tuy có nhiều cố gắng, nhưng tai nạn nghiêm trọng vẫn xảy ra ở nhiều cung đường.

Từ thực tế số liệu TNGT tại các địa phương cho thấy với sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, cùng sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành địa phương triển khai các nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tại một số địa phương TNGT đã giảm cả 3 tiêu chí; trong đó, có nhiều địa phương đã đạt được chỉ tiêu giảm TNGT từ 5 – 10% ở cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương.

Tuy nhiên, một số địa phương chưa đạt được kết quả như yêu cầu tại các Nghị quyết của Quốc hội; từ thực tiễn cho thấy, tại các địa phương này cấp uỷ, chính quyền và lực lượng chức năng ở một số địa phương còn nhận thức chưa đúng, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo và thực hiện các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Báo cáo từ Chính phủ cũng nêu rõ, nhằm đảm bảo trật tự ATGT, thời gian tới sẽ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đề án, chính sách về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; trong đó, chú trọng hoàn thiện Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) theo chỉ đạo của Chính phủ và Quốc hội để Quốc hội khóa XIV cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10, thông qua tại Kỳ họp thứ 11.

Triển khai xây dựng, hoàn thành Đề án xây dựng “Chiến lược quốc gia về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050”; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong thời kỳ mới, trong đó tiếp tục kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông ở cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 – 2021.

Tiếp tục thực hiện nâng cao điều kiện ATGT đối với kết cấu hạ tầng giao thông; trong đó tập trung triển khai, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ các dự án trọng điểm của ngành giao thông vận tải; rà soát, xây dựng kế hoạch và triển khai xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe; trong đó, tập trung hoàn thành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe – Ca bin học lái xe ôtô.

Triển khai công tác giám sát, lưu trữ, quản lý dữ liệu camera trong quá trình tổ chức sát hạch tại các trung tâm sát hạch lái xe và chia sẻ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hoàn thiện việc bổ sung mã vạch hai chiều (QR) để đọc, giải mã nhanh thông tin trên giấy phép lái xe và liên kết với hệ thống thông tin quản lý giấy phép lái xe.

Hơn 1 triệu phương tiện được giám sát hành trình hoạt động

Để quản lý hiệu quả các nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động vận tải, các đơn vị chức năng của Bộ Giao thông vận tải đã cấp 130 tài khoản truy cập vào hệ thống quản lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình cho 63 Sở Giao thông vận tải các địa phương, cấp 541 tài khoản cho bến xe khách để quản lý, giám sát trực tuyến toàn bộ hoạt động của xe ôtô kinh doanh vận tải trên địa bàn. Đến nay, hệ thống giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã tiếp nhận dữ liệu của 1.031.873 phương tiện (trong đó có 818.547 xe ôtô kinh doanh vận tải trên phạm vi toàn quốc).

Phạm Huyền

Nguồn: Công an nhân dân

http://hoicodo.com/690094/tren-30-dia-phuong-tai-nan-giao-thong-giam/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét