Quý ông Phil Robertson của Tổ chức theo dõi Nhân quyền quốc tế bé cái nhầm về Phạm Đoan Trang

Mới đây, ông Phil Robertson, Phó giám đốc Châu Á của Tổ chức theo dõi nhân quyền thế giới viết tắt là HRW vừa đăng đàn phát biểu về vụ Phạm Đoan Trang bị bắt rằng “Những suy nghĩ chín chắn về cải tổ của Phạm Đoan Trang và đòi hỏi của cô cho người dân có quyền tham chính, là những thông điệp mà chính quyền Việt Nam phải lắng nghe và tôn trọng, thay vì trù dập”.

Có thể nói đây là một luận điệu quen thuộc của ông Phil Robertson hòng bênh vực cho những đối tượng chống phá chính quyền, vi phạm pháp luật như Phạm Đoan Trang.

Đây không phải lần đầu tiên ông Phil Robertson lên tiếng, trước đây ông cũng như tổ chức HRW đã nhiều lần lên tiếng, chủ yếu là xuyên tạc tình hình nhân quyền tại Việt Nam, bênh vực cổ vũ cho các đối tượng chống phá bị xử lý.

Quay trở lại câu chuyện của Phạm Đoan Trang, Trang bị bắt hoàn toàn không phải vì cô ta đang cổ súy cho nhân quyền, đang đấu tranh cho quyền bầu cử của người dân mà cô ta đang lợi dụng các quyền tự do dân chủ để tuyên truyền chống Nhà nước, vi phạm pháp luật.

Cần nhớ rằng, Phạm Đoan Trang không chỉ viết về vấn đề bầu cử mà nhiều bài viết của Phạm Đoan Trang có nội dung xuyên tạc, bịa đặt về tình hình Việt Nam, xuyên tạc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Còn nhớ trước đây Phạm Đoan Trang là chủ công, trùm sò trong cái gọi là Tuyên bố 258 đòi xóa bỏ điều 258 Bộ luật hình sự.

Phạm Đoan Trang cũng viết nhiều bài, biên soạn nhiều sách cho cái gọi là “Nhà xuất bản Tự do” tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam.

Chưa kể, Phạm Đoan Trang còn là thành viên của nhiều hội nhóm phản động, trái pháp luật khác.

Trang không phải đấu tranh hay kêu gọi cho cải tổ như lời ông Phil Robertson nói, mà chính xác là đang kêu gọi và thực hiện các hành động để lật đổ chính quyền.

Trang vi phạm pháp luật, và bị pháp luật xử lý. Thế nên chẳng có gì là oan, là sai đâu.

Chính quyền Việt Nam luôn lắng nghe mọi ý kiến đóng góp và xây dựng, nhưng với ngữ vi phạm pháp luật thì quên đi.

Ông Phil Robertson nhầm to rồi.

Viễn

Nguồn: Dân quyền

http://hoicodo.com/690732/quy-ong-phil-robertson-cua-to-chuc-theo-doi-nhan-quyen-quoc-te-be-cai-nham-ve-pham-doan-trang/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét