Ông Lê Quốc Phong được giới thiệu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

featured image

Bộ Chính trị vừa công bố quyết định chỉ định ông Lê Quốc Phong tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giới thiệu bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Giới thiệu ông Lê Quốc Phong để bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp - Ảnh 2.
Ông Phạm Minh Chính trao quyết định cho ông Lê Quốc Phong.

Chiều nay 11-10 diễn ra hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định chỉ định ông Lê Quốc Phong tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và giới thiệu bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Phạm Minh Chính, ủy viên Bộ chính trị, bí thư trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức trung ương, đã trao quyết định cho ông Lê Quốc Phong.

Giới thiệu ông Lê Quốc Phong để bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp - Ảnh 3.
Ông Lê Quốc Phong

Ông Lê Quốc Phong là chủ tịch nhóm đại biểu Quốc hội trẻ, là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận, bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa X, XI; chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX; chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VII; là ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn.

Trước đó, ông Lê Minh Hoan, bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, đã được điều động ra trung ương giữ chức thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Ông Lê Quốc Phong có quá trình trưởng thành, gắn bó với công tác Đoàn suốt 27 năm.

Ông Lê Quốc Phong sinh ngày 3-5-1978, quê quán Hà Nội. Ông có trình độ thạc sĩ sinh học, lý luận chính trị cao cấp.

– Từ tháng 9-1993 đến tháng 9-1995, ông Lê Quốc Phong là ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM.

– Từ tháng 3-1997 đến tháng 11-1999, là ủy viên Ban thường vụ, phó bí thư Đoàn trường, chủ tịch Hội Sinh viên Trường đại học Khoa học tự nhiên (TP.HCM), ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, ủy viên Ban thư ký Hội Sinh viên TP.HCM.

– Từ tháng 11-2002 đến tháng 12-2004, ông là bí thư Đoàn trường Trường đại học Khoa học tự nhiên (TP.HCM), ủy viên BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, ủy viên Ban thư ký Hội sinh viên TP.HCM, ủy viên BCH Thành đoàn TP.HCM.

– Từ tháng 1-2005 đến tháng 9-2007, là ủy viên Ban thường vụ Thành đoàn TP.HCM, phó trưởng ban Đại học chuyên nghiệp Thành đoàn, bí thư Ban cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TP.HCM, ủy viên BCH Đảng bộ Đại học Quốc gia TP.HCM, phó chủ tịch Hội sinh viên TP.HCM.

– Từ tháng 9-2007 đến tháng 4-2009, phó bí thư Thành đoàn TP.HCM, trưởng ban thanh niên trường học Thành đoàn, ủy viên BCH Trung ương Đoàn, chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM. Tháng 2-2009, được bầu giữ chức phó chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

– Từ tháng 4-2009 đến năm 2012, là ủy viên BCH Trung ương Đoàn, phó bí thư thường trực, trưởng ban thanh niên trường học Thành đoàn TP.HCM; phó chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM.

– Tháng 7-2013, là thành ủy viên TP.HCM.

– Đến tháng 3-2013, là ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, phó chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII; bí thư Thành đoàn TP.HCM, chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM.

– Chiều 21-12-2013, tại Hội nghị BCH Trung ương Đoàn lần thứ 4, khóa X bầu ông Lê Quốc Phong làm bí thư Trung ương Đoàn khóa X.

– Tháng 12-2013, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX, ông Lê Quốc Phong được bầu làm chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2013 – 2018.

– Tháng 1-2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu vào ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

– Ngày 21-4-2016 tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X, ông Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn.

– Ngày 12-12-2017, ông tái đắc cử Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

– Năm 2018, ông được bầu giữ chức chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII.

– Đến tháng 8-2020, ông Lê Quốc Phong tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn.


Nguồn: Cánh cò

http://hoicodo.com/690168/ong-le-quoc-phong-duoc-gioi-thieu-lam-bi-thu-tinh-uy-dong-thap/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét