Hãy thôi “nghe hơi nồi chõ” bẻ lái công tác sắp xếp nhân sự của Ban Tổ chức Trung ương


Đến hẹn lại lên, khi Đại hội Đảng toàn quốc chuẩn bị được tiến hành, thì các trang mạng, đối tượng cơ hội chính trị ngay lập tức lợi dụng sự kiện để tiến hành các hoạt động chống phá. Trong các hướng tấn công phá hoại, chống phá về nhân sự Đại hội là hướng đi được các đối tượng tập trung tiến hành.


Trang “Thân Hữu Việt Tân Úc Châu” đã đăng tải bài viết sặc mùi kích động của Trần Thị Sánh xuyên tạc công tác xắp xếp nhân sự của Ban Tổ chức Trung ương

Mới đây, “nghe hơi nồi chõ” việc bà Phạm Thị Thanh Trà được bổ nhiệm vào vị trí Thứ trưởng Bộ Nội vụ và giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trang “Thân Hữu Việt Tân Úc Châu” đã đăng tải bài viết của Trần Thị Sánh nói rằng “cho đến nay Ban Tổ chức Trung ương có 9 Phó ban. Sắp tới đây, ai sẽ là con số chẵn chục giữ chức Phó Ban Tổ chức Trung ương đây?”; rồi thì “giảm biên chế ở đâu chứ Trung ương không giảm mà chỉ có tăng thôi nhé”…


Chẳng biết Trần Thị Sánh không biết hay cố tình lờ đi một thực tế rằng, trong số 9 Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương thì có tới 4 người đang kiêm nhiệm, là lãnh đạo đang công tác tại Bộ Nội vụ và Ban công tác Đại biểu Quốc hội, gồm: ông lê Vĩnh Tân (Bộ trưởng Bộ Nội vụ); ông Trần Văn Túy (Trưởng ban công tác Đại biểu Ủy ban Thường vụ Quốc hội); bà Nguyễn Thị Thanh (Phó Trưởng ban Công tác đại biểu Ủy ban Thường vụ Quốc hội) và bà Phạm Thị Thanh Trà (Thứ trưởng Bộ Nội vụ). Chẳng phải ngẫu nhiên lại có sự sắp xếp, để 4 người đang công tác tại 2 cơ quan trên được giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Bởi ngoài chức năng tham mưu, đưa ra các chính sách thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ, bố trí nhân sự cho hệ thống chính trị, thì Ban Tổ chức Trung ương còn có nhiệm vụ là lãnh đạo, kiểm tra, giám sát công tác tổ chức cán bộ. Và điều này thể hiện qua qua việc sắp xếp 4 Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương là những nhân sự nắm chức vụ ở Bộ Nội vụ và Ban Công tác Đại biểu Quốc hội – nơi quản lý, tổ chức bộ máy nhân sự, công chức, viên chức và các đại biểu thuộc các cấp từ địa phương đến trung ương. Thêm nữa, việc bổ nhiệm bà Trà kiêm nhiệm chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương thì vẫn chừng nấy con người, có thêm cán bộ, lãnh đạo hay cái ghế nào đâu mà Trần Thị Sánh lại khóc lóc ỉ ôi cho rằng “trung ương tăng biên chế” vậy?


Việc mới đây bà Phạm Thị Thanh Trà – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, được giao giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương là một chuyện bình thường, đúng theo yêu cầu nhiệm vụ công tác. Hơn nữa, cũng chỉ còn hơn 3 tháng nữa thôi là kết thúc nhiệm kỳ, chắc chắn sẽ có một số lãnh đạo về hưu hoặc có người được điều động sang vị trí khác. Vậy nên, việc bà Phạm Thị Thanh Trà được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương vào lúc này là để đảm bảo cho quá trình sắp xếp nhân sự được diễn ra suông sẻ, người mới được bổ nhiệm sẽ có thời gian làm quen và nhận sự chuyển giao công việc.


Công tác nhân sự rất quan trọng, bởi đó là gốc của mọi công tác, vì lẽ đó mà Trần Thị Sánh và trang “Thân Hữu Việt Tân Úc Châu” đã đánh lận con đen về việc bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nội Vụ – Phạm Thị Thanh Trà kiêm nhiệm chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ngày càng ra sức xuyên tạc về công tác sắp xếp nhân sự nhất là lúc Đại hội 13 sắp diễn ra. Dù các thông tin xuyên tạc, bịa đặt nhanh chóng bị vạch trần, bóc mẽ nhưng khi được tung ra ít nhiều đều gây ra các hệ luỵ tiêu cực, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của cơ quan nhà nước. Mà như lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhận định: “Những luận điệu của các thế lực thù địch và các phần tử phản động, cơ hội chính trị… tuy không có gì mới, nhưng nó được tung ra, truyền bá vào lúc này là hết sức độc hại, nguy hiểm, gieo rắc hoang mang, nghi ngờ, phân tâm, mất niềm tin trong nội bộ ta, tác động hòng làm đội ngũ ta tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Do đó, với những bài viết về nhân sự kiểu mang tính chất chống phá người dân khi tiếp cận thông tin cần hết thức cảnh giác.


Thế Khoa 
Nguồn: Cánh cò

Nguồn: Hội Cờ Đỏ

Đăng nhận xét

0 Nhận xét