Đừng ngụy biện để đánh đồng giữa ‘thế lực thù địch’ với người dân bất đồng chính kiến

Trong thời gian vừa qua song song với công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 thì Đảng và Nhà nước ta còn đang tích cực làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Lợi dụng các vấn đề phát sinh trong giải quyết khắc phục các khó khăn mà dịch bệnh covid gây ra. Nhất là tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu mà Việt Nam chúng ta cũng không ngoại lệ. Các thế lực phản động trong và ngoài nước đang tiếp tục gia tăng các hoạt động chống phá trên nhiều lĩnh vực nhất là trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng nhằm bôi xấu danh dự của các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, hạ thấp uy tín, tầm ảnh hưởng của Đảng trong quần chúng nhân dân trước thềm đại hội Đảng. Mà tiêu biểu hôm nay ngày 14/9 trên trang Đài Á Châu Tự Do RFA đã đưa ra các thông tin hết sức phản động xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Nhất là các chủ trương về dân chủ, nhân quyền con người gây ảnh hưởng không nhỏ đến công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc của Đảng và Nhà nước ta. Đặc biệt là trước thềm đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII “chính quyền cộng sản Việt Nam hiện nay coi những người dân lên tiếng về dân chủ nhân quyền và những người bất đồng chính kiến là thế lực thù địch và nhiều lần tuyên bố sẽ đấu tranh không khoan nhượng”.


Như vậy chúng ta có thể thấy rằng RFA đã quy chụp cho Đảng và Nhà nước ta đã đồng hóa giữa khái niệm thế lực thù địch với khái niệm những người dân lên tiếng về dân chủ và nhân quyền và những người bất đồng chính kiến. Trong khi đó hai khái niệm này hoàn toàn khác biệt nhau về ngữ nghĩa, bản chất.


Đừng ngụy biện để đánh đồng giữa ‘thế lực thù địch’ với người dân bất đồng chính kiến


RFA lại ngụy biện để đánh đồng giữa ‘thế lực thù địch’ với người dân bất đồng chính kiến


Bởi lẽ thế lực thù địch là những tổ chức, cá nhân có các hoạt động xâm hại hoặc đe dọa xâm hại “độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ” của Việt Nam; hoạt động nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo nhà nước và xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam; tuyên truyền, xuyên tạc về chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam; gây chia rẽ, kỳ thị giữa các dân tộc, tôn giáo…


Vậy có thể nói “Thế lực thù địch” không phải là những người công nhân tụ tập tham gia đình công, bãi công, không phải là những người có tiếng nói khác trong các vấn đề xã hội, vấn đề dân tộc, tôn giáo…, không phải là những người được chúng gọi là dân oan như những gì thế lực thù địch đang hàng ngày ra rả tuyên truyền.


Thế lực thù địch chính là bọn đang sống ký sinh vào những vấn đề còn tồn tại đó trong xã hội. Chúng là những kẻ lợi dụng nỗi đau của những người nông dân, công nhân chân chính đi đòi quyền lợi, những người thể hiện lòng yêu nước nhiệt thành… để trục lợi, gây bất ổn chính trị trong nước nhằm xóa bỏ, hạ bệ vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Bởi vậy sao có thể đồng hóa giữa những người dân lên tiếng về dân chủ nhân quyền và những người bất đồng chính kiến là thế lực thù địch như RFA quy chụp cho Đảng ta được.


Cùng với đó nói như RFA là đã ngầm ý rằng dưới chế độ XHCN, dưới sự lãnh đạo cả Đảng và Nhà nước ta thì nhân dân không có quyền dân chủ nhân quyền, không được thể hiện tâm tư nguyện vọng , không có quyền tự do ngôn luận, quyền được giám sát kiểm tra các cơ quan của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện quyền làm chủ của bản thân mình. Đó mới là điều phi lý mà chúng ta cần nói ở đây.


Bởi lẽ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng ta sau khi được bổ sung và sửa đổi năm 2013 vẫn tiếp tục khẳng định tiếp tục thể chế hóa và làm sâu sắc hơn chủ trương phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Tiếp tục phát huy nhân tố con người, thể hiện sâu sắc hơn quan điểm bảo vệ, tôn trọng quyền con người, bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân.


Trên thực tế Đảng, Nhà nước ta đã tạo lập những cơ chế, chính sách, hành lang pháp lý để đảm bảo quyền làm chủ thực sự của nhân dân. Luật hóa quyền lợi, nghĩa vụ của công dân trong việc tham gia đóng góp ý kiến, phản biện xã hội, giám sát các công việc của Đảng, Nhà nước và có chế tài xử lý những cơ quan, cá nhân có thẩm quyền nhưng chậm hoặc không giải quyết lợi ích và nguyện vọng chính đáng của người dân, gây bất bình và mất ổn định chính trị, xã hội. Đồng thời thông qua bầu cử đại biểu vào các cơ quan đại diện của nhân dân ở Trung ương và địa phương, đó là Quốc hội và HĐND các cấp. Người dân phản ánh tâm tư, nguyện vọng của mình và các đại biểu này có trách nhiệm phản ánh ý kiến của người dân đến các cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương, sau khi các cơ quan này trả lời thì đại biểu truyền đạt lại cho cử tri biết.


Như vậy với khẳng định và lập trường thể hiện như trên liệu có chuyện dưới xã hội chúng ta đang sống nhân dân không có quyền dân chủ nhân quyền, không được thể hiện tâm tư nguyện vọng , không có quyền tự do ngôn luận, quyền được giám sát kiểm tra các cơ quan của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện quyền làm chủ của bản thân mình hay không?


Đồng thời việc đấu tranh không khoan nhượng với các thế lực thù địch ra sức chống phá Đảng và Nhà nước ta đó là trách nhiệm không những của các cơ quan, ban ngành. Mà đó còn là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của hết thảy quần chúng nhân dân. Bởi vậy nếu khẳng định như RFA rằng “chính quyền cộng sản Việt Nam hiện nay coi những người dân lên tiếng về dân chủ nhân quyền và những người bất đồng chính kiến là thế lực thù địch và nhiều lần tuyên bố sẽ đấu tranh không khoan nhượng” là hoàn toàn sai trái .


Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm vụ đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch ngày càng được coi trọng, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả. Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh trên lĩnh vực này. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII nêu rõ: “Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch”. Bởi vậy là những người công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mỗi chúng ta cần có những nhận thức sâu sắc và đúng đắn đừng để các thế lực thù địch dụ dỗ mua chuộc mà đi ngược lại với lợi ích của dân tộc, của nhân dân, của Đảng và Nhà nước ta.


Đặng Dương


Nguồn: Đấu trường Dân chủNguồn: Hội Cờ Đỏ

Đăng nhận xét

0 Nhận xét