Trang nhật ký yêu nước sao lại ‘phá hại’ nhân dân!

Như chúng ta đã biết trong thời gian vừa qua song song với công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 thì Đảng và Nhà nước ta đang làm mọi công tác chuẩn bị cho đại đội lần thứ XIII của Đảng. Trong đó công tác nhân sự là một trong những nội dung được hết sức chú trọng, thực hiện theo đúng quan điểm của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng “phải kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những cán bộ vi phạm, thoái hóa, biến chất! Bất cứ trường hợp nào mà vi phạm kỷ luật, chúng ta phải xử lý nghiêm minh, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, để lấy lại và củng cố niềm tin và tình thương yêu, quý trọng của nhân dân”chính vì vậy trong thời gian vừa qua Đảng và Nhà nước ta đang kiên quyết xử lý một cách triệt để các trường hợp Đảng viên thoái hóa biến chất vi phạm vào điều lệ Đảng đi ngược lại với lý tưởng cộng sản thậm chí có những sai phạm nghiêm trọng ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín của Đảng trong nhân dân.


Xung quanh vấn đề này trong thời gian vừa qua các thế lực phản động đã đưa ra rất nhiều các thông tin sai trái, không đúng với sự thật, mượn cớ để xuyên tạc, phủ nhận vai trò, bản chất của Đảng ta nhằm chống phá Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Mà tiêu biểu ngày hôm nay 19/8/2020 trên trang mạng facebook với nick name “Nhật ký yêu nước” đã đưa ra những nhận định, phân tích hết sức ngông quồng, phản động chống lại công cuộc phòng chống tham nhũng của Đảng ta.


Như vậy khi đọc nội dung bài viết mỗi chúng ta có thể thấy rằng bài viết đã đem ra so sánh việc chống tham nhũng giữa các nước mà chủ nhân bài viết cho là dân chủ và các nước cho là độc tài. Đồng thời có một sự ám chỉ sâu sắc ví von chế độ của đất nước chúng ta đang sống là chế độ “độc tài” với lý giải rằng người đứng đầu là người có quyền hành bắn giết, bỏ tù cấp dưới tham nhũng.


Trang nhật ký yêu nước sao lại ‘phá hại’ nhân dân!


Trang nhật ký yêu nước sao lại ‘phá hại’ nhân dân!


Có thể thấy rằng đây là những ngôn từ hết sức sáo rỗng và nực cười và thiếu sự thuyết phục. Sở dĩ tại sao lại như vậy. Trước tiên chúng ta thấy rằng để tiến hành phòng chống tham nhũng Đảng và Nhà nước ta đã tổ chức ra “Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng”. Trong đó Ban Chỉ đạo chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể thảo luận, Trưởng ban kết luận và chỉ đạo thực hiện.Tôn trọng và không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có thẩm quyền trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.


Như vậy hoàn toàn không thể có chuyện một người có thể lộng hành, quyết định một cách tuyệt đối hóa như nội dung bài viết khẳng định. Mà người đứng đầu chỉ có trách nhiệm lãnh đạo, điều hành hoạt động chung của Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cho các thành viên, chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư về hoạt động của Ban Chỉ đạo.Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình công tác về phòng, chống tham nhũng; quyết định kế hoạch, chương trình công tác và các vấn đề khác thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban.Chủ trì, định hướng thảo luận, kết luận các cuộc họp của Ban Chỉ đạo. Bởi vậy nếu nói người đứng đầu có quyền bắn giết, bỏ tù cấp dưới tham nhũng là hoàn toàn không đúng sai lệch so với nguyên tắc và chủ trương phòng chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta.


Cùng với đó bài viết còn khẳng định bắn giết, bỏ tù càng nhiều thì càng được ca ngợi,và trách nhiệm của cấp trên khi để cấp dưới vi phạm vào quy định phòng chống tham nhũng  là hoàn toàn không có. Như vậy bài viết đã tuyệt đối hóa giữa việc được ca tụng với những con số bị bắn giết, bỏ tù mà không hề để ý đến nguyên nhân tại sao lại dẫn đến điều đó, hậu quả và mức độ nguy hại của nó ra sao.Thật không thể hiểu nổi với tiêu đề nick là nhật ký yêu nước nhưng thông qua những lập luận của bài viết chúng ta thấy rằng có một sự khệch khỡm, một mâu thuẫn không nhỏ giữa cái gọi là hình thức bề ngoài với bản chất bên trong.


Với bản chất của Đảng ta là Đảng của đông đảo quần chúng nhân dân sinh ra là để phục sự tổ quốc, phục sự nhân dân đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân chứ không phải lấy chuyện bắn giết, bỏ tù làm thành tích, để được tung hô, để được ca ngợi. Nếu trong Đảng, trong đội ngũ cán bộ không có trường hợp cán bộ, Đảng viên tham nhũng thì đó là một niềm vui rất lớn của Đảng ta trong công cuộc chỉnh đốn Đảng. Còn chuyện xử lý đến đâu bỏ tù hay tử hình thì điều đó lại phụ thuộc vào mức độ vi phạm áp dụng theo quy định pháp luật hiện hành.


Cùng với đó việc quy trách nhiệm trong công tác phòng chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta cũng rất rõ ràng. Ai vi phạm tới đâu thì xử lý tới đó không có chuyện trên che dưới, dưới núp bóng dưới ô, chuyện lớn thành chuyện bé, chuyện bé thành chuyện không có gì. Và đặc biệt theo đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước “Bất cứ trường hợp nào mà vi phạm kỷ luật, chúng ta phải xử lý nghiêm minh, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng”. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng nếu khẳng định như nội dung bài viết là hoàn toàn phiến diện, thiếu tính khách quan và không có sự chính xác.


Thực tế trong giai đoạn vừa qua Đảng và Nhà nước ta đã tiến hành tổ chức công cuộc phòng chống tham nhũng trên tất cả mọi lĩnh vực, và thu được những thành tích đáng ghi nhận. Rất nhiều cán bộ thậm chí là cán bộ cao cấp bị xử lý kỷ luật. Và điều quan trọng là các chủ trương biện pháp và kết quả phòng chống tham nhũng của Đảng ta được quần chúng nhân dân dồng tình và ủng hộ. Đó chính là tín hiệu đáng mừng cho công tác phòng chống tham nhũng của Đảng ta đồng thời đó cũng là những câu trả lời đắt giá cho những lập luận sáo rỗng, sai trái của các thế lực thù địch đang tìm cách chống phá Đảng và Nhà nước ta.


Trước thềm đại hội lần thứ XIII của Đảng chắc hẳn sẽ còn rất nhiều các luồng thông tin xấu độc chống phá Đảng và Nhà nước ta. Là người dân của đất nước Việt Nam mỗi chúng ta cần tỉnh táo nhận thức, đánh giá các vấn đề một cách khách quan, trung thực và chính xác đừng để các thế lực thù địch có cơ hội lôi kéo và đầu độc.


Đặng Dương


Nguồn: Đấu trường Dân chủ



Nguồn: Hội Cờ Đỏ

Đăng nhận xét

0 Nhận xét