Cấn Thị Thêu, Nguyễn Thị Tâm không thể đại diện cho người dân Dương Nội

Cấn Thị Thêu, Nguyễn Thị Tâm đã từng được một nhóm người dân khiếu kiện phường Dương Nội cử ra là những người đại diện cho việc khiếu nại liên quan đến đất đai khi Nhà nước có chính sách thu hồi đất đai tại địa phương. Hai con người to mồm này cũng đã từng được nhóm khiếu kiện hết sức tin tưởng, trông chờ vào việc đấu tranh của họ sẽ đem về những quyền lợi cho mình.


Cấn Thị Thêu, Nguyễn Thị Tâm không thể đại diện cho người dân Dương Nội


Trên thực tế một nhóm khiếu kiện tin tưởng vào việc đấu tranh của 2 người phụ nữ kia cũng chỉ là mấy chục hộ dân so với hàng ngàn hộ dân có đất bị thu hồi đã nhận tiền trên địa bàn phường Dương Nội. Số lượng người còn khiếu kiện tại địa phương đã ít nhưng lại tự chia thành các hai nhóm khác biệt nhau, hoạt động của hai nhóm đều không liên quan đến nhau. Ấy vậy mà đi đâu cả 2 nhóm đều tự nhận đại diện cho dân Dương Nội nói chung và các nhóm khiếu kiện lẫn nhau để đi đòi quyền lợi. Với danh nghĩa đó, hai nhóm khiếu kiện do Cấn Thị Thêu, Nguyễn Thị Tâm cầm đầu đã làm đủ các trò trong hoạt động khiếu kiện, hướng lái việc khiếu kiện dần trở thành các hoạt động gây mất an ninh trật tự, chống đối.


Hãy nhìn việc làm của Thêu, của Tâm và kết quả hiện tại thì nhận ngay ra rằng, bản chất việc tranh đấu của họ chỉ là do đồng tiền xoay chuyển làm họ cuồng tới mức dám làm cả những việc vi phạm pháp luật, thể hiện quan điểm chống đối rõ ràng. Trên lộ trình tự đẩy mình vào con đường vi phạm pháp luật, Tâm, Thêu lợi dụng mác “dân oan” hung hăng lu loa, thóa mạ, vu cáo chính quyền, bắt tay làm bạn và nhận ủng hộ quyên góp của nhiều tổ chức xã hội dân sự, các đối tượng chống đối chính trị trong và ngoài nước, được số này dựng lên làm “ ngọn cờ” để tiến hành các hoạt động chống phá đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước.


Chắc chắn rằng, với những hành vi vi phạm pháp luật của Thêu, Tâm như vậy, bất kỳ một người nông dân nào, ngay cả số công dân còn chưa đồng thuận với chính sách đền bù, hiện còn khiếu kiện ở phường Dương Nội đều không bao giờ ủng hộ. Họ chỉ đi khiếu kiện để đòi lại  quyền lợi của mình một cách chính đáng, còn hai người phụ nữ kia đã điqua giới hạn cho phép, mưu cầu lợi ích cá nhân từ các hoạt động tập thể, nhân danh tập thể để kiếm lời cho cá nhân.


Vai diễn “dân oan” Dương Nội của Tâm, Thêu đã tạm được hạ màn, bộ mặt lợi dụng việc khiếu kiện của người dân để trục lợi, chống đối của Thêu, Tâm đã được lật tẩy.


Biển Xanh


Nguồn: Loa phườngNguồn: Hội Cờ Đỏ

Đăng nhận xét

0 Nhận xét