Bản chất cái gọi là “xã hội dân sự” ở Việt Nam


Thời gian gần đây, việc tác động hình thành xã hội dân sự theo tiêu chí phương Tây ở Việt Nam đang được các thế lực thù địch trong và ngoài nước thực hiện, nhằm lợi dụng để xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xây dựng chế độ đa nguyên, đa đảng tại nước ta. Đây cũng là phương thức hoạt động chuyển hóa chế độ bằng hình thức bất bạo động trong chiến lược “diễn biến hòa bình” cần phải nhận diễn rõ.(Theo ANTV)
Nguồn: Cánh còNguồn: Hội Cờ Đỏ

Đăng nhận xét

0 Nhận xét