Đừng vô lối ‘bôi đen’ Chỉ thị của lòng dân!

Trước nguy cơ lây lan của dịch Covid-19, ngày 16/01/2020, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế khẩn trương xây dựng các kịch bản, phương án phòng, chống dịch; chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ công tác cách ly, xét nghiệm, khám và điều trị. Ngày 23/01/2020 khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên tại bệnh viện Chợ Rẫy, tp. Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 121/CĐ-TTg và Chỉ thị 05/CT-TTg, Chỉ thị 06/CT-TTg, trong đó quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để phòng, chống dịch. Đồng thời nhanh chóng thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19. Ngày 30/01/2020, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có công văn số 79-CV/TW, trong đó yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân khẩn trương vào cuộc. Xác định phòng, chống dịch là một nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phải tập trung lãnh đạo,chỉ đạo, huy động toàn hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, toàn dân khẩn trương, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.


Trước diễn biến nhanh, phức tạp của tình hình dịch bệnh, ngày 11/03/2020, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành Chỉ thị số13/CT-TTg, tập trung thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, tăng cường các biện pháp kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, bố trí nguồn lực cho các hoạt động y tế, bảo đảm môi trường, hỗ trợ kiểm soát phòng chống dịch. Ngày 21/03/2020, Bộ Chính trị ban hành Thông báo kết luận số 172-TB/TW về công tác phong, chống dịch bệnh Covid-19, trong đó yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban,ngành, đoàn thể cần tiếp tục tập trung phòng, chống dịch bệnh với tinh thần trách nhiệm cao nhất, kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát, đồng thời thực hiện các  nhiệm vụ cấp bách, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, duy trì sản xuất, kinh doanh, chăm lo cho người dân, chủ động chuẩn bị các phương án phục hồi nền kinh tế.


Trước tình hình dịch Covid-19 có nhiều diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Để kiềm chế, kiểm soát có hiệu quả sự lây lan, chủ động ngăn chặn ứng phó với dịch bệnh. Ngày 27/03/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg, về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu, các ngành, các địa phương quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Chấp nhận thiệt hại kinh tế để bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho nhân dân. Đây là một quyết định rất đúng đắn, kịp thời, thể hiện rõ bản chất của một nhà nước XHCN của dân, do dân và vì dân, “Chấp nhận thiệt hại kinh tế để bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho nhân dân”.


Đừng vô lối ‘bôi đen’ Chỉ thị của lòng dân!


Đừng vô lối ‘bôi đen’ Chỉ thị của lòng dân!


Song song với các quyết sách của Chính phủ, trước nạn tin giả, tung tin sai lệnh về tình hình dịch bệnh trong nước và tthế giới, gây ra tâm lý hoang mang trong dư luận. Để ngăn chặn “đại dịch tin giả” và phòng ngừa những tiêu cực có thể sảy ra trong thời gian phòng, chống dịch, ngày 30/03/2020, Tòa án nhân dân tối cao đã kịp thời ban hành Công văn 45/TANDTC-PC về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19.


Đặc biệt, ngày 30/03/2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú trọng ra Lời kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm chiến thắng đại dịch Covid-19.


Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú trọng  và trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp ở trong nước và trên thế giới. Ngày 31/03/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về việc thực hiện các biện pháp cấp bách, phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày, kể từ 0h ngày 01/04/2020 trên phạm vi toàn quốc.


Trước những chủ trương đúng đắn và các biện pháp chủ động, quyết liệt, kịp thời của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã nhanh chóng đẩy lùi bệnh dịch trong lúc cả thế giới vẫn đang có những diễn biến hết sức phức tạp. Ấy vậy mà một số phần tử mang danh dân chủ, đội lốt tôn giáo, cho mình là am hiểu pháp luật cho rằng Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn 45/TANDTC-PC về xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 là “không đúng”.


Phải nói rằng, Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ được ví như một “lá chắn thép” để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào lãnh thổ Việt Nam, thì Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ được coi như chiếc “vòng kim cô” để cô lập và tiêu diệt virut Corona (Covid-19). Còn Công văn 45/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao ra đời như một liều Vácxin sắn sàng tiêu diệt các loại Virút tung tin sấu độc về tình hình dịch bệnh và những hoạt động trục lợi từ đại dịch. Loại virút tung tin giả này nó còn nguy hiểm hơn cả Covid-19. Bởi vì, những thông tin giả mạo, sai sự thật sẽ tạo ra sự hoang mang trong dư luận, dẫn tới mất ổn định về chính trị, tạo cơ hội cho lũ phản động chống phá.


Nếu bàn luận về đúng sai thì phải nói thế này: Pháp luật là do con người đề ra để duy trì trật tự xã hội và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Bất kỳ một điều luật nào ra đời được cho là phù hợp khi và chỉ khi nó bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân và được nhân dân đồng tình ủng hộ.


Đối với Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành được đánh giá là rất đúng; rất kịp thời, phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn và rất hợp lòng dân.


Thứ nhất là rất đúng: Đúng ở đây là ngay sau khi có lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú trọng vào ngày 30/03/2020, trong đó có đoạn viết: “…thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm chiến thắng đại dịch Covid-19”. Trên cơ sở lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú trọng, ngày 31/03/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 16/CT-TTg để bảo đảm chiến thắng đại dịch Covid-19 như lời kêu gọi đã nêu.


Thứ hai là rất kịp thời: Kịp thời ở đây là kịp thời chặn đứng sự truyền lan của đại dịch, không cho Covid-19 lan truyền trong cộng đồng trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp, uy hiếp trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của nhân dân.


Thứ 3 là rất phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn: Đứng trước tình hình dịch bệnh trong nước và thế giới diễn biến hết sức phức tạp, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng và tài sản của nhân dân, đòi hỏi cần phải có một giải pháp quyết liệt, kịp thời để chặn đứng và chiến thắng đại dịch. Do đó Chỉ thị 16/CT-TTg ban hành là rất phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn.


Thứ 4 là rất hợp lòng dân: Ngay sau khi Chỉ thị 16/CT-TTg ra đời được toàn thể nhân dân trong nước và quốc tế đồng tình ủng hộ với một tinh thần và trách nhiệm rất cao để đoàn kết cùng nhau chiến thắng đại dịch, và nó đã được chứng minh bằng con số cụ thể đó là cho đến thời điểm hiện tại, Việt Nam là nước duy nhất đã khống chế được đại dịch Covid-19 và được cả thế giới ghi nhận. Cụ thể tính đến ngày 24/04/2020, sau 6 ngày liên tiếp, Việt Nam không ghi nhận thêm bất cứ một ca mắc mới nào về Covid-19. Cả nước có 268 ca mắc, trong đó có 224 người đã được chữa khỏi bệnh, chỉ còn 44 bệnh nhân đang điều trị, trong đó có 15 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính 1 lần, hai bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên.


Có thể khẳng định một lần nữa là Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành được đánh giá là rất đúng, rất kịp thời, rất phù hợp với thực tiễn và rất hợp lòng dân. Nếu không có Chỉ thị 16/CT-TTg và không có các giải pháp quyết liệt, kịp thời của Đảng và Nhà Nước thì liệu rằng trong số những tên đội lốt dân chủ, tôn giáo có còn ngồi trước bàn phím để bàn luận đúng, sai nữa hay không? hay là xanh cỏ vì Covid-19 rồi.


Còn Công văn 45/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cáo ban hành ngày 30/03/2020 về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 được đánh giá là rất kịp thời và hiệu quả. Bởi vì, trước diễn biến rất phức tạp của dịch bệnh, trong khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, toàn bộ hệ thống chính trị đang gồng mình để phòng, chống đại dịch thì nảy nòi ra những phần tử sấu, lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi bất chính hay dỗi hơi tung tin giả mạo, sai sự thật làm sai lệnh, nhiễu loạn thông tin, gây hoang mang trong cho nhân dân. Những hành động đó còn nguy hiểm hơn cả Covid-19. Covid-19 chỉ cần giãn cách xã hội là có thể khống chế và tiêu diệt được chúng, còn loại Virut tung tin giả, nói sai sự thật; kích động, nói sấu chính quyền…thì phải có những chế tài, những hình thức sử phạt đích đáng mới có thể ngăn chặn và tiêu diệt chúng. Do vậy, Công văn 45/TANDTC-PC về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 là hết sức đúng đắn, kịp thời và cần thiết.


Mỗi một quyết định của Đảng và Nhà nước ban hành đều vì mục đích tối thượng là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, tất cả vì nhân dân, vì lợi ích quốc gia dân tộc và điều đó đã được chứng minh bằng những chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, những quyết sách kịp thời, quyết liệt và đúng đắn của Chính phủ trong thời gian vừa qua để chiến thắng đại dịch Covid-19.


Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, chúng ta tăng cường đoàn kết, chung tay tiếp tục có những biện pháp quyết liệt hơn nữa để đấu tranh, quyết tâm quét sạch các loại Virut độc hại ra khỏi lãnh thổ của nước ta, giữ vững sự bình yên cho nhân dân.


Đỏ Biển


Nguồn: Đấu trường Dân chủNguồn: Hội Cờ Đỏ

Đăng nhận xét

0 Nhận xét