TRƯƠNG HUY ĐỨC VÀ LÊ DŨNG VOVAL-NHỮNG TIẾNG NÓI LẠC ĐIỆUViễn


Trong khi Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung đang quyết liệt triển khai các biện pháp chống dịch thì một số nhà “dân chủ” như Trương Huy Đức hay Lê Dũng Vovl lại ngồi soi mói đủ kiểu và viết bài công kích nỗ lực chính phủ của chính quyền các cấp.


Trương Huy Đức có bài viết “Hà Nội không phải là quốc gia riêng” trong đó vu cáo, xỉa xói chuyện chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung lên tiếng xử phạt những người dân không chịu thực hiện Chỉ thị của thủ tướng về cách ly xã hội, ra đường khi không thuộc các diện được phép. Theo Huy Đức thì đây là hành động lộng hành của Hà Nội. Thậm chí ông ta còn chua thêm “Tướng Chung nên rút lệnh ngay tối nay nếu không ngày mai, khi quan chức phường xã, quận huyện lộng quyền, hành dân thì không những cấp trên sẽ xử lý cả ông mà dân chúng cũng không hết lời ca than”.


Còn Lê Dũng Voval thì có bài viết “Loạn 12 sứ quân” cũng với ý cho rằng Hà Nội, Quảng Nam, Hải Phòng và một số tỉnh thành khác tự ý thực hiện các biện pháp trái với lệnh của thủ tướng, rồi anh ta đặt vấn đề “ai là thủ tướng? có hay không tình trạng trên nói một đằng, dưới làm một nẻo, có hay không tư duy cát cứ, chủ tịch tỉnh có phải những ông vua con”???


Có thể thấy rất rõ ý đồ của những kẻ như Huy Đức và Dũng Voval là lợi dụng chuyện chống dịch để công kích chính quyền các cấp, hạ uy tín lãnh đạo….


Cần phải khẳng định rất rõ một điều rằng những điều Hà Nội cũng như các tỉnh thành khác đang làm là trên cơ sở triển khai Chỉ thị 16 của thủ tướng Chính phủ, không hề có chuyện Quốc gia riêng hay loạn 12 sứ quân nào ở đây cả.


Mặt khác, những biện pháp này được triển khai đều trên cơ sở pháp luật, điển hình như lệnh phạt của ông Chung Hà Nội đều được dựa trên cơ sở các văn bản pháp luật có liên quan.


Hiện nay tất cả các cấp các ngành trong hệ thống chính trị đang quyết liệt triển khai chỉ thị 16, từ người lãnh đạo Nhà nước, tỉnh thành phố cho tới các y bác sĩ, anh Công an , chú bộ đội… tất cả việc họ làm đều vì mục tiêu cao nhất là khống chế và đẩy lùi dịch bệnh.


Thế nên những người như Trương Huy Đức hay Lê Dũng Voval, nếu không đóng góp được gì cho Tổ quốc trong công cuộc chống dịch này thì tốt nhất là ngồi yên ở nhà xem ti vi, đừng chu mồm lên săm soi, bắt bẻ, xuyên tạc nỗ lực chống dịch của toàn dân.


Các anh giống như những kẻ lạc lõng giữa lòng dân tộc.Nguồn: Dân quyềnNguồn: Hội Cờ Đỏ

Đăng nhận xét

0 Nhận xét