CHÍNH PHỦ SẼ HỖ TRỢ TRỰC TIẾP NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO COVID 19


Chiều 31/3, chủ trì cuộc họp Thường trực

Chính phủ về chính sách bảo đảm an sinh xã hội cho người bị ảnh hưởng bởi dịch

Covid 19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trước tình hình hiện nay, phải lo

cho cuộc sống nhân dân, nhất là người lao động, người nghèo, người yếu thế, người

làm bán thời gian, người mất việc làm… để họ có thu nhập bảo đảm đời sống ở mức

tối thiểu. Việc hỗ trợ này, theo Thủ tướng, là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối

với người nghèo, những hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế trong bối cảnh hiện

nay.


 


CHÍNH PHỦ SẼ HỖ TRỢ TRỰC TIẾP NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO COVID 19

Theo đó, 5 nhóm đối tượng có thể hưởng hỗ

trợ của Chính phủ bao gồm: Người nghèo và cận nghèo; đối tượng chính sách, bảo

trợ xã hội; người lao động theo hợp đồng phải tạm thời ngưng việc; hộ hộ kinh

doanh cá thể ngừng hoạt động; người lao động tự do mất việc.


Việc hỗ trợ đảm bảo 4 nguyên tắc. Thứ

nhất là hỗ trợ các đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dịch Covid-19 làm giảm

sâu thu nhập, mất việc làm, thiếu việc làm. Thứ hai là hỗ trợ theo nguyên tắc

chia sẻ, cả người lao động, người dân, DN chịu ảnh hưởng và nhà nước cùng chia

sẻ để bảo đảm mức sống cơ bản tối thiểu, trong đó nhà nước chỉ hỗ trợ một

phần, phân bổ phù hợp với ngân sách TƯ và địa phương. Thứ ba là chính quyền cơ

sở, cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chức năng liên quan có trách nhiệm xác định

đúng đối tượng hỗ trợ, bảo đảm công khai, minh bạch, không để tiêu cực, trục lợi

chính sách, phát sinh tiêu cực, khiếu kiện, khiếu nại, khoản tiền hỗ trợ này phải

đến người lao động. Thứ tư là DN có trách nhiệm với xã hội và người dân, có

trách nhiệm giữ người lao động.


Tổng số tiền ước tính khoảng 28.000-30.000

tỷ đồng được lấy từ cả ngân sách Trung ương và địa phương. Số tiền hỗ trợ dự

tính bao gồm: hỗ trợ trực tiếp hộ nghèo 1 triệu đồng/người/tháng, trước mắt hỗ

trợ 3 tháng (tháng 4, 5, 6); Hỗ trợ cho một bộ phận đối tượng bảo trợ xã hội,

người có công với mức hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng. Với hộ kinh doanh cá thể

phải tạm ngừng kinh doanh gặp khó khăn nhất do Covid-19, dự kiến mức hỗ trợ là

1 triệu đồng/tháng trong ba tháng 4,5,6. Người lao động tự do không có hợp đồng,

mất việc hoặc không có việc làm sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng, trong

3 tháng 4,5,6.


Như vậy, Chính phủ tiếp tục thực hiện nhiều

chính sách hỗ trợ những trường hợp khó khăn do dịch bệnh Covid 19 gây ra. Vì vậy,

người dân cần tuân thủ theo các quyết định của Chính phủ và Ban chỉ đạo quốc

gia phòng chống dịch Covid-19 nhằm hạn chế, tiến tới đẩy lùi virut Sars-CoV-2

trên toàn quốc.


Công LýNguồn: Nhân quyền Việt NamNguồn: Hội Cờ Đỏ

Đăng nhận xét

0 Nhận xét