Linh mục sao lại ‘cản trở’ giáo dân thực hiện nghĩa vụ quân sự!

Sau vụ việc linh mục Quản xứ Fx Phan Đình Giáo cản trở việc thực hệnh nghĩa vụ quân sự của anh Nguyễn Văn Hải sinh năm 1997 tại Quỳnh Lưu, Nghệ An  bằng nội dung viết tay trong bản gửi phản hồi lệnh tới ban chỉ huy quân sự huyện Quỳnh Lưu.


Đây là hành động hoàn toàn sai trái của Phan Đình Giáo bởi theo điều 45 Hiến pháp 2013 về bảo vệ tổ quốc trong đó khoản 2 khẳng định: Công dân phải thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia nền quốc phòng toàn dân. Luật nghĩa vụ quân sự quy định các trường hợp được miễn, hoãn nghĩa vụ quân sự song Nguyễn Văn Hải lại không thuộc những điều quy định đó, như vậy theo khoản 1 điều 335 bộ luật hình sự 2015 “ Người nào cố ý cản trở việc đăng ký nghĩa vụ quân sự, gọi nhập ngũ, gọi tập chung huấn luện , thì bi phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm” Phan Đình Giáo đã phạm tội cố ý cản trở việc đăng ký nghĩa vụ quân sự.


Linh mục sao lại ‘cản trở’ giáo dân thực hiện nghĩa vụ quân sự!


Linh mục sao lại ‘cản trở’ giáo dân thực hiện nghĩa vụ quân sự!Mặc dù vụ việc đã được giải quyết, song các thế lực phản động, thù địch và cơ hội chính trị vẫn lợi dụng để gào thét, kêu gọi công dân Việt Nam không cần phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Vì chúng cho rằng hiện nay Việt Nam đã không còn chiến tranh, không còn kẻ thù và trắng trượn hơn nữa khi chúng cho rằng chỉ bảo vệ Tổ quốc khi có họa xâm lăng, không bảo vệ chế độ v.v..


Giọng điệu này của chúng không chỉ sặc mùi phản động mà còn hoàn toàn phản khoa học, đi ngược lại với lương tâm, bổn phận, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi người công dân Việt Nam đối với nhiệm vu bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bởi, một điều hiển nhiên trên thực tiễn, từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây đã cho thấy: kể từ khi xã hội loài người có giai cấp, có nhà nước thì mỗi công dân đều phải cư trú, sinh sống, làm ăn trong một giai cấp, nhà nước cụ thể. Theo đó, giai cấp, nhà nước đó đảm bảo cho công dân ấy quyền sống, quyền làm người và quyền mưu cầu hạnh phúc. Ngược lại mỗi công dân phải có bổn phận trách nhiệm bảo vệ giai cấp, nhà nước, Tổ quốc của mình. Đối với Việt Nam thì việc bảo vệ Tổ quốc là một trong những quy luật tất yếu trong quá trình tồn tại và phát triển của dân tộc Việt Nam; và trong thời đại Hồ Chí Minh vấn đề bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa được ghi rõ, tại Điều 11, Hiến pháp năm 2013 của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Tổ quốc Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Mọi hành vi chống lại độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, chống lại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều bị nghiêm trị.


Hơn nữa, từ thực tế thế giới hiện nay cho thấy: tuy chiến tranh lạnh đã kết thúc, hòa bình, hợp tác phát triển là xu thế chung, nhưng cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp vẫn diễn biến phức tạp, gay gắt. Nguy cơ xung đột vũ trang và chiến tranh cục bộ vẫn chưa bị loại trừ; mâu thuẫn dân tộc, sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp lãnh thổ nổ ra ở nhiều nơi và gây mất ổn định nhiều khu vực; Chủ nghĩa đế quốc đang lợi dụng ưu thế về kinh tế và kỹ thuật, nhân danh chống khủng bố để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” can thiệp vào công việc nội bộ các nước, buộc các nước xã hội chủ nghĩa, các nước đang phát triển đi vào quỹ đạo của chúng. Mặt khác, giao lưu kinh tế, giao lưu văn hóa giữa các dân tộc ngày một tăng lên, nhưng các nước đang phát triển đang phải đối mặt trước sự “xâm lăng văn hóa” từ phía các nước đế quốc.


Đối với Việt Nam, thực tiễn hội nhập, giao lưu quốc tế trên các lĩnh vực trong những năm qua cũng cho thấy, các thế lực phản động, thù địch và cơ hội chính trị vẫn không từ một âm mưu và thủ đoạn nào nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ nhằm chống phá công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong điều kiện toàn cầu hóa kinh tế, bên cạnh sự hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, theo những nguyên tắc, luật lệ chung của quốc tế. Theo đó, chúng ta trân trọng, hoan nghênh và luôn đón nhận sự hợp tác vô tư của các nước, nhưng chúng ta cũng kiên quyết phản đối, lo ngại về việc lợi dụng các quan hệ hợp tác đó để chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực phản động, thù địch và cơ hội chính trị hiện nay. Do đó, việc bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa mãi mãi là một trong hai nhiệm vụ chiến lược lâu dài của Cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới. Với góc độ của mỗi công dân Việt Nam thì việc bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa không chỉ là quyền lợi mà còn là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân Việt Nam, đó là một điều không ai có thể chối cãi và phụ định được. Những luận điệu đi ngược lại với quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân Việt Nam đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đều là sai lầm, phản động, phản khoa học.


Nguồn: Đấu trường dân chủNguồn: Hội Cờ Đỏ

Đăng nhận xét

0 Nhận xét