Có lẽ đã đến lúc cho chủ FB Nguyễn Tường Thuỵ “nhập kho”

Có lẽ đã đến lúc cho chủ FB Nguyễn Tường Thuỵ “nhập kho”


Là người kết bạn với FB Nguyễn Tường Thuỵ và thường xuyên được theo dõi FB Nguyễn Tường Thuỵ tôi thấy rằng đã đến lúc cần phải xử lý thật nghiêm đối với chủ FB này. Giữa một đất nước có chủ quyền, có pháp quyền, ấy thế nhưng FB Nguyễn Tường Thuỵ cho mình cái quyền được lớn giọng, được đăng tải những thông tin không đúng sự thật, thậm chí FB này còn cho mình cái quyền được phỉ báng chính quyền, phỉ báng chế độ, phỉ báng Đảng Cộng sản Việt Nam.


Dường như ngày nào, FB Nguyễn Tường Thuỵ cũng đăng tải các thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin có nội dung vu cáo, phỉ báng chính quyền, chế độ. Tôi thử hỏi, những người làm pháp luật đang ở đâu mà lại để cho chủ FB này ngang nhiên lộng hành như vậy, ai cho gã cái quyền được nói những điều xuyên tạc, phỉ báng lên đất nước, chính thể này. Mọi thứ đều phải có giới hạn của nó.


Hãy đọc những bài viết, những stt dưới đây trên FB Nguyễn Tường Thuỵ để thấy rõ sự lộng ngôn, ngang nhiên vi phạm Luật An ninh mạng và pháp luật hình sự của chủ FB này.


Có lẽ đã đến lúc cho chủ FB Nguyễn Tường Thuỵ “nhập kho”


Có lẽ đã đến lúc cho chủ FB Nguyễn Tường Thuỵ “nhập kho”


Có lẽ đã đến lúc cho chủ FB Nguyễn Tường Thuỵ “nhập kho”


Có lẽ đã đến lúc cho chủ FB Nguyễn Tường Thuỵ “nhập kho”


Có lẽ đã đến lúc cho chủ FB Nguyễn Tường Thuỵ “nhập kho”


Có lẽ đã đến lúc cho chủ FB Nguyễn Tường Thuỵ “nhập kho”


Có lẽ đã đến lúc cho chủ FB Nguyễn Tường Thuỵ “nhập kho”


Có lẽ đã đến lúc cho chủ FB Nguyễn Tường Thuỵ “nhập kho”


Có lẽ đã đến lúc cho chủ FB Nguyễn Tường Thuỵ “nhập kho”


Có lẽ đã đến lúc cho chủ FB Nguyễn Tường Thuỵ “nhập kho”


Có lẽ đã đến lúc cho chủ FB Nguyễn Tường Thuỵ “nhập kho”


Có lẽ đã đến lúc cho chủ FB Nguyễn Tường Thuỵ “nhập kho”


Có lẽ đã đến lúc cho chủ FB Nguyễn Tường Thuỵ “nhập kho”


Có lẽ đã đến lúc cho chủ FB Nguyễn Tường Thuỵ “nhập kho”


Với tư cách là một người dân, tôi đề nghị Công an TP Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cùng các cơ quan chức năng cần nhanh chóng xác minh làm rõ chủ FB này để xử lý thật nghiêm minh trước pháp luật, không thể để một người có thể ngang nhiên lộng hành, ngang nhiên xuyên tạc, phỉ báng chính quyền ở một đất nước có chủ quyền và có luật pháp.


Nguồn: Bản tin dân chủNguồn: Hội Cờ Đỏ

Đăng nhận xét

0 Nhận xét