Cần xác định rõ nội dung cuộc đấu tranh chống lật sử

Cần xác định rõ nội dung cuộc đấu tranh chống lật sử


Thưa các bác, các bạn!


Google.tienlang hoàn toàn không có tham vọng làm “lãnh tụ mạng” trong cuộc đấu tranh chống lật sử. Tuy vậy, trên thực tế, đặc biệt là trên mạng face, cuộc chiến chống lật sử rất sôi động song cũng rất … hầm bà làng. Rất nhiều người chống lật sử rất hăng, song hóa ra là chống theo …”phong trào”, “thấy người khác ăn khoai, cũng vác mai đi đào!” Có nhiều nhóm cùng nêu tiêu chí “chống lật sử”, đã hợp tác, chia sẻ bài viết của nhau nhưng rồi sau đó bỗng nhóm này đấu tố nhóm kia, thậm chí mạt sát, chửi bới nhau, tố cáo nhau là “phản động, đội lốt chống lật sử”…. Nhiều người ngơ ngác hỏi nhau “- Cuối cùng ai là thật ai là giả hả các bạn ? Khó hiểu thật. Cứ Lung tung beng biết tin ai đây.?” Từ lý do trên, Google.tienlang mở chuyên mục này để xin ý kiến các bác, các bạn XÁC ĐỊNH NỘI DUNG CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG LẬT SỬ NHƯ THẾ NÀO? Trước hết, Google.tienlang mạo muội nêu ý kiến của Nhóm để các bác, các bạn cùng bàn.


I. Thứ nhất: CHỐNG LẬT SỬ LÀ CUỘC ĐẤU TRANH LỚN, BỀN BỈ, LÂU DÀI.


Bất cứ ai, bất cứ luận điệu nào xuyên tạc SỰ THẬT LỊCH SỬ đều là đối tượng của cuộc đấu tranh chống lật sử.


Cuộc đấu tranh này chúng ta đã tiến hành trong nhiều năm qua (Google.tienlang đã làm liên tục từ năm 2012- khi lập trang web này đến nay, ví dụ, ở bài này ĐỖ HÙNG MƯỢN BÁO THANH NIÊN “VỰC DẬY THÂY MA VNCH”


hoặc bài này


ÔNG TRẦN CÔNG TRỤC ĐÃ XUYÊN TẠC NHỮNG GÌ VỀ “HẢI CHIẾN HOÀNG SA”?….), và cao điểm là “chiến dịch” chống việc xây khu tưởng niệm lính ngụy chết ở Hoàng Sa (năm 2015- 2016), “chiến dịch” chống việc bỏ chữ “ngụy” trong bộ sử (năm 2017), “chiến dịch” chống cuốn Gạc Ma – Vòng tròn bất tử (năm 2018)… Bác Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn từng nói “Chỉ đến khi những kẻ lật sử phải ra nghĩa trang, quỳ lạy trước Anh linh các Anh hùng Liệt sĩ thì cuộc đấu tranh này mới dừng lại.” Google.tienlang hiểu rằng Cuộc đấu tranh chống lật sử là cuộc đấu tranh lớn, bền bỉ và lâu dài. Tất cả các “chiến dịch” lớn kể trên, đến tận hôm nay chưa kết thúc. Chúng ta cũng sẽ học theo Bác Hồ, “Trường kỳ kháng chiến- Nhất định thắng lợi!”. Tại sao Google.tienlang có niềm tin sắt đá như vậy? Là bởi, đúng như bác Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn từng nói: SỰ THẬT, CHÂN LÝ Ở PHÍA CHÚNG TA!


II. CHỐNG LẬT SỬ KHÔNG CÓ VÙNG CẤM.


Đảng và Nhà nước ta đã xác định nhiệm vụ chống “diễn biến hòa bình”, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là nhiệm vụ cũng quan trọng như chống tham nhũng.  Vậy nên, chống thjam nhũng không có vùng cấm thì chống lật sử cũng phải không có vùng cấm. Một trong 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII chỉ ra là: “Hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng; Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước.”


Từ việc xác định KHÔNG CÓ VÙNG CẤM như trên, chúng tôi cho rằng bất kỳ ai, bất kỳ quan chức nào, dù đương chức hay đã nghỉ hưu mà có hành vi (bằng một việc làm hay bằng một phát ngôn) “Hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng; Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước.” thì đó chính là LẬT SỬ và chúng ta phải đấu tranh.


Cần xác định rõ nội dung cuộc đấu tranh chống lật sử


Cần xác định rõ nội dung cuộc đấu tranh chống lật sử


Cần xác định rõ nội dung cuộc đấu tranh chống lật sử


Cần xác định rõ nội dung cuộc đấu tranh chống lật sử


III. CHỐNG LẬT SỬ, TA LẤY QUAN ĐIỂM CỦA BÁC HỒ LÀM CHUẨN MỰC.


Từ năm 2003 đến nay, thực hiện nghị quyết các Đại hội toàn quốc của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành 04 chỉ thị về Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh; thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng ta trong lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo gương Bác, mãi mãi đi theo con đường mà Người đã lựa chọn.


Tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉthị 05-CT/TW, đồng chí Trần Quốc Vượng cho rằng, thời gian qua, công tác tuyên truyền về học tập và làm theo gương Bác có nhiều thành tích, kinh nghiệm, bài học quý, tạo được dấu ấn trong xã hội. Tới đây, phải duy trì thường xuyên, nâng cao chất lượng, tận dụng sự phát triển của khoa học-công nghệ, nhất là công nghệ thông tin để làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập và làm theo gương Bác; kịp thời giới thiệu, lan tỏa trong xã hội những tấm gương điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Cần phát huy tối đa vai trò của hệ thống báo chí, văn nghệ sĩ, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.


Từ nhận thức đó, Google.tienlang tâm niệm rằng, những bài viết, những nhận định của Chủ tịch Hồ Chí Minh về lịch sử phải luôn được coi là chuẩn mực trong nghiên cứu bộ môn khoa học này. Bất cứ ai, dù mang mác giáo sư tiến sĩ nhưng nay phát biểu ngược lại với quan điểm của Bác Hồ thì người đó đều bị coi là kẻ “lật sử”.


Một ví dụ trong thực tiễn thời gian qua:


Khi đó, Hoàng Ngân Thương đã trao đổi như sau:


“Câu hỏi của bạn @Nghia Nguyen, trả lời tưởng dễ nhưng cũng rất khó! “- Cuối cùng ai là thật ai là giả hả các bạn ? Khó hiểu thật. Cứ Lung tung beng biết tin ai đây.?”


Bạn Trọng Nghĩa Nguyễn trả lời “Đừng thần tượng ai hết”!


Đúng rồi, nhưng nói như thế thì lại càng “bí hiểm” trước 1 bạn đang u u minh minh.


Nay Thương xin trao đổi rõ hơn chút với bạn Nghia Nguyen nha!


– Trước hết, khi ta tham gia MXH thì mỗi chúng ta đều bình đẳng như nhau. Tham gia đấu tranh chống phản động, chống luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng là do chúng ta tự nguyện tự giác. Không ai trả lương, không ai ép buộc chúng ta. Không ai làm sếp của ai.


Do vậy, khi đã muốn tham gia cuộc chiến chống xuyên tạc thì bắt buộc mỗi người phải tự trang bị cho mình một lượng kiến thức tối thiểu, cơ bản để TỰ MÌNH đưa ra câu trả lời cho BẢN THÂN MÌNH, đâu là đúng/ đâu là sai trong các cuộc tranh luận trên mạng.


Nếu chưa đủ kiến thức thì nên bình tĩnh tìm hiểu qua ý kiến phân tích của những người đã có kinh nghiệm.


– Nếu khi chưa tìm ra được câu trả lời cho bản thân thì nên TẠM DỪNG cuộc chơi để tìm hiểu tiếp. Chẳng ai ép buộc ta phải “xông lên” sống mái với quân thù khi mà trong đầu ta còn chưa rõ đâu là thù đâu là bạn!


– Lượng kiến thức tối thiểu, cơ bản là gì?


Đó là những bài học lịch sử chúng ta đã học ở nhà trường phổ thông. Bài học Lịch sử Việt Nam mà tui đã học ở nhà trường phổ thông là Cuộc chiến 1954- 1975 là Cuộc Kháng chiến Chống Mỹ cứu nước của cả dân tộc Việt Nam chứ không phải VN là nơi thử vũ khí của “thằng Mỹ”, “thằng Liên Xô”!


Nếu nói VN chỉ là bãi thử vũ khí của Mỹ và LX thì hóa ra Bác Hồ, bác Duẩn, bác Giáp chỉ là kẻ “đánh thuê” cho LX ư? Cả triệu Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh cho Độc lập Tự do theo lời Kêu gọi của Bác Hồ, hóa ra là vô nghĩa ư? Liên Xô chỉ lấy xương máu người Việt làm vật thí nghiệm cho việc thử nghiệm vũ khí ư?”


– “Đừng thần tượng ai hết”! Rất đúng!


Nói rõ ra là ta đừng tuyệt đối hóa sự tin tưởng vào một ai đó. Tuy nhiên, nếu một người nói rằng anh ta là người yêu nước thì bắt buộc anh ta phải thực sự TÔN TRỌNG LỊCH SỬ VIỆT NAM, phải tin vào QUAN ĐIỂM LỊCH SỬ CỦA BÁC HỒ!


Bác Hồ từng nói “Không có gì quý hơn Độc lập Tự do”, “Dù có phải đốt cháy dãy Trường Sơn thì ta cũng quyết giành cho được Độc lập”.


Cần xác định rõ nội dung cuộc đấu tranh chống lật sử


Nói về Lịch sử Kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Ta hãy lấy QUAN ĐIỂM CỦA BÁC HỒ LÀM CHUẨN MỰC.


Bất cứ ai, kể cả những ông giáo sư tiến sĩ, nhà sử học… nói ngược với QUAN ĐIỂM CỦA BÁC HỒ tức là kẻ đó nói bậy, là xuyên tạc lịch sử, ta cần đấu tranh!”


Hôm nay, tại bài này, Google.tienlang xin khẳng định, quan điểm của bạn Hoàng Ngân Thương trong phát biểu trên cũng là quan điểm của tập thể Nhóm Google.tienlang.


Lê Hương Lan


Nguồn: Google.Tiên lãngNguồn: Hội Cờ Đỏ

Đăng nhận xét

0 Nhận xét