Nhóm Đồng thuận ngông cuồng, thách thức pháp luật đến bao giờ

Nhóm Đồng thuận ngông cuồng, thách thức pháp luật đến bao giờTheo đúng kết luận thanh tra và theo chương trình, kế hoạch, hôm nay Quân đội sẽ triển khai lực lượng để xây tường bao quanh khu vực đất quốc phòng đã được xác định rõ trong khu vực Đồng Tâm.Việc đất đai ở Đồng Tâm đã được làm rất rõ qua kết luận thanh tra của Hà Nội và thanh tra Chính phủ. Đông đảo người dân Đồng Tâm cũng đã nhận thức rõ bản chất vấn đề, kể cả 14 hộ dân trước đây vốn lấn chiếm trong khu vực đất quốc phòng cũng tự giác di dời.Thế nhưng những nhân vật trong nhóm Đồng Thuận vẫn ngoan cố không chấp hành kết luận thanh tra. Ngày hôm qua, một số nhân vật thuộc nhóm này như Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển… tiếp tục tổ chức livestream kêu gọi người tiếp tục chống đối lực lượng quân đội, quyết tâm ngăn cản việc tổ chức xây tường.Giọng điệu của nhóm này ngoài luận điệu xay đi xay lại là có 59 ha đất nông nghiệp xứ Đồng Sênh còn là những luận điệu sặc mùi cực đoan như tuyên bố nướng chả cảnh sát, bộ đội, giết thợ xây, tiêu diệt tất cả…Rõ ràng:Thứ nhất, không hề có cái gọi là 59 ha đất nông nghiệp xứ Đồng Sênh như luận điệu lâu nay của nhóm Đồng ThuậnThứ hai, Quân đội vào thực thi đúng chức trách nhiệm vụ, nhóm Đồng Thuận cố tình ngăn cản là chống đối việc thực hiện chủ trương, chính sách.Thứ ba, nếu nhóm Đồng Thuận cố tình vi phạm pháp luật, sẽ phải nhận những hình thức xử lý nghiêm minh nhất của pháp luật. Pháp luật không thể nhờn với những kẻ coi thường luật pháp, đòi giết người, chống đối lực lượng chức năng như thế này.ViễnNguồn: Dân quyền

Đăng nhận xét

0 Nhận xét