Lời nói dối chân thật!

Ngày Cá tháng Tư (01/4) vừa qua, fanpage Truyền thông giáo xứ Cồn Sẻ (Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình) thuộc Giáo phận Hà Tĩnh đăng tải lại một câu chuyện được sưu tầm trên mạng internet kể về những trò chơi khoăm qua lại giữa 02 vị linh mục mục vụ cùng một giáo xứ, một người là Chánh xứ còn một người là Phó xứ.

Lời nói dối chân thật!


Lời nói dối chân thật!


Lời nói dối chân thật!


Mặc dù chỉ là câu chuyện vui trong Ngày Cá tháng Tư (hay còn được gọi là Ngày nói dối), với rất nhiều tình tiết dựa trên những lời nói dối của các vị linh mục. Tuy nhiên, câu chuyện trên lại không hoàn toàn là hư cấu bởi nó phản ánh rất nhiều sự thật tại Giáo phận Hà Tĩnh lúc này.

Đầu tiên là tình trạng linh mục nói dối. Không chỉ nói dối nhau, việc các linh mục mượn danh rao giảng lời Chúa để nói dối trước giáo dân, xuyên tạc, bẻ cong sự thật hòng đạt được mưu đồ riêng của mình đã không còn là chuyện lạ.

Thứ đến là tình trạng mâu thuẫn, bất đồng trong nội bộ hàng ngũ giáo sĩ, nhất là giữa các linh mục trẻ và các linh mục lớn tuổi, giữa các linh mục Phó xứ và các linh mục Chánh xứ. Làm sao không bức xúc được khi cùng ăn học như nhau nhưng kẻ ra trường được làm Chánh xứ luôn, kẻ thì phải cam chịu làm Phó xứ "hữu danh vô thực". Thậm chí, ngay trong số linh mục Phó xứ cũng có người sớm được cất nhắc làm Chánh xứ chỉ sau chưa đầy 03 tháng, còn những người khác thì khi nào mới bóc hết lịch.

Nguyên nhân dẫn đến những tiêu cực, tồn tại nói trên chắc chắn không thể nhắc đến trách nhiệm của người đứng đầu Giáo phận, Giám mục Nguyễn Thái Hợp - một tấm gương "tiêu biểu" trong việc xuyên tạc, nói dối nhằm đạt được mưu đồ riêng của mình; người đã đối xử thiếu công bằng, thậm chí "nhất bên trọng, nhất bên khinh" đối với các linh mục dưới quyền góp phần tạo nên những cơn sóng ngầm ở Giáo phận Vinh trước đây và Giáo phận Hà Tĩnh hiên nay.

@Lê Dân

Nguồn: Trà đá blog

Đăng nhận xét

0 Nhận xét