Cái nhìn lệch lạc về hoạt động tăng gia sản xuất của đơn vị quân đội

Hiện nay công tác tăng gia sản xuất trong quân đội đang hướng vào việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bộ đội vậy mà mấy ngày nay trên mạng xã hội đã có một số người chưa hiểu biết đầy đủ đã bị những kẻ “Sâu một” lợi dụng đưa ra hình ảnh một chiễn sĩ bán rau rồi có những lời lẽ bình luận suyên tạc và không ngoài mục đích làm xấu hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ.

Một trong những truyền thống tốt đẹp của quân đội là yêu lao động, yêu hòa bình. Quân đội ta là quân đội nhân dân được kế thừa từ truyền thống cha ông đó là sự kết hợp giữa dựng nước và giữ nước, giữa kinh tế với quốc phòng an ninh . Sự kết hợp đó được thể hiện tập trung trong chính sách “Ngụ binh ư nông”. Đó là chính sách xây dựng lực lượng quân sự thời phong kiến ở Việt Nam, áp dụng từ thời nhà Đinh đến thời Lê Sơ. Trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc Quân đội ta luôn nêu cao tinh thần tự lực tự cường, tích cực tăng gia, sản xuất cải thiện đời sống bộ đội; tham gia sản xuất xây dựng hậu phương lớn miền Bắc, xây dựng căn cứ hậu cần tại chỗ trên các vùng chiến lược, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng “Vừa kháng chiến, vừa kiến quốc”, “Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng dân tộc ở miền Nam”. Khi hòa bình lập lại, Quân đội là lực lượng xung kích, nòng cốt, tham gia đắc lực vào hàn gắn vết thương chiến tranh, phát triển KT-XH; nhất là trên các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Cái nhìn lệch lạc về hoạt động tăng gia sản xuất của đơn vị quân đội


Bức ảnh người chiến sĩ phòng không không quân được cho là ngồi bán vài mớ rau muống và những lời xuyên tạc của những kẻ thiếu hiểu biết (Ảnh chụp màn hình-Chí Hướng)

Trong điều kiện hiện nay, vai trò của Quân đội trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế vẫn giữ vai trò hết sức quan trọng. Đây chính là việc tận dụng được năng lực sản xuất của Quân đội lại phục vụ được cho dân sinh. Truyền thống tốt đẹp đó của Quân đội ta ngày càng được phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Hiện nay tất cả các đơn vị là đơn vị vững mạnh toàn diện thì không những huấn luyện giỏi, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà kết quả tăng gia sản xuất đều vượt chỉ tiêu tăng gia trong năm từ 5% - 20% điều đó càng khẳng định rằng tăng gia sản xuất không làm giảm sút sức chiến đấu của đơn vị hay ảnh hưởng đến việc huấn luyện của đơn vị mà còn làm cho đơn vị ngày càng hùng mạnh hơn. Công tác tăng gia trong Quân đội là hướng vào nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bộ đội. Sản phẩm tăng gia được đưa vào trực tiếp bữa ăn của bộ đội đó chính là nguồn sản phẩm sạch giúp bữa ăn của bộ đội được ngon hơn, đầy đủ dinh dưỡng hơn….. Vậy mà có những kẻ kém hiểu biết lại thích thêu duyệt nói năng nhăng cuội với mục đích hạ thấp hình ảnh và xóa bỏ chức năng lao động sản xuất trong quân đội. 

Chiêu trò của những kẻ “Sâu mọt”. Thông qua mạng xã hội và các hình ảnh đời thường của bộ đội chúng đã thêu dệt, đưa ra những lời bình luận kiểu mập mờ để lái dư luận hiểu sai về bản chất truyền thống phẩm chất của anh bộ đội Cụ hồ. cụ thể là thông qua hình ảnh chiến sĩ bán rau để đề cập đến việc tăng gia lao động trong quân đội và sâu xa hơn đó là chống phá chức năng của quân đội. trò này đã quá cũ nhưng với quan điểm mưa dầm thấm lâu chúng vẫn và sẽ còn ra sức tìm cách hạ thấp uy tín danh dự và hình ảnh anh bộ đội cụ hồ. 

Vậy nên mọi người hãy tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suất của Đảng, sự phát triển lớn mạnh không ngừng của Quân đội mà đập tan đi những lời lẽ, những luận

điệu suyên tạc của những kẻ “Sâu mọt”. 


Ngọc Thắng

Nguồn: Đấu trường dân chủ

Đăng nhận xét

0 Nhận xét