XUNG QUANH TUYÊN BỐ CHUNG CỦA NHÓM LÀM VIỆC CHUNG VIỆT NAM VÀ TOÀ THÁNH

Sau phiên họp phái đoàn hỗn hợp Việt Nam và Toà Thánh đã diễn ra ngày 19/12/2018 tại Hà Nội. Hai bên đã chính thức ra tuyên bố chung.


XUNG QUANH TUYÊN BỐ CHUNG CỦA NHÓM LÀM VIỆC CHUNG VIỆT NAM VÀ TOÀ THÁNH


Toàn văn như sau:


"Hai bên đã thảo luận cởi mở và toàn diện về quan hệ giữa Việt Nam và Toà Thánh, bao gồm nhiều vấn đề liên quan đến Giáo Hội Công Giáo Việt Nam.


Hai bên ghi nhận rằng quan hệ giữa Việt Nam và Toà Thánh có những bước phát triển tích cực được ghi nhận gần đây, đặc biệt về việc duy trì liên lạc và tư vấn ở mọi cấp độ, bao gồm những cuộc gặp gỡ và trao đổi cấp cao như là một phần trong những cuộc gặp gỡ của Nhóm Làm Việt Chung Việt Nam và Toà Thánh, và những cuộc viếng thăm mục vụ tại Việt Nam của Đại Diện Toà Thánh Không Thường Trú, Tổng Giám Mục Marek Zalewski.


Hai bên đồng ý rằng quan hệ giữa Việt Nam và Toà Thánh tiếp tục được duy trì dựa trên những nguyên tắc thoả thuận tương hỗ và đối thoại chân thành để xây dựng sự tin cậy và tăng cường mối quan hệ vì lợi ích song phương và lợi ích của cộng đồng Công Giáo tại Việt Nam.


Hai bên thảo luận và đạt được một thoả luận liên quan đến những vấn đề liên quan đến việc cải tiến mối quan hệ trong lai gần giữa Việt Nam và Toà Thánh từ Đại Diện Toà Thánh Không Thường Trú thành Đại Diện Toà Thánh Thường Trú. Hai bên tin rằng bước này sẽ giúp cho quan hệ giữa hai bên lớn mạnh và phát triển hơn.


Hai bên nhắc lại lời của Đức Thánh Cha với cộng đồng Công Giáo tại Việt Nam về việc “sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc” và “một tín hữu tốt cũng là một công dân tốt” là những nguyên tắc quan trọng cho cuộc sống của cộng đồng Công Giáo tại Việt Nam.


Toà Thánh diễn tả sự đánh giá cao và lòng biết ơn phía Việt Nam về sự quan tâm của chính quyền Việt Nam đối với Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam trong những năm gần đây. Toà Thánh quan tâm sâu sắc đến cuộc sống Công Giáo năng động và phong phú trong đất nước và khuyến khích Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam đóng góp vì lợi ích chung và sự thịnh vượng của Việt Nam.


Phía Việt Nam nhắc lại rằng Đảng và Nhà Nước Việt Nam luôn thực hiện và cải thiện không ngừng khung chính sách tôn trọng và đảm bảo tự do niềm tin và tôn giáo của người dân; khuyến khích và tạo điều kiện cho cộng đồng Công Giáo thực hành đức tin hợp với luật pháp Việt Nam và tham dự tích cực vào nền kinh tế quốc gia, xây dựng và phát triển xã hội.


Hai bên cũng thảo luận những vấn đề liên quan đến việc chia tách các giáo phận và bổ nhiệm các giám mục tại Việt Nam.


Phiên họp diễn ra trong bầu khí thân ái và tôn trọng lẫn nhau.


Hai bên đồng ý tổ chức Phiên họp lần thứ tám của Nhóm Làm Việc Chung tại Vatican. Ngày diễn ra Phiên họp sẽ được sắp xếp qua các kênh ngoại giao".


Hết trích.


Điểm nhấn của Tuyên bố chung có hai vấn đề cần được quan tâm.


Thứ nhất, "Hai bên thảo luận và đạt được một thoả luận liên quan đến những vấn đề liên quan đến việc cải tiến mối quan hệ trong lai gần giữa Việt Nam và Toà Thánh từ Đại Diện Toà Thánh Không Thường Trú thành Đại Diện Toà Thánh Thường Trú. Hai bên tin rằng bước này sẽ giúp cho quan hệ giữa hai bên lớn mạnh và phát triển hơn".


Có thể nói đây là bước đi hết sức lớn lao trong quan hệ hai bên. Với việc thiết lập được cơ chế Đặc phái viên Thường trú, vấn đề hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức chỉ còn là vấn đề của thời gian. Sự tin tưởng bước này sẽ giúp cho quan hệ giữa hai bên lớn mạnh và phát triển hơn hoàn toàn có cơ sở.


Thứ hai, "Hai bên nhắc lại lời của Đức Thánh Cha với cộng đồng Công Giáo tại Việt Nam về việc “sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc” và “một tín hữu tốt cũng là một công dân tốt” là những nguyên tắc quan trọng cho cuộc sống của cộng đồng Công Giáo tại Việt Nam".


Theo đó, nếu như vấn đề thứ nhất báo hiệu những điều tốt đẹp sắp đến, thể hiện thiện chí của nhà nước VN, thì việc nhắc lại, tái khẳng định tinh thần nói trên như nguyên tắc quan trọng cho cuộc sống của cộng đồng Công Giáo tại Việt Nam cho thấy thiện chí từ Toà thánh. Đó cũng sẽ là chìa khoá để quan hệ hai bên tiếp tục thăng tiến và có bước phát triển mới.


Với tất cả ý nghĩa trên, bản Tuyên bố chung này thực sự là bản lề cho những điều tốt đẹp lớn lao hơn sắp đến.


Nguồn: Mõ làng, Tháng Một 11, 2019

Đăng nhận xét

0 Nhận xét