Tiếng chuông cho những kẻ coi thường kỷ luật Đảng

Tại kỳ họp thứ 31, UBKT Trung ương đã quyết định kỷ luật ông Chu Hảo với hình thức khai trừ ra khỏi Đảng, quyết định thể hiện sự công minh, chính xác, kịp thời của kỷ luật Đảng, đây tiếng chuông cảnh tỉnh cho những kẻ coi thường kỷ luật Đảng có biểu hiện sa vào “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.


Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn là một Đảng cách mạng chân chính, với mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội Đảng đã dẫn dắt nhân dân đứng lên đập tan xiềng xích nô lệ, giành độc lập tự do cho dân tộc, giành chính quyền về tay nhân dân, chưa bao giờ và chưa có một Đảng nào làm được điều đó, sự lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn, phù hợp với nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân điều đó là không thể phủ nhận. Suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Đảng luôn coi trọng và xây dựng khối liên minh công nông vững chắc, trong đó đội ngũ trí thức luôn được Đảng quan tâm dìu dắt và xây dựng. Đáp ứng sự kỳ vọng của Đảng và nhân dân, đội ngũ trí thức cũng đã đóng góp công lao to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.
[caption id="" align="aligncenter" width="500"]Tiếng chuông cho những kẻ coi thường kỷ luật Đảng Ông Chu Hảo. Ảnh: ANTĐ[/caption]

Những ngày đầu thành lập, Đảng có rất ít đảng viên nhưng cho đến nay số lượng đảng viên đã có hơn 4,5 triệu, điều đó thể hiện rằng Đảng ta có sức mạnh tập hợp và là đảng duy nhất xứng đáng giữ vai trò lãnh đạo xã hội. Tại điểm 2, điều 1 điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định: “Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét kết nạp vào Đảng”. Như vậy mỗi công dân Việt Nam khi vào Đảng trước hết đều trên cơ sở tự nguyện, tự giác đó là cơ sở để tiến hành xem xét kết nạp. Do đó, với mỗi đảng viên vào Đảng là để cống hiến, phục vụ cho lợi ích của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không phải là một tổ chức để “Thăng quan, phát tài” không phải là nơi để các phần tử cơ hội lợi dụng để vun vén cho lợi ích cá nhân, đi ngược lại lợi ích và nguyện vọng của quần chúng nhân dân.


Thế nhưng, thời gian qua có những cán bộ, đảng viên (có những đảng viên ở tầng lớp trí thức cao) thiếu tu dưỡng rèn luyện, sa vào chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, có biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” buộc phải tiến hành kỷ luật, đây chỉ là những cá nhân cụ thể tuy vậy điều đó đã làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, gây bức xúc trong nhân dân. Vì vậy để giữ nghiêm kỷ luật Đảng, từng cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng và toàn Đảng phải đề cao trách nhiệm hơn nữa, nêu cao tính tiền phong gương mẫu, đấu tranh loại bỏ những biểu hiện, hành vi sai trái, kiên quyết loại trừ những cá nhân không xứng đáng làm trong sạch nội bộ, tăng thêm uy tín với nhân dân.


Là một đảng viên của Đảng thì không phân biệt thành phần, tầng lớp nào đều phải thực hiện nhiệm vụ người đảng viên và đều có quyền lợi như nhau, cho dù là trí thức hay các tầng lớp khác. Đối với trí thức, được học tập, rèn luyện, được bồi dưỡng có trình độ cao thì càng phải nêu cao tính tiền phong gương mẫu, vào Đảng là do anh tự nguyện, tự thề trước Đảng kỳ, quốc kỳ và chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh, trí thức thì càng phải có lòng tự trọng với những suy nghĩ và hành động của mình, thế nhưng không ít người đã đi ngược lại điều đó. Vừa qua, sự việc kỷ luật ông Chu Hảo là một ví dụ cụ thể, tiếng chuông cảnh tỉnh cho những ai coi thường kỷ luật Đảng, coi thường những đóng góp của tầng lớp trí thức vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.


Là một đảng viên trí thức, gia đình có truyền thống cách mạng, được đào tạo bồi dưỡng và trọng dụng, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tuy nhiên ông Chu Hảo lại có những vi phạm rất nghiêm trọng mang tính hệ thống. Mặc dù đã nhiều lần được nhắc nhở, cảnh báo, kiểm điểm thế nhưng ông lại liên tục tái diễn thậm chí có hành vi chống đối cụ thể: Năm 2005 ở cương vị là Tổng Biên tập, Giám đốc Nhà xuất bản Tri thức, Chu Hảo đã cho xuất bản 5 cuốn sách có nội dung chính trị tư tưởng sai trái, đã bị xử lý cấm phát hành. Từ 2009 đến 2018 ông lại tiếp tục xuất bản 24 cuốn sách vi phạm ở các mức độ khác nhau đồng thời thực hiện những hành vi vi phạm trong nói, viết và làm theo Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước như tham gia ký đơn thư phản bác, thư ngỏ có nội dung sai trái, viết bài đăng tải trên báo, mạng xã hội và các trang nước ngoài với những nội dung không được phép hết sức nghiêm trọng…


Quá trình xem xét kỷ luật ông Chu Hảo đã được tiến hành khách quan, công minh, chính xác, kịp thời. Đối với kỷ luật Đảng không có “Vùng cấm”, không “Ngoại lệ”, bất kỳ mọi đảng viên vi phạm đều phải chấp hành kỷ luật Đảng cho dù là ai, thuộc đối tượng nào. Qua sự việc, thấy được rằng Đảng ta hết sức nghiêm minh và dân chủ. Kỷ luật ông Chu Hảo chỉ là kỷ luật một đảng viên vi phạm chứ không phải là “Tuyên chiến” với tầng lớp trí thức như luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch tung ra. Thực tế ông Chu Hảo chỉ là một cá nhân trong tầng lớp trí thức chứ không thể là cả tầng lớp trí thức, hơn nữa khi ông đã đi ngược lại lợi ích dân tộc, trái với những gì Đảng và nhân dân (trong đó có tầng lớp trí thức) đang xây dựng thì chính ông đã đi ngược lại những gì trước đây ông tuyên thệ và đóng góp, phủ nhận truyền thống của gia đình cũng như những đóng góp, xây dựng của tầng lớp trí thức từ trước cho đến nay. Hùa theo ông Chu Hảo, vừa qua một số cá nhân trong tầng lớp trí thức đã có những phát ngôn kích động, hành vi sai trái thậm chí có những người tuyên bố ra khỏi Đảng, từ bỏ Đảng, đây là những biểu hiện suy thoái, “Tự diễn biến” “Tự chuyển hóa” gây ảnh hưởng trong dư luận, gây bức xúc trong tầng lớp trí thức và nhân dân. Trong khi toàn Đảng, toàn dân, các tầng lớp đang nỗ lực xây dựng và phấn đấu thì một số những người ích kỷ, cá nhân, cơ hội, cục bộ lại cố tình làm cản trở bước đi tiến bộ, cố tình phá hoại thành quả chung làm ảnh hưởng đến hình ảnh của trí thức trong lòng nhân dân. Thiết nghĩ kỷ luật Đảng càng phải nghiêm minh hơn nữa, kiên quyết loại trừ những cá nhân không xứng đáng bởi vì đối với những người như vậy ra khỏi Đảng không những không làm suy yếu Đảng mà càng thêm trong sạch nội bộ, càng tăng thêm sự ủng hộ và uy tín của Đảng đối với nhân dân.


Hoàng Thắng


Nguồn: Đấu trường dân chủ

Đăng nhận xét

0 Nhận xét