NỰC CƯỜI ÔNG NGUYỄN ĐÌNH CỐNG GÓP Ý CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐẢNG KHÓA XIII

Theo kế hoạch, Đại hội Đảng lần thứ XIII dự kiến được tổ chức vào quý I/2021. Để chuẩn bị Đại hội, Hội nghị Trung ương 8 Khóa XII đã quyết định thành lập 5 Tiểu ban, trong đó có Tiểu ban Văn kiện, do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Tiểu ban.


NỰC CƯỜI ÔNG NGUYỄN ĐÌNH CỐNG GÓP Ý CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐẢNG KHÓA XIII


Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII sẽ là sự kiện quan trọng của dân tộc Việt Nam bầu ra Ban chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ mới. Theo kế hoạch, Đại hội Đảng khóa XIII dự kiến được tổ chức vào quý I năm 2021, công tác chuẩn bị đang được thực hiện khẩn trương để có một kỳ Đại hội thành công như khóa XII.


Bên cạnh sự tích cực chuẩn bị cho kỳ Đại hội mới thì đâu đó vẫn tồn tại một số cá nhân có tư tưởng trái ngược với đường lối của Đảng, lạc lối với con đường phát triển của dân tộc Việt Nam. Chẳng đâu xa lạ đó là ông Nguyễn Đình Cống, một người từng tự tay viết đơn xin ra khỏi Đảng và đã được Đảng mời ra khỏi luôn mà không có bất cứ động thái níu giữ gì vì chính ống Cống đã không còn đi theo chủ trương, đường lối của Đảng, tự đánh mất lý tưởng cách mạng. Ngay sau đó, ông Cống đã có nhiều bài viết phê bình theo hướng xuyên tạc nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng của Đảng gây hoang mang, hiểu lầm trong quần chúng nhân dân.


Mới đây, khi Đảng, Nhà nước và toàn dân tộc đang hướng về kỳ Đại hổi Đảng khóa XIII với nhiều chủ trương phát triển đất nước mới thì ngài Nguyễn Đình Cống lại đưa ra một số góp ý theo tư tưởng “bàn lùi”, thậm chí là quay lưng vào hội nghị. Tất nhiên, hành động này xuất phát từ tư tưởng bất mãn lâu năm, kèm theo đó là ấm ức vì bị khai trừ khỏi Đảng.


Khi Đảng ta đang gấp rút chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho kỳ Đại hội mới thì Nguyễn Đình Cống lại nói xấu, xuyên tạc vấn đề này: “Còn hơn 2 năm nữa mới đến Đại hội 13, thế mà bây giờ Bộ Chính trị đã lập Ban chuẩn bị văn kiện gồm trên sáu chục người. Họ đề ra phương châm: kiên trì và đổi mới, kế thừa và phát triển, lý luận và thực tế. Nghe như các cặp phạm trù triết học. Kiên trì cái gì? Đáng ra phải kiên trì đường lối độc lập tự chủ nhằm đem lại tự do và hạnh phúc thật sự cho nhân dân, thì lại kiên trì chủ nghĩa Mác Lê, một chủ nghĩa được tạo nên từ ngụy biện, chứa nhiều độc hại, chỉ mang lại và bảo vệ lợi ích phi nghĩa cho vài nhóm nhỏ”.


Ngay như kỳ Đại hội 12 thành công như vậy mà ông Cống còn cố xuyên tạc từ đầu đến cuối: “Báo cáo chính trị Đại hội 12 dài lê thê và lắm rác rưởi. Không thấy ai tìm xem đã chi bao nhiêu tiền thuế của dân để hoàn thiện và phổ biến một báo cáo như vậy. Tôi ước tính khoảng trên dưới trăm tỷ”. Hiệu quả của nhiệm kỳ khóa XII thì nhân dân cả nước đã được kiểm chứng cho đến thời điểm hiện tại, người đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đang được tôn sùng là một vị lãnh tụ trong thời đại mới.


Những người như ông Nguyễn Đình Cống luôn mang trong mình tư tưởng thù địch, bất mãn với Đảng và Nhà nước. Chính vì vậy, trong mọi góp ý đều mang hơi hướng vùi dập, phủ nhận mọi thành công của Đảng Cộng sản, thay vào đó là xuyên tạc, bịa đặt những điều thị phi làm ảnh hưởng đến uy tín, vị thế của Đảng Cộng sản. Thiết nghĩ, một người đã bị khai trừ khỏi Đảng như Nguyễn Đình Cống thì xin đừng ngỏ lời gì với Đảng ta nữa, đừng cản trở sự nghiệp phát triển và trường tồn với dân tộc Việt Nam của Đảng Cộng sản.


Công Lý


Nguồn: Nhân quyền, Biển đảo Việt Nam

Đăng nhận xét

0 Nhận xét