LUẬT SƯ ĐẶNG ĐÌNH MẠNH NÊN TÌM HIỂU KĨ HƠN VỀ QUY ĐỊNH 12 CỦA HÀ NỘI

LUẬT SƯ ĐẶNG ĐÌNH MẠNH NÊN TÌM HIỂU KĨ HƠN VỀ QUY ĐỊNH 12 CỦA HÀ NỘI


Liên quan tới quy định 12 do chủ tịch Hà Nội kí mới đây, ông luật sư Đặng Đình Mạnh đăng đàn trả lời phỏng vấn đài RFA cho rằng văn bản đó là sai và nó thể hiện “não trạng” của một người Công an như ông Chung, không bao giờ muốn đảm bảo quyền công dân, công khai minh bạch.


Ông Đặng Đình Mạnh nói:


“Thật ra cái quy định này nó mâu thuẩn với văn bản của cấp trên. Văn bản này không hợp pháp đâu, căn bản cán bộ tiếp dân làm theo luật khiếu nại tố cáo nhưng mà luật này đâu có quy định như vậy cho nên vị chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội ban hành như vậy nó hạn chế quyền của công dân và nó đi trái với đạo luật của quốc hội thì văn bản đó hoàn toàn không có giá trị đâu. Tôi nói thêm, ổng vẫn mang một não trạng của một người làm công an mặc dù qua làm việc với ủy ban nhân dân trong chính quyền nhưng họ vẫn mang não của một công an viên, mà công an viên khi tiếp xúc dân họ vẫn ngại công khai minh bạch.”


Nghe những gì ông Đặng Đình Mạnh nói mới thấy ngán ngẩm cho trình độ tư duy của một người mang danh, hành nghề luật sư.


Rõ ràng, quyết định số 12/QĐ-UBND được ban hành căn cứ trên cơ sở Luật Tiếp công dân năm 2013 và Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26-6-2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân.


Tại điểm a, khoản 1, Điều 4 Nghị định 64/2014/NĐ-CP quy định một trong những trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị sự nghiệp công lập là phải ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân.


Như vậy, việc Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ban hành nội quy tiếp công dân là thực hiện đúng theo quy định của Nghị định 64/2014/NĐ-CP, hoàn toàn không có gì trái luật.


Đáng lẽ ông Mạnh là luật sư, là người hiểu luật thì phải sớm biết điều trên chứ, sao lại tỏ ra ngu ngơ như vậy để rồi nói ông chủ tịch Hà Nội ban hành văn bản vậy là trái luật.


Dốt nát hơn, ông Mạnh còn cho rằng cán bộ tiếp công dân làm theo Luật khiếu nại, tố cáo, trong khi đó đúng ra cán bộ tiếp công dân phải theo Luật tiếp công dân. Một luật sư mà không biết viện dẫn luật nào cho chính xác, phù hợp mà cũng tự hào vỗ ngực là luật sư thì quả thực đáng báo động cho trình độ.


Chưa hết, ông Mạnh còn cho rằng quy định đó hạn chế quyề công dân, tuy nhiên từ ông chủ tịch Hà Nội cho tới ông trưởng ban tiếp công dân của Hà Nội đều khẳng định rằng không cấm quay phim, ghi âm, chỉ là phải trao đổi trước với người tiếp công dân biết, đồng ý.


Rõ ràng ông Mạnh chẳng nghe, chẳng đọc gì, chỉ giỏi phát biểu bừa. Tất nhiên, cái sự ngu, sự thiếu hiểu biết hiểu biết của ông Mạnh còn có thể xuất phát từ một nguyên nhân nữa là từ ý thức lệch lạc, thù địch với chính quyền mà lâu nay ông vẫn thể hiển. Thế nên ông mới phát biểu như thế và còn không ngại qui kết ông Chung là do não trạng của một “công an viên”.


Quả thực là đáng buồn cho một luật sư như Đặng Đình Mạnh, chẳng trách ông ta sớm gia nhập câu lạc bộ “luật sư toàn thua”, bào chữa vụ nào thất bại vụ đó.


Đúng là đã ngu còn cố tỏ ra nguy hiểm.


Nguồn: Việt Nam cộng hòa (danquyen.net)

Đăng nhận xét

0 Nhận xét