$type=ticker$count=12$cols=4$cate=0

“Luật pháp, kỷ luật Đảng là bất khả xâm phạm”

SHARE:

Ông Nguyễn Thái Học – Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh điều này khi trả lời phóng viên VOV.VN về công tác đấu tranh phòng chống...


Ông Nguyễn Thái Học – Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh điều này khi trả lời phóng viên VOV.VN về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng.


“Luật pháp, kỷ luật Đảng là bất khả xâm phạm”


PV: Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí thời gian qua được đánh giá có nhiều điểm sáng, “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, “không có đặc quyền” và “không hạ cánh an toàn”. Điều này được hiểu và thể hiện như thế nào, thưa ông ?


Ông Nguyễn Thái Học: Có thể nói đây là phương châm chỉ đạo của Đảng ta được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng khẳng định qua nhiều phiên họp của Ban chỉ đạo cũng như qua nhiều diễn đàn quan trọng, qua nhiều lần tiếp xúc với cử tri...


Điều này thể hiện quyết tâm rất lớn của Đảng làm trong sạch nội bộ Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đưa ra phương châm như thế Đảng ta khẳng định sự thượng tôn pháp luật và đảm bảo mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Mọi cán bộ dù chức vụ, cấp hàm ra sao, công tác ở bất cứ lĩnh vực nào, còn đương chức hay đã về hưu... đều bình đẳng trước pháp luật. Tất cả đều không có “vùng cấm”, “không có ngoại lệ”.


“Luật pháp, kỷ luật Đảng là bất khả xâm phạm”


Lâu nay có lĩnh vực được coi như bất khả xâm phạm, hoặc có những con người ở những cương vị mà người dân cứ nghĩ rằng họ là bất khả xâm phạm thì kết quả đấu tranh chống tham nhũng thời gian qua đã chứng minh không phải như vậy, chỉ có luật pháp, kỷ luật Đảng là bất khả xâm phạm. Bất kỳ ai vi phạm đều sẽ bị xem xét xử lý theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.


Thực tế được thể hiện thế nào? Trước đây người dân hay nói Đảng nói mà không làm, hay giữa nói và làm có khoảng cách rất xa... Lần này người dân đã thấy Đảng nói là làm, nói đi đôi với làm.


“Không có vùng cấm” thể hiện cán bộ cấp cao của Đảng vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước đều bị xử lý. Con số 60 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó có 16 Ủy viên Trung ương và nguyên Ủy viên Trung ương - có người giữ cương vị cấp cao của Đảng cũng bị xem xét xử lý rất nghiêm minh, cả về kỷ luật Đảng và xử lý trách nhiệm hình sự đã chứng minh điều đó.


Trước đây “thông lệ” được hiểu cứ “nghỉ hưu là hạ cánh an toàn” thì bây giờ không phải như vậy nữa, về hưu nhưng phát hiện ra vi phạm vẫn bị xử lý. Điều này có tác dụng răn đe và giáo dục rất lớn. Có người nói về hưu rồi thì kỷ luật còn tác dụng gì nữa? Không phải thế! Tác dụng ở đây là giáo dục răn đe không chỉ đối với bản thân người vi phạm mà còn đối với những người còn đang công tác, để nhắc nhở họ phải rèn luyện, phải giữ gìn, phải làm đúng.


“Luật pháp, kỷ luật Đảng là bất khả xâm phạm”


Có lĩnh vực lâu nay chúng ta nghĩ ở đó không có tiêu cực, tham nhũng như các cơ quan bảo vệ pháp luật, lực lượng vũ trang... nhưng vừa qua chúng ta phát hiện và xử lý nhiều tướng lĩnh công an, quân đội thoái hoá, biến chất vi phạm pháp luật và tất cả đều bị xử lý rất nghiêm minh.


Chúng ta đấu tranh quyết tâm, quyết liệt nhưng thận trọng, chắc chắn với yêu cầu rõ đến đâu xử lý đến đó, hành vi nào đã rõ rồi thì xử lý, chưa rõ thì tiếp tục điều tra xử lý sau, không chờ đợi, không cầu toàn, không nóng vội. Sự quyết tâm, quyết liệt và với phương châm mà Đảng ta xác định như trên đã góp phần làm cho công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng có bước chuyển biến rất lớn, đạt được kết quả bước đầu rất quan trọng.


Báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội vừa qua nhận định “tham nhũng đang được kiềm chế, từng bước đẩy lùi và có chiều hướng thuyên giảm...”. Tất cả những điều Đảng ta nói đã được làm và làm rất nghiêm túc, người dân đã tin vào những điều Đảng ta nói.


[fvplayer id="1"]

PV: Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN có nhiều nỗ lực, chủ động, quyết liệt, sâu sát hơn trong tham mưu, đề xuất, giúp Ban Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác, cũng như chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp. Áp lực, khó khăn mà Ban Nội chính phải vượt qua là không nhỏ, thưa ông?


Ông Nguyễn Thái Học: Áp lực, khó khăn là thực tế. Công tác PCTN vừa qua có chuyển biến tốt, tích cực nhưng rõ ràng tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng; yêu cầu, đòi hỏi của người dân đối với công tác PCTN còn rất lớn.


Là ban tham mưu của Đảng về công tác đấu tranh PCTN, chúng tôi nhận thức rất rõ yêu cầu, đòi hỏi chính đáng đó của người dân đối với Đảng và chúng tôi nhận thức rằng đó cũng chính là yêu cầu, đòi hỏi với ngành Nội chính Đảng. Người dân yêu cầu cao bao nhiêu thì trách nhiệm của chúng tôi càng lớn bấy nhiêu.


“Luật pháp, kỷ luật Đảng là bất khả xâm phạm”


Để đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ, đòi hỏi phải nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ để tham mưu, đề xuất cơ chế chính sách, cơ chế, biện pháp, giải pháp phát hiện kịp thời, xử lý tham nhũng hiệu quả.


Đòi hỏi từ người dân, tôi cho rằng là những áp lực đòi hỏi cần thiết để chúng tôi không chủ quan, không tự bằng lòng với những kết quả đạt được mà luôn phải tự học tập rèn luyện để vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo đúng tinh thần đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính trung ương đã quán triệt trong đội ngũ cán bộ ngành Nội chính Đảng: “Muốn làm mạnh trước hết phải làm đúng. Muốn làm đúng, làm mạnh phải có đủ kiến thức, kỹ năng, trách nhiệm, bản lĩnh và liêm chính”.


Nếu có được điều này chúng tôi sẽ không chịu bất cứ áp lực nào như phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa qua: Ngành Nội chính Đảng không chịu bất cứ áp lực nào của ai và của cơ quan tổ chức nào.


“Luật pháp, kỷ luật Đảng là bất khả xâm phạm”


PV: Vi phạm của nhiều cán bộ thời gian qua đều có chung biểu hiện “lạm quyền”. Đảng xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác giám sát, kiểm soát quyền lực để PCTN, phải tăng cường giám sát, kiểm soát để quyền lực không bị “tha hóa”. Theo ông, đâu là điểm cốt yếu cần tập trung thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ này?


Ông Nguyễn Thái Học: Tham nhũng và quyền lực luôn đi đôi với nhau nên người ta thường nói tham nhũng là “khuyết tật” của quyền lực. Ở đâu có quyền lực thì ở đó có khả năng xảy ra tham nhũng.


Vấn đề là kiểm soát quyền lực để PCTN đến mức nào? Có nhiều biện pháp, giải pháp nhưng cốt yếu nhất là chọn đúng người để giao quyền lực. Chọn đúng người có phẩm chất, năng lực, uy tín, vô tư trong sáng để giao quyền thì quyền lực ở đó ít có khả năng bị tha hoá, khó bị lạm quyền. Còn ngược lại sẽ dễ dẫn đến việc sử dụng không đúng quyền lực, quyền lực bị tha hóa vì lợi ích cá nhân của người nắm quyền.


Tất nhiên quá trình lựa chọn cán bộ để giao quyền có đúng, có chặt chẽ đến đâu thì không ai có thể khẳng định con người đó mãi mãi sẽ tốt. Có “đầu vào” tốt cùng với quá trình tự rèn luyện, phấn đấu của bản thân và chịu sự theo dõi, giám sát của tổ chức, tự khép mình vào tổ chức thì người đó sẽ tốt. Hôm nay anh là cán bộ tốt nhưng quá trình công tác anh không gìn giữ, rèn luyện, tách rời tổ chức thì dễ bị sa ngã và bị đào thải, đó là quy luật. Song, “đầu vào” tốt vẫn hơn!


“Luật pháp, kỷ luật Đảng là bất khả xâm phạm”


Khi chọn đúng người và giao quyền rồi thì phải chú trọng công khai, minh bạch quá trình thực thi quyền lực. Quyền lực là của tổ chức, của dân giao phó, là “quyền lực công” chứ không phải của cá nhân nào. Muốn kiểm soát quyền lực phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Vấn đề này được đề cập nhiều, không bao giờ sai nhưng ở đây phải chú trọng việc kiểm tra, giám sát từ trong nội bộ cơ quan, đơn vị.


Có một vấn đề hết sức quan trọng là khi người sử dụng quyền lực “có vấn đề” trong quá trình thực thi nhiệm vụ thì phải kịp thời thay thế. Điều này đòi hỏi trong công tác cán bộ không được nể nang mà phải quyết liệt. Anh được lựa chọn, được giao quyền nhưng trong quá trình thực hiện anh không sử dụng đúng quyền lực, không mang lại tốt nhất lợi ích chung, không phục vụ tốt nhất cho người dân thì anh phải bị thay thế để nhường chỗ cho người sử dụng quyền lực tốt hơn, đó là chưa nói nhiều cán bộ sai phạm khuyết điểm nhưng chậm kiện toàn củng cố làm cho tình hình càng thêm phức tạp.


PV: Nhiều vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, rất nghiêm trọng ở nhiều địa phương, đơn vị chỉ được phát hiện, xử lý khi các cơ quan Trung ương “sờ” tới. Điều này đặt ra câu hỏi là việc thực thi vai trò giám sát, kiểm tra ở những nơi đó như thế nào? Nếu làm tốt, có phát hiện, cảnh báo, chấn chỉnh ngay từ đầu thì chắc chắn bớt đi những sự việc đau lòng, mất cán bộ?


Ông Nguyễn Thái Học: Ở cơ quan, địa phương, đơn vị nào cũng có tổ chức Đảng, có vai trò trách nhiệm của cán bộ đảng viên, có vai trò của công tác kiểm tra, giám sát. Vấn đề cốt lõi khi nói đến phát huy vai trò của kiểm tra, giám sát nội bộ thì phải nói đến vai trò giám sát của tổ chức Đảng, tức tinh thần đấu tranh chống lại cái sai, bảo vệ cái đúng.


Ở đâu tổ chức Đảng mạnh, tinh thần phê bình, tự phê bình tốt thì tập thể ở đó tốt, tiêu cực, tham nhũng cũng ít đi. Nhưng thực tế hiện nay tinh thần đấu tranh chống tiêu cực ở nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị rất yếu. Tâm lý nể nang, né tránh, xuê xoa, dĩ hoà vi quý, “im lặng thì yên thân, đấu tranh thì tránh đâu” còn khá phổ biến. Lối sống cơ hội, thực dụng nhưng không bị phê phán, lên án mà đôi khi lại được trọng dụng đã làm thui chột tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình của nhiều cán bộ đảng viên chân chính.


Cán bộ đảng viên phải tiên phong, gương mẫu. Thấy tiêu cực, tham nhũng mà không dám đấu tranh thì còn đòi hỏi ai đấu tranh nữa? Làm sao đòi hỏi người dân vào phát hiện, tố giác khi trong nội bộ Đảng của mình không đấu tranh!


“Luật pháp, kỷ luật Đảng là bất khả xâm phạm”


PV: Nhiều vụ việc lớn, “đại án” được xử lý nghiêm minh đã tạo niềm tin rất lớn với nhân dân. Tuy nhiên, “tham nhũng vặt” cũng gây hại không kém và đang là vấn đề rất bức xúc, được các lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước đề cập ở nhiều diễn đàn, yêu cầu phải nghiêm trị, thưa ông?


Ông Nguyễn Thái Học: Nói “tham nhũng vặt” bởi tham nhũng có giá trị không lớn, không đáng kể nhưng thường xảy ra và khá phổ biến. Thực tế tham nhũng vặt xuất hiện ở hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội, ở những việc gắn với quyền lực công, dịch vụ công, làm cho người dân rất bức xúc.


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ví “tham nhũng vặt như ghẻ ruồi, không nguy hiểm chết người nhưng làm chúng ta rất khó chịu”. Do vậy phải nhìn nhận đánh giá đúng tác hại nghiêm trọng của tham nhũng vặt. Đừng nghĩ tham nhũng vặt giá trị nhỏ, thu lợi nhỏ mà thiếu sự quan tâm. Bởi tác hại của nó làm cho đội ngũ cán bộ thoái hoá biến chất, làm việc theo kiểu chỉ đòi hỏi, sách nhiễu, vòi vĩnh mà không phải với tinh thần phục vụ.


“Luật pháp, kỷ luật Đảng là bất khả xâm phạm”
“Xác định khâu “đầu vào” của công tác cán bộ là quan trọng nên việc quy định các bước trong quy trình giới thiệu, thẩm định nhân sự quy hoạch cán bộ cấp chiến lược đang thực hiện có nhiều điểm mới, các bước sàng lọc quyết định chặt chẽ, bài bản để tránh việc giao quyền lực không đúng người ”


Ông Nguyễn Thái HọcNgười dân một khi đã không tôn trọng, không tin đội ngũ cán bộ công chức thì họ sẽ không còn tin vào chế độ. Tham nhũng vặt nhưng gây tác hại lớn và lâu dài nên phải đấu tranh loại bỏ. Tham nhũng lớn Đảng ta phát hiện, bóc tách, xử lý được thì tham nhũng vặt có xử lý được không? Hoàn toàn xử lý được nếu chúng ta vào cuộc một cách đồng bộ và quyết liệt.


Có nhiều biện pháp, giải pháp để loại trừ tham nhũng vặt, nhưng trước mắt tập trung giáo dục đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ. Cán bộ là đầy tớ của dân, phục vụ dân chứ không phải vòi vĩnh, sách nhiễu dân.


Bên cạnh đó là chú trọng khâu phát hiện và xử lý nghiêm tham nhũng vặt. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban chỉ đạo khi kết luận phiên họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tháng 11/2018 đã yêu cầu tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng ở trung ương và địa phương cần tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc phát hiện và xử lý tình trạng tham nhũng vặt ở địa phương cơ quan mình, chọn một số việc trong các khâu, lĩnh vực nhạy cảm để xử lý nghiêm và công khai nhằm răn đe, giáo dục, chấn chỉnh, khắc phục thực trạng này.


Chúng ta phải xem đây là mệnh lệnh không chỉ của người đứng đầu Đảng, Nhà nước mà là mệnh lệnh từ thực tiễn cuộc sống; mệnh lệnh, đòi hỏi chính đáng của Nhân dân.


[fvplayer id="2"]

PV: Nơi nào người đứng đầu quan tâm, mạnh tay với cán bộ dưới quyền có hành vi vòi vĩnh, sách nhiễu thì ắt hẳn “tham nhũng vặt” cũng không có nhiều “đất sống”, thưa ông?


Ông Nguyễn Thái Học: Có người nói rằng nếu không có người đưa thì làm sao người ta nhận? Nhưng người dân không lo lót lại không được việc. Đôi khi làm cho người dân phải dằn vặt lựa chọn giữa “được việc” và “không đưa”? Nhiều người dân phải vay mượn để lo nhằm được việc..., hậu quả mang lại thật đau lòng.


Muốn chấn chỉnh thì phải xem lại lề lối, nề nếp làm việc của đội ngũ cán bộ ở đó, điều này liên quan đến người lãnh đạo, quản lý.


Trách nhiệm của tập thể lãnh đạo rất quan trọng nhưng trách nhiệm của người đứng đầu rất lớn nếu không nói là quyết định. Ở đâu, cơ quan, địa phương nào mà cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, vòi vĩnh, tiêu cực thì trách nhiệm trước hết là của người đứng đầu. Thủ trưởng nói không biết cán bộ của mình làm như vậy là không đúng, là không làm tròn trách nhiệm.


“Luật pháp, kỷ luật Đảng là bất khả xâm phạm”


PV: Kết quả phòng chống tham nhũng đã tạo niềm tin rất lớn cho người dân. Tinh thần quyết tâm, quyết liệt phòng chống tham nhũng của Ban Chỉ đạo Trung ương thời gian tới chắc chắn vẫn “rực lửa”, như lời ông nhấn mạnh trước diễn đàn Quốc hội vừa qua, thưa ông?


Ông Nguyễn Thái Học: Tâm trạng chung của người dân hiện nay là vừa tin tưởng, phấn khởi vừa băn khoăn, lo lắng đối với kết quả công tác PCTN hiện nay. Tin tưởng, phấn khởi vì đã nghe, đã thấy Đảng nói là làm và làm đến nơi đến chốn khi nghiêm trị nạn tham nhũng. Còn băn khoăn, lo lắng là Đảng ta có làm tiếp nữa không hay bỏ dở giữa chừng, có cao trào ắt có thoái trào... Tâm trạng này của người dân là chính đáng và rất cần sự quan tâm chia sẻ của những người có trách nhiệm.


“Luật pháp, kỷ luật Đảng là bất khả xâm phạm”


Phát biểu kết luận phiên họp thứ 15 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn phú Trọng đã khẳng định: Đấu tranh chống tham nhũng không có cao trào và sẽ không có thoái trào. Chống tham nhũng dù còn nhiều khó khăn thách thức nhưng Đảng ta vẫn tiếp tục, kiên trì làm và làm với quyết tâm cao hơn, mạnh mẽ hơn, đạt nhiều kết quả hơn nữa so với những gì đã làm trong thời gian qua...


Tôi tin người dân sẽ không bị phụ lòng tin một khi người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta đã khẳng định như vậy.


PV: Xin cảm ơn ông!./.


Nguồn: VOV

PHẢN HỒI

Tên

#Eye4HK,1,#VN-K-TQ,1,1979,11,A Ma Thom,1,Amnesty International,7,an ninh quốc gia,234,An tôn Lê Ngọc Thanh,2,Apple,9,Army Truc Tran,1,Asanzo,14,AVG,3,Ân điển cứu rỗi,1,Ân xá quốc tế,52,Bà Cô Dợ,4,Bà Đầm Xòe,7,Ba Sàm,39,Bà Tưng,2,Bạch Hồng Quyền,33,Bạch Hùng Dương,1,Bãi Cháy,2,bãi nhiệm,10,bãi Tư Chính,28,Bản chất lưu manh,8,Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng,3,Bạn Công nhân,3,Ban Liên lạc người có công với cách mạng Việt Nam,1,Ban Nội chính Trung ương,4,Bản tin Dân chủ,179,Ban Tổ chức Trung ương,14,Báo cáo về tình trạng dân chủ toàn cầu,1,Báo dân luận,1,bảo hộ công dân,18,bảo kê,61,báo Người Tiêu dùng,1,Báo Tiếng dân,2,Bauxite Việt Nam,5,Bắc Lãm,1,bắt tạm gia,76,bắt tạm giam,182,bần tiện,3,bất hợp pháp,146,bất tuân dân sự,14,BBC,2,BBC Việt Ngữ,4,bệnh công thần,2,bệnh nhân số 17,4,Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam,1,Biển - Đảo,25,biểu tình,755,Blogspot,1,Boat People SOS,1,BOT Ninh Lộc,6,Bộ Công an,365,Bộ Lao động,7,Bộ Luật lao động,5,bộ máy công quyền,5,Bộ Ngoại giao,196,Bộ ngoại giao Hoa Kỳ,3,BPSOS,2,Brexit,4,Bùi Chát,1,Bùi Chu,3,Bùi Hoàng Tám,1,Bùi Khiêm Cường,4,Bùi Thanh Hiếu,159,Bùi Thị Minh Hằng,30,Bùi Thị Nối,32,Bùi Tín,3,Bùi Tuấn Khiêm,1,Bùi Tuấn Lâ,1,Bùi Tuấn Lâm,12,Bùi Văn Thâm,1,Bùi Văn Thuận,6,Bùi Văn Trung,1,Bùi Viết Hiểu,81,ca sỹ Chế Linh,1,Cách mạng màu,1,Cách mạng trắng,2,cải cách thể chế,10,cải cách và phát triển,3,Can thiệp nhân đạo,6,cảng Long Sơn,1,Cánh cò,1,Cao Dương Đông,2,Cao Vĩnh Thịnh,21,Carl Thayer,1,Cát Linh,32,cầm đầu khiếu kiện,19,Cẩm nang nuôi tù,22,Cấn Thị Thêu,120,Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng,5,Câu lạc bộ Nhà báo Tự do,1,câu view,12,Chat GPT,1,ChatGPT,2,chạy chức,25,chạy đua vũ trang,2,chạy quyền,23,Chân Trời Mới Media,92,Châu Minh Hùng,1,Châu Văn Khảm,9,Chậu Xuân Nguyễn,1,chế độ độc đảng,13,Chế Linh,1,Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng,3,Chiến tranh bảo vệ biên giới phía bắc,11,chiến tranh bảo vệ đất nước,1,Chiến tranh Việt Nam,12,chiêu bài,277,Chim Báo Bão,1,Chính phủ Anh,8,chính phủ đóng cửa,1,chính phủ kiến tạo,3,Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời,62,Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời..,1,chính quyền Hà Nội,25,chính sách đãi ngộ,1,Chính trị,1,Chính trị bình dân,27,chống Cộng,319,chống người thi hành công vụ,139,chống phá chế độ,120,chống phá Nhà nước,398,chống phá Việt Nam,218,chống tham nhũng,223,chợ Long Biên,1,CHPC,1,Chu Hảo,44,Chu Hùng,2,Chu Mạnh Sơn,1,Chu Mộng Long,13,Chủ nghĩa dân túy,1,Chủ nghĩa tư bản giám sát,1,Chủ tịch Hồ Chí Minh,198,CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN SĨ BẢO VỆ THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ Ở ĐÀ NẴNG LÀ AI?,1,Chủ tịch nước,323,chùa Ba Vàng,31,Chung Hoàng Chương,2,chụp ảnh cán bộ tiếp dân nếu chưa được phép của Hà Nội,20,chuyển giá,2,Chữ thập vải đỏ,1,chứng nhận quyền sử dụng đất,8,CLB Lê Hiếu Đằng,6,Cõi nhớ,1,con buôn chính trị,23,Con kiến con,5,cô giáo Minh Thu,1,Cồn Sẻ,8,Công an Quận Đống Đa,4,công chức nhà nước,11,công đoàn,45,Công đoàn độc lập,4,Cộng đồng tưởng tượng,2,Công giáo,310,Công giáo Việt Nam,20,công nghiệp Việt Nam,6,cộng sinh,9,công trình xây dựng trái phép,14,CPC,1,CPJ,2,Cù Huy Hà Vũ,88,cu huy xuan duc,4,Cù Thị Phương,1,Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao,5,CỤC ĐIỆN ẢNH VÀ NHỮNG ĐIỀU ÍT NGƯỜI BIẾT,1,Cục Điều tra Liên bang,2,Cục Lãnh sự,3,Cục Quản lý xuất nhập cảnh,1,cuộc gặp Thượng đỉnh,17,cực đoan,433,cực đoan tôn giáo,4,cưỡng dâm,6,cứu thương,13,danh hài Vượng Râu,1,Danh Minh Quang,1,DANH SÁCH 151 CÁN BỘ LIÊN QUAN ĐẾN GIAN LẬN THI CỬ Ở HÀ GIANG,1,dân chủ,1681,dân chủ trong Đảng,2,Dân Làm báo,3,dân oan,135,Dân oan Dương Nội,1,Dân quyền,304,dân tộc Việt Nam,274,dâng sao giải hạn,2,Dennis Châu,1,dịch tả lợn châu Phi,5,dịch vụ công,7,Diễm Thi,2,Diễn biến hòa bình,110,Diễn đàn dân chủ,120,Diễn đàn Kinh tế thế giới,6,Diễn đàn sinh viên Việt Nam,1,Diễn đàn Xã hội Dân sự,1,Dnh sách Quốc Gia Quan Tâm Đặc Biệt,1,doanh nghiệp FDI,9,doanh nghiệp nhà nước,10,doanh nghiệp tư nhân,13,Donald Trump,148,Dòng Chúa Cứu Thế,52,Dòng mến Thánh giá,2,Dòng mến Thánh giá Thủ Thiêm,1,Dũng Phi Hồ,1,Dũng Phi hổ,2,Duyên Nguyễn,1,Dự án 88,2,dự án khu đô thị Thanh Hà,3,dự án Tây Nam Kim Giang,1,dư luận,1445,Dư Thị Thành,19,Dưa Leo,19,Dương Nội,46,Dương Sĩ Nho,4,Dương Thị Hà,2,Dương Thị Lanh,2,Dương Thị Tân,4,Dương Thu Hương,1,Dương Thuấn,1,Dương Trung Quốc,1,Dương Tuấn Ngọc,5,Dương Văn Mình,7,Dương Văn Tư,1,Đá Chữ Thập,1,đa đảng,188,Đà Nẵng,136,Đà Nẵng: THIẾU TƯỚNG GIẢ PHẠM VĂN HẢI,1,Đài Á Châu Tự do,71,Đại biểu quốc hội,114,Đại học Tôn Đức Thắng,8,Đại hội Đảng,172,Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII,1,Đại hội XII,204,Đại Kỷ Nguyên,2,Đại sứ Hoa Kỳ,10,Đại sứ Mỹ,1,Đàm Ngọc Tuyên,18,đàm phán thương mại,1,Đàm Vĩnh Hưng,1,Đan viện Thiên an,5,Đảng cầm quyền,13,Đảng Cộng sản,517,Đảng Việt Nam Thịnh Vượng,1,đánh giá cán bộ,1,đánh tráo khái niệm,28,Đào Diệu Linh,2,Đào Kim Lân,4,Đào Minh Quân,58,Đào Quang Thực,9,Đào Tăng Dực,1,Đào Thu Huệ,1,Đạo trời Thái Bình,1,đạo văn,9,Đáp lời sông núi,1,Đặng Đăng Phước,12,Đặng Đình Bách,5,Đặng Đình Mạnh,54,Đặng Hoàng Thiện,1,Đặng Hữu Nam,57,Đặng Như Quỳnh,1,Đặng Sơn,1,Đặng Thị Hàn Ni,1,Đặng Vũ Lượng,3,Đặng Xương Hùng,1,đất quốc phòng,57,đấu tranh dân chủ,298,Đấu trường dân chủ,722,đầu tư công,11,đầu tư nước ngoài,27,Đậu Văn Dương,4,điện ảnh,6,điện ảnh Việt Nam,2,Điện Biên,21,Điếu Cày,40,Điều lệ Đảng,20,đình bản,6,Đinh Diêm,2,định hướng xã hội chủ nghĩa,17,đinh hữu thoại,2,Đinh Hữu Toàn,1,Đinh La Thăng,16,Đinh Ngọc Thu,2,Đinh Nguyễn Kha,1,Đình Sang và những người bạn,4,Đinh Thảo,39,Đinh Thị Phương Thảo,3,Đinh Thị Thu Thủy,15,Đinh Văn Minh,7,Đinh Văn Phú,1,Đoàn Bảo Châu,10,Đoàn Huy Chương,21,Đoàn Ngọc Hải,11,Đoàn Thanh Giang,9,Đoàn văn Vươn,15,đóng cửa Chính phủ,1,Đỗ Cao Cường,3,Đỗ Công Đương,7,Đỗ Hoàng Điềm,9,đồ mã,2,Đỗ Nam Trung,3,Đỗ Ngà,8,Đỗ Ngọc Thống,3,Đỗ Nguyễn Mai Khôi,4,Đỗ Thị Minh Hạnh,1,Đỗ Thị Thu,13,Đỗ Việt Khoa,1,đối ngoại nhân dân,2,Đối thoại nhân quyền,1,Đối tượng,2144,đối tượng chống phá,200,đối tượng gây rối,4,Đông Nam Á,120,Đồng Tâm,318,đốt lò,17,ĐỪNG VIẾT LẤY ĐƯỢC,1,đường chín đoạn,6,đường lưỡi bò,12,đường sắt đô thị,7,Đường Văn Thái,30,Đường Văn Thái!,1,Ethophon,1,Facebook,1284,FLC THẮNG KIỆN BÁO GIÁO DỤC VIỆT NAM,1,Formosa,1,Freedom House,16,Freedom Now,10,FULRO,5,Fulro lưu vong,2,Fulro-Dega,3,gây rối đập phá tài sản,1,gây rối trật tự công cộng,26,ghi âm,58,ghi hình,75,Giải thưởng nhân quyền,1,Giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng,1,giải thưởng Tự do báo chí,12,Giám mục,122,Giám mục Cao Đình Thuyên,1,Giám mục Hoàng Đức Oanh,1,Giám mục Ngô Quang Kiệt,3,giãn cách xã hội,110,gián điệp,29,giàn khoan Đông Phương 13-2 CEPB,1,gian lận thi cử,1,giáo dục,240,giáo họ Tân Yên,1,giáo họ Trại Gáo,4,Giáo hoàng Francis,8,Giáo hoàng Phanxico,1,Giáo hội,195,Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất,1,Giáo hội Tin lành đấng Christ Việt Nam,1,giáo phận Hà Tĩnh,37,giáo phận Vinh,86,Giáo sư hớt tóc,4,giáo xứ Bình Thuận,2,giáo xứ Mỹ Khánh,14,giáo xứ Mỹ Yên,6,Giáo xứ Thái Hà,25,giáo xứ Xuân Hòa,1,Giuse Nguyễn Công Bắc,1,Google.Tienlang,25,Green Trees,25,Greta Thunberg,1,GS Tương Lai,7,guyễn Thái Hợp,1,Hà Giang,11,Hà Huy Sơn,3,Hạ Long,2,Hà Nội,623,Hà Nội: TRUY TỐ NGUYỄN BÁ SƠN VỀ TỘI,1,Hà Sĩ Phu,1,Hà Văn Nam,44,Hà Văn Thành,12,HÀ VĂN THÀNH ĐANG SỬ DỤNG CHIÊU,1,HẠ VIỆN MỸ CHÍNH THỨC MỞ CUỘC ĐIỀU TRA LUẬN TỘI TỔNG THỐNG MỸ,1,Hải chiến Hoàng Sa,27,Hải Điếu Cày,5,hải quân,60,Hàn Ni,2,Hạnh Nhân,1,Hành tinh Titanic,2,Hanni,1,hạt giống đỏ,10,hệ thống chính trị,171,Hiến pháp,308,Hiến pháp Mỹ,7,Hiến pháp Mỹ được làm ra như thế nào,1,Hiệp định CPTPP,1,Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương,2,Hiệp Khùng,1,Hiếu gió,15,Hiểu Việt Nam,3,Hình sự - Pháp luật,6,Hòa Bình,281,Hoàng Công Lương,6,Hoàng Cơ Minh,5,Hoàng Dũng,44,Hoàng Duy Hùng,14,Hoàng Đức Bình,29,Hoàng Đức Oanh,2,Hoàng Hưng,1,Hoàng Minh Chính,2,Hoàng Minh Hồng,2,Hoàng Ngọc Giao,1,Hoàng Nguyên Vũ,11,Hoàng Quốc Hùng,1,Hoàng Sa,91,Hoàng Sỹ Phúc,4,Hoàng Thành Nhân,1,Hoàng Thế Duy,1,Hoàng Thị Minh Hồng,1,Hoàng Thị Thăng,4,Hoàng Tứ Duy,2,Hoàng Văn Luân,1,Hoàng Xuân Phú,4,hoạt động chống đối,79,hoạt động lật đổ,18,hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân,89,hoạt động phản động,7,hot girl,2,Hồ Duy Hải,15,Hồ Đăng Định,1,Hồ Đình Cương,1,Hồ Hữu Hoà,8,Hồ Hữu Hòa,2,Hồ sơ - Tư liệu,5,Hồ Thị Niên,1,hỗ trợ dân oan,2,Hồ Văn Oanh,1,Hội Anh em Dân chủ,117,Hội đồng giám mục Việt Nam,9,Hội đồng liên tôn Việt Nam,1,Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc,2,Hội đồng nhân quyền Liên Hợp quốc,18,Hội Nghị Thành Đô,4,Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều,26,Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2 tại Hà Nội,16,Hội nghị Thượng đỉnh về tự do tôn giáo quốc tế,1,Hội nghị Trung ương,20,Hội nghị Tự do Tôn giáo Quốc tế,1,Hội Sử học Việt Nam độc lập,2,Hội thánh của Đức Chúa trời Mẹ,1,Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ,2,Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên,2,Hội yêu đồ lính,1,Hồng Quyền,21,Hồng Thái Hoàng,10,HRW,7,https://www.trelangblog.com/,2,Huawei,4,Human Rights Watch,35,Huy Đức,11,Huỳnh Anh Tú,1,Huỳnh Bửu Long,9,Huỳnh Đắc Túy,8,Huỳnh Long,7,Huỳnh Minh Tâm,7,Huỳnh Ngọc Chênh,19,Huỳnh Thị Tố Nga,11,Huỳnh Thục Vy,26,Huỳnh Trí Tâm,1,Huỳnh Trương Ca,5,HWR,1,Hyon Song Wol,1,IDEA,1,International institute for democracy and electoral assistance,1,Jackhammer Nguyễn,3,Jang kều,4,JB Nguyễn Hữu Vinh,18,JB NGUYỄN HỮU VINH CÓ THẤY XẤU HỔ ?,1,Joshua Wong,1,Julian Assange,1,kê khai tài sản,3,KẾT LUẬN CỦA BÀ BÁN CÁ CHỢ XANH VÀ CẢNH BÁO CỦA AIR VISUAL VỀ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ HÀ NỘI,1,Khá Bảnh,16,Khánh Ly,1,khiếu kiện,162,Khỏe 365,1,khôn vặt,5,khởi tố,390,Khởi tố vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải,8,Khủng hoảng Venezuela,15,kiểm điểm định kỳ về cơ chế UPR,1,kiểm điểm UPR,2,kiểm soát quyền lực,6,kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm,2,Kiến nghị 72,1,kiều bào,51,Kim Jong Un,35,kinh tế thị trường,22,Kinh tế Trung Quốc,2,kinh tế Việt Nam,38,Ksor Kơk,2,LA LỐI,1,Lã Minh Luận,4,Lã Việt Dũng,6,lạm dụng tình dục,3,làm thêm giờ,1,Lan Kỳ Phương,1,Lạng Sơn,8,lãnh thổ quốc gia,2,Lâm Thời,30,Lầu Năm Góc,5,leo thang xung đột,1,Les Kosem,1,Lê Ánh,3,Lê Anh Hùng,18,Lễ Cầu nguyện cho Công lý và Hòa bình,5,Lê Chí Thành,15,Lê Công Định,39,Lệ Công Định,1,Lê Duẩn,7,Lê Dũng Vova,90,Lê Đình Ba,5,Lê Đình Công,114,Lê Đình Kình,169,Lê Đình Lượng,49,Lê Đình Mỳ,2,Lê Đình Nhường,1,Lê Đình Quang,1,Lê Hà,1,Lê Hiền Đức,2,Lê Hiếu Đằng,9,Lê Hoài Anh,1,Lê Hoàng,1,Lê Hoàng Anh Tuấn,1,Lê Hoàng Quân,4,Lê Hồng Phong,4,Lê Hữu Minh Tuấn,40,Lê Kiên Cường,1,Lê Luân,1,Lê Mã Lương,7,Lê Mai Hoa,1,Lê Minh Thể,8,Lê Mỹ Hạnh,32,Lê Ngọc Thanh,8,Lê Quốc Bình,2,Lê Quốc Quân,6,Lê Quốc Thăng,1,Lệ Quyên,1,Lê Sông Lam,1,Lê Thanh Hải,4,Lê Thăng Long,1,Lê Thị Dung,2,Lê Thị Loan,3,Lê Thị Thu Thu,1,Lê Thu Trà,1,Lê Thương,1,Lê Trọng Hùng,33,Lê Trung Khoa,38,Lê Trung Tĩnh,2,Lê Văn Dũng,59,Lê Văn Mạnh,2,Lê Văn Nở,1,Lê Văn Sơn,2,Lê Vinh Danh,1,Lê Xuân Lộc,1,lịch sử,620,lịch sử dân tộc,35,Liên bang Nga,15,Liên minh châu Âu,38,Liên minh dân tộc tự quyết,4,Liên minh dân tộc Việt Nam tự quyết,3,Liên minh xã hội dân sự toàn cầu,1,linh mục,374,linh mục Cao Dương Đông,1,Linh mục Chu Trọng Quyền,1,Linh mục cực đoan,18,Linh mục Đặng Hùng Tân,1,linh mục Đặng Hữu Nam,4,Linh mục Giuse Nguyễn Đức Nhân,1,Linh mục Hoàng Quỳnh,1,linh mục Hoàng Sỹ Phúc,4,Linh mục Lê Ngọc Thanh,4,linh mục Nguyễn Duy Tân,11,Linh mục Nguyễn Đức Nhân,11,Linh mục Nguyễn Ngọc Ngữ,1,Linh mục Nguyễn Quang Tuấn,1,Linh mục Nguyễn Văn Hảo,1,linh mục Nguyễn Văn Hữu,1,linh mục Nguyễn Văn Thoan,6,linh mục Trần Minh Chiến,1,Linh mục Trương Văn Khẩn,16,Livenguide,2,Loa Phường,623,Lộc Dương,1,Lợi ích nhóm,8,luan van nha thuyen,4,Luận bàn - Phản biện,4585,Luật An ninh mạng,147,Luật Khoa Tạp Chí,37,luật lao động,3,luật lao động sửa đổi,1,luật sư,352,luật sư dân chủ,6,luật sư vì cộng đồng,1,Luật sư vụ VN Pharma: #039;VIỆN KIỂM SÁT TÙY TIỆN XÚC PHẠM BỘ Y TẾ#039;,1,Lương Hoàng Anh,3,Lương Ngọc Huỳnh,1,Lưu Bình Nhưỡng,20,Lưu Văn Vịnh,7,Lý Đình Vũ,1,Lý Hiển Long,4,Lý Thái Hùng,11,Lý Tống,4,Mã Tiểu Linh,7,Ma Tương,1,Mạc Văn Trang,35,Made in Vietnam,6,Mai Khôi,10,Mai Phan Lợi,9,Mai Phương Thảo,14,Mai Thị Mùi,2,Mai Thỏ,1,Mai Văn Tám,2,Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam,4,mạng xã hội,1209,mạo danh,1,Mặc Lâm,2,Mặt trận Nhân quyền Dân sự,1,mất tích,70,Mật ước Thành Đô,2,MC Phan Anh,11,miễn nhiệm,12,Minh Đường,1,Mõ Làng,208,môi trường,233,MSGI,1,Mỳ Son,1,Năng lượng gốc Trống đồng Việt Nam,1,năng suất lao động,2,NDH,1,ngáo đá,10,nghe an,4,nghe an 24h,2,nghean24h,2,nghệ an thời báo,50,Nghiêm Nguyễn,1,nghiệp chướng,5,Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam,2,nghiệp khẩu,1,Ngọc Lan SG,1,Ngọc Trinh,1,Ngọc Vũ,1,Ngọn cờ,1,Ngô Anh Tuấn,9,Ngô Bảo Châu,5,Ngô Duy Quyền,1,Ngô Kỷ,1,Ngô Ngọc Trai,4,Ngô Thị Tố Nhiên,1,Ngô Văn Khả,1,Ngô Văn Khảm,1,Ngô Văn Mai,1,Ngô Văn Tuấn,1,Ngô Xuân Phúc,5,Nguồn tin,7,ngụy biện,48,Nguỵ Thị Khanh,1,Ngụy Thị Khanh,2,Nguyen Duc Khai,2,Nguyễn Anh Trí,1,Nguyễn Anh Tuấn,28,Nguyễn Bá Cảnh,2,Nguyễn Bá Thanh,7,Nguyễn Bắc Truyển,11,Nguyễn Chí Đức,10,Nguyễn Chí Tuyến,1,Nguyễn Chí Vững,3,Nguyễn Công Bắc,2,Nguyễn Công Vượng,8,Nguyễn Duy Hướng,3,Nguyễn Duy Tài,1,Nguyễn Duy Tân,7,Nguyễn Đắc Kiên,4,Nguyễn Đặng Minh Mẫn,5,Nguyễn Đăng Quang,1,Nguyễn Đăng Thương,3,Nguyễn Đình Bin,1,Nguyễn Đình Cống,26,Nguyễn Đình Dặm,1,Nguyễn Đình Lộc,4,Nguyễn Đình Thắng,12,Nguyễn Đình Thục,16,Nguyễn Đỗ Tùng Dương,1,Nguyễn Đức,38,Nguyễn Đức Chung,19,Nguyễn Đức Nhân,13,Nguyễn Đức Thành,2,Nguyễn Gia Kiểng,4,Nguyễn Hà Phan,3,Nguyễn Hậu,1,Nguyễn Hoàng Nam,1,Nguyễn Hoàng Vi,4,Nguyễn Hồng Lĩnh,3,Nguyễn Hùng,1,Nguyễn Huyền Đức,4,Nguyễn Huyền Trang,1,Nguyễn Hưng Quốc,2,Nguyễn Hữu Linh,8,Nguyễn Hữu Long,34,Nguyễn Hữu Thanh,1,Nguyễn Hữu Vinh,44,Nguyên Kha,2,Nguyễn Khánh Ngọc,1,Nguyễn Kim Chi,1,Nguyễn Lan Anh,1,Nguyễn Lân Thắng,96,Nguyễn Lân Tráng,1,Nguyễn Minh Sơn,1,Nguyễn Năng Tĩnh,6,Nguyên Ngọc,34,Nguyễn Ngọc Ánh,5,Nguyễn Ngọc Chu,1,Nguyễn Ngọc Già,3,Nguyễn Ngọc Nam Phong,74,Nguyễn Ngọc Ngan,1,Nguyễn Ngọc Ngạn,2,Nguyễn Ngọc Ngữ,1,Nguyễn Ngọc Như Quỳnh,1,Nguyễn Nguyên Bình,1,Nguyễn Như Phong,8,Nguyễn Phú Trọng,174,Nguyễn Phúc Gia Huy,1,Nguyễn Phước Tương,1,Nguyễn Phương Hằng,1,Nguyễn Phương Hoa,7,Nguyễn Phương Uyên,2,Nguyễn Quang A,102,Nguyễn Quang Dũng,3,Nguyễn Quang Hồng Nhân,11,Nguyễn Quang Khải,1,Nguyễn Quang Lập,3,Nguyễn Quang Vinh,1,Nguyễn Quốc Đức Vượng,5,Nguyễn Quốc Hoàn,1,Nguyễn Quốc Huy,1,Nguyễn Quốc Tấn Trung,1,Nguyễn Sơn Lộ,1,Nguyễn Thái Hợp,70,Nguyễn Thái Hưng,3,Nguyễn Thanh Loan,2,Nguyễn Thanh Tịnh,6,Nguyễn Thảo Chi,1,Nguyễn Thị Dương Hà,3,Nguyễn Thị Huệ,1,Nguyễn Thị Kim Ngân,21,Nguyễn Thị Kim Thanh,3,Nguyễn Thị Mỹ Oanh,1,Nguyễn Thị Nga,2,Nguyễn Thị Ngọc Tiền,1,Nguyễn Thị Quý,1,Nguyễn Thị Tâm,16,Nguyễn Thị Thủy,1,Nguyễn Thị Tuyết,2,Nguyễn Thị Từ Huy,1,Nguyễn Thị Xuyến,3,Nguyễn Thiện Nhân,13,Nguyễn Thông,3,Nguyễn Thuý Hạnh,12,Nguyễn Thúy Hạnh,2,Nguyễn Tiến Trung,1,Nguyễn Trang Nhung,1,Nguyễn Trọng Nghĩa,1,Nguyễn Trọng Vĩnh,1,Nguyễn Trung Bảo,1,Nguyễn Trung Trực,9,Nguyễn Tuấn Khoa,1,Nguyễn Tường Thuy,1,Nguyễn Tường Thuỵ,1,Nguyễn Tường Thụy,72,Nguyễn Uyên Thùy,1,Nguyễn Văn Bá,1,Nguyễn Văn Chưởng,1,Nguyễn Văn Dũng,1,Nguyễn Văn Duyệt,1,Nguyễn Văn Đài,155,Nguyễn Văn Điển,5,Nguyễn Văn Đống,2,Nguyễn Văn Hải,40,Nguyễn Văn Hảo,1,Nguyễn Văn Hiến,4,Nguyễn Văn Hoá,1,Nguyễn Văn Hóa,35,Nguyễn Văn Hùng,5,Nguyễn Văn Lâm,5,Nguyễn Văn Miếng,6,Nguyễn Văn Nghiêm,4,Nguyễn Văn Oai,1,Nguyễn Văn Son,1,Nguyễn Văn Tài,5,Nguyễn Văn Thanh,3,Nguyễn Văn Thoan,5,Nguyễn Văn Toản,5,Nguyễn Văn Tuyển,1,Nguyễn Văn Viễn,2,Nguyễn Viện,1,Nguyễn Viết Dũng,6,Nguyễn Vũ Bình,1,Nguyễn Vy Yên,2,Nguyễn Xuân Anh,5,Nguyễn Xuân Diện,66,Nguyễn Xuân Nghĩa,1,Người Buôn gió,37,Người con Đất mẹ,204,Người con đất mẹ: PAULUS LÊ VĂN SƠN MUỐN VỀ NƯỚC?,1,Người con đất mẹ: XUNG QUANH ĐỀ XUẤT TRANG BỊ SÚNG TRƯỜNG,1,Người Đà Lạt Xưa,2,Người đưa tin,1,người đương thời Đỗ Việt Khoa,1,người lao động,153,Người Thượng Vì Công Lý,1,nhà báo Nguyễn Đức,2,Nhà lãnh đạo Triều Tiên,21,Nhà nước và thị trường,1,Nhà Thờ Bùi Chu,1,Nhà thờ Đức Bà Paris,5,nhà thờ Thái Hà,24,Nhà thờ Thủ Thiêm,1,nhã thuyên,5,nhã thuyên là ai,4,nhà văn Thùy Linh,5,Nhà xuất bản Tự do,5,nhạc sĩ Tuấn Khanh,4,nhân quyền,733,Nhân quyền cho Việt Nam,4,Nhân quyền Việt Nam,103,Nhân vật,7,Nhật Cường,4,Nhật Cường Mobile,1,Nhật ký yêu nước,20,Nhóm Bạn Công Nhân,1,Nhóm Công tác về bắt giữ tuỳ tiện,1,Nhóm Công tác về Bắt giữ tùy tiện,1,nhóm Hiến Pháp,3,Nhóm Hỗ trợ người Thượng,1,Nino Huỳnh,1,NO-U,3,Non sông Việt Nam,87,Nóng: ĐẶNG THỊ HUỆ BỊ BẮT,1,Nội chính,20,nợ quốc gia,1,nước bẩn,2,NXB Kiến Tạo,1,NXB Tự Do,1,Oanh Lê,1,OpenDoors,2,Osin Huy Đức,5,ô nhiễm không khí,1,Ô sin Huy Đức,1,PANORAMA,1,Paul Lê Văn Sơn,1,PAULUS LÊ VĂN SƠN MUỐN VỀ NƯỚC?,1,PEN Ameria,1,PEN America,2,Phạm Đoan Trang,1,Phạm Chí Dũng,67,Phạm Chí Thành,2,Phạm Đình Bá,1,Phạm Đình Quý,1,Phạm Đoan Trang,112,Phạm Gia Hiền,1,Phạm Minh Chính,132,Phạm Minh Vũ,69,Phạm Ngọc Hân,1,Phạm Ngọc Hưng,1,Phạm Nguyên Trường,1,Phạm Thành,8,Phạm Thanh Nghiên,2,Phạm Thị Đoan Trang,3,Phạm Thị Hoài,2,Phạm Thị Hương Giang,1,Phạm Thị Quý,6,Phạm Viết Đào,4,Phạm Vĩnh Lộc,2,Phan Anh,9,Phản biện,8,phản biện xã hội,35,Phan Công Hải,6,Phan Đình Sang,1,phản động lưu vong,49,Phan Hữu Điệp Anh,4,Phan Kim Khánh,6,phản quốc,37,Phan Sơn Hùng,6,Phan Sơn Tùng,6,Phan Thanh Hải,1,Phan Trung,1,Phan Văn Bình,11,Phan Văn Vĩnh,1,Phan Xuân Trung,5,Pháp Luân Công,7,phát tán thông tin xuyên tạc,4,Phát triển thiên niên kỷ,3,Phật giáo,82,Phêrô Nguyễn Văn Hùng,1,phi chính trị hóa quân đội,7,Phil Roberston,1,Phil Robertson,2,Philippine,64,Phó An My,1,Phó Thủ tướng,102,phong trào 200k,1,phong trào biểu tình,28,Phóng viên không biên giới,10,Phú Lãm,1,Phú Quốc,15,Phúc trình Thực thi Nhân quyền Thế giới năm 2018,2,Phúc trình thường niên 2018 về tự do tôn giáo thế giới,1,Phương Bích,1,Phương Hàng Nhật,1,Phương Uyên,3,quân đội Mỹ,13,Quân Tru Ong TV,1,Quốc ca,14,Quốc hận,13,Quốc hội,474,Quốc Nội Quật Khởi,3,Quốc tế,20,Quy định không được ghi âm,20,quy hoạch cán bộ,3,Quỹ Người Thượng,1,Quỹ văn hóa Phan Châu Trinh,3,Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh ngừng hoạt động,4,Reporteurs Sans Frontieres,1,RFA,323,RFI,2,RISE,8,RSF,17,sai quy định,12,Sam Rainsy,3,sản xuất tại Việt Nam,4,SaveNet,2,Selena Zen,1,Song Chi,1,sông Đà,7,sở hữu đất đai,2,Sơn Tùng,1,Special Watch List,1,SÚNG TIỂU LIÊN CHO LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG,1,suy thoái,86,Sử Hộ Vương,1,sửa đổi Hiến pháp,13,Tạ Duy Anh,2,Tạ Mạnh Hưng,1,Tạ Phong Tần,7,Tạ Trí Hải,1,Táo quân 2023,1,tàu kiểm ngư,2,tăng trưởng kinh tế,19,Tân Dự Tòng,2,Tân Phong,1,Tân Sơn Nhất,16,Tập Cận Bình,11,tập trung đông người trái phép,1,Tất Thành Cang,6,Thạch Cương,1,Thach Vu,1,Thái Bá Tân,5,Thái Dịch Lý Đông,1,Thái Hạo,3,Thái Văn Đường,29,tham nhũng quyền lực,2,tham nhũng vặt,1,Thanh niên Công giáo,20,Thành phố Hồ Chí Minh,160,Thanh tra Bộ Công an,1,Thanh tra Chính phủ,49,Thành ủy Đà Nẵng,10,thâm hụt thương mại,1,THẨM PHÁN NGUYỄN HẢI NAM VÀ GIẢNG VIÊN LÂM HOÀNG TÙNG BỊ BẮT,1,Thế chiến II,5,Thể thao,1,thị trường bất động sản,2,Thích Đàm Thoa,3,Thích Không Tánh,1,Thích Ngộ Chánh,3,Thích Quảng Độ,1,Thích Quảng Đức,1,Thích Tuệ Sỹ,1,thiết giáp,4,thỉnh vong,10,thoi su,2,thoi su nghe an,2,Thông luận,1,thời báo,80,Thời luận,1,THPT,2,thu hồi đất trái luật tại Phú Quốc,1,Thủ lĩnh Thanh niên Đông Nam Á,1,thu ngo,5,Thủ Thiêm,26,Thủ tướng,467,Thủ tướng Anh,5,THỦ TƯỚNG KỶ LUẬT 3 THỨ TRƯỞNG BỘ GTVT,1,Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc,49,Thủ tướng Phan Văn Khải,3,Thùy Linh,3,Thủy Tiên,1,thuyết âm mưu,22,Thường dân,16,Thường Sơn,1,tị nạn,146,Tiên Lãng,1,tiến sĩ chuyên ngành Hán Nôm,1,Tiến Văn,1,Tiếng Dân,3,Tiếng Dân News,6,Tiếng nói Hoa Kỳ,9,tín dụng đen,2,tin giả,1,Tin Lành đấng Christ,1,Tin Lành đấng Christ Tây Nguyên,1,Tin lành Đề ga,1,Tin mừng cho người nghèo,5,tin nhanh nghe an,2,tin tuc nghe an,2,Tin tức,42,tinh nghe an,2,tịnh thất bồng lai,5,tịnh thất Sơn Linh Tự,5,toi muon biet,4,Tổ chức giáo hội phật giáo Việt Nam thống nhất,1,tổ chức khủng bố Việt Tân,135,tổ chức tôn giáo,32,tổ chức tôn giáo bất hợp pháp,2,tổ chức VOICE,10,Tổ đồng thuận,49,Tô Hoàng Chương,1,Tô Văn Lai,1,tôn giáo,347,Tổng Bí thư,170,Tổng bí thư Lê Duẩn,1,tổng tư lệnh quân đội,5,Trà đá Blog,32,trạm thu phí,40,Trang Mạc,1,tranh chấp lãnh thổ,11,Trâm Anh,8,Trần Bang,12,Trần Công Khải,2,Trần Dần,1,Trần Đắc Trung,1,Trần Đình Long,1,Trần Đình Sang,13,Trần Đình Sử,2,Trần Đình Thu,4,Trần Đình Triển,5,Trần Đức,1,Trần Đức Anh Sơn,8,Trần Đức Đô,13,Trần Đức Thạch,6,Trần Hoàng Huấn,3,Trần Huỳnh Duy Thức,1,Trần Huỳnh Duy Thức,6,Trần Hữu Đức,1,Trần Khải Thanh Thủy,12,Trần Mạnh Hảo,1,Trần Minh Chiến,1,Trần Ngọc Phúc,5,Trần Quyết Thắng,1,Trần Quỳnh Vi,1,Trần Thị Ái Liên,5,Trần Thị Mỹ Linh,5,Trần Thị Nga,15,Trần Thị Thu,1,Trần Thị Tuyết Diệu,1,Trần Thị Xuân,4,Trần Trung Đạo,1,Trân Văn,2,Trần Văn Bá,1,Trần Văn Bang,8,Trần Văn Chánh,1,Trần Văn Hưng,1,Trần Văn Ngọc,1,Trần Văn Nhu,1,Trần Văn Quyền,1,Trần Văn Sỹ,1,Trần Văn Thành,1,Trần Vũ Hải,38,Trần Vũ Linh,1,Tre làng,574,Tre Làng: CỤC ĐIỆN ẢNH VÀ NHỮNG ĐIỀU ÍT NGƯỜI BIẾT,1,Tre Làng: DANH SÁCH 151 CÁN BỘ LIÊN QUAN ĐẾN GIAN LẬN THI CỬ Ở HÀ GIANG,1,Tre Làng: Đà Nẵng: THIẾU TƯỚNG GIẢ PHẠM VĂN HẢI,1,Tre Làng: FLC THẮNG KIỆN BÁO GIÁO DỤC VIỆT NAM,1,Tre Làng: HẠ VIỆN MỸ CHÍNH THỨC MỞ CUỘC ĐIỀU TRA LUẬN TỘI TỔNG THỐNG MỸ,1,Tre Làng: JB NGUYỄN HỮU VINH CÓ THẤY XẤU HỔ ?,1,Tre Làng: KẾT LUẬN CỦA BÀ BÁN CÁ CHỢ XANH VÀ CẢNH BÁO CỦA AIR VISUAL VỀ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ HÀ NỘI,1,Tre Làng: Luật sư vụ VN Pharma: #039;VIỆN KIỂM SÁT TÙY TIỆN XÚC PHẠM BỘ Y TẾ#039;,1,Tre Làng: Nóng: ĐẶNG THỊ HUỆ BỊ BẮT,1,Tre Làng: THẨM PHÁN NGUYỄN HẢI NAM VÀ GIẢNG VIÊN LÂM HOÀNG TÙNG BỊ BẮT,1,Tre Làng: THỦ TƯỚNG KỶ LUẬT 3 THỨ TRƯỞNG BỘ GTVT,1,Tre Làng: TRUNG QUỐC TRIỂN KHAI GIÀN KHOAN HẢI DƯƠNG 982 Ở BIỂN ĐÔNG,1,Tre Làng: VIỆC LÀM TRÂN QUÝ CỦA TRUNG TÂM PHỐI HỢP TÌM KIẾM CỨU HỘ CỨU NẠN HÀNG HẢI KHU VỰC I,1,Tre Làng: VIẾT BÁO,1,Tre Làng: Vô nhân đạo: TRUNG QUỐC NGĂN CẢN NGƯ DÂN VIỆT NAM TRỤC VỚT TÀU ĐẮM,1,Tre Làng: VỤ KHỦNG BỐ TẠI CỤC THUẾ BÌNH DƯƠNG: KHỞI TỐ BỊ CAN ĐỐI VỚI TRƯƠNG DƯƠNG,1,Tre Làng: Vụ VN Pharma: PHÍA ẤN ĐỘ NÓI THUỐC CHỮA UNG THƯ H-CAPITA ĐẠT TIÊU CHUẨN,1,Triều đại Việt,1,Triệu Tài Vinh,1,Trịnh Bá Khiêm,6,Trịnh Bá Phương,23,Trịnh Bá Tư,9,Trịnh Hội,19,Trịnh Hữu Long,1,Trịnh Ngọc Hiên,5,Trịnh Thị Thảo,3,Trịnh Vĩnh Bình,4,trò hề dân chủ,1,trù dập,13,Tru Mộng Long,1,Trụ sở tiếp dân,26,Trung Bác sỹ,1,Trung Quốc,529,TRUNG QUỐC TRIỂN KHAI GIÀN KHOAN HẢI DƯƠNG 982 Ở BIỂN ĐÔNG,1,Truyền thông Thái Hà,1,Trưởng Ban Kinh tế Trung ương,3,Trương Châu Hữu Danh,71,Trương Duy Nhất,75,Trương Duy Nhất "mất tích",19,Trương Huy San,1,Trương Minh Đức,17,Trương Nhân Tuấn,1,Trương Quốc Huy,3,Trường Sa,77,Trương Thị Mai,1,Trương Thị Quý,3,Trương Văn Dũng,24,Trương Văn Khẩn,18,Trương Văn Thực,1,Trường Việt Duy Dân Ðảng,1,Trương Vĩnh Ký,1,Tù chính trị,4,tù nhân lương tâm,111,tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Vĩnh Long,3,Tuấn Khanh,8,tusangnhamhiem,1,Tuyên Bố 258,1,tuyên ngôn,40,tuyệt thực,41,tự chuyển hóa,49,tự diễn biến,56,tự do,917,Tự do báo chí,76,Tự do báo chí quốc tế khiếm diện,1,tự do hàng hải,10,tự do ngôn luận,59,tự do tôn giáo,1,Từ Facebook,235,tự thiêu,3,tự tôn dân tộc,18,tư tưởng Hồ Chí Minh,20,tư tưởng thù địch,13,tước quân tịch,1,tướng Mỹ,1,Tường Vi,1,Ukraine,11,USCIRF,6,Uỷ ban bảo vệ ký giả,1,Ủy ban Bảo vệ Nhà báo,1,Ủy ban Công lý & Hòa bình,1,Uỷ ban Công lý và Hoà bình Việt Nam,1,Ủy ban cứu người vượt biển,1,Ủy ban cứu trợ người vượt biển,1,Ủy ban Kiểm tra Trung ương,12,Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,3,Ủy hội Quốc tế Hoa Kỳ về tự do tôn giáo thế giới,1,vạch mặt,54,Vạn Thịnh Phát,1,vàng mã,7,Vành đai và Con đường,6,Văn bút Hoa Kỳ,1,Văn Công Hùng,1,Văn đểu,7,Văn đoàn độc lập,9,văn hiến,22,văn hóa giữ nước Việt Nam,4,văn kiện Đại hội,3,Văn Mai Hương,2,Văn Toàn,1,Vấn đề nóng,3278,Venezuela,48,Vi Đức Hồi,1,Vì Việt Nam thịnh vượng,1,Vi Yên,7,Video,17,Viet Nam,4,viet nam cong hoa,5,viet nam conghoa 2012,5,viet nam conghoaa 2012,5,Vietnam Human Rights Network,1,VIỆC LÀM TRÂN QUÝ CỦA TRUNG TÂM PHỐI HỢP TÌM KIẾM CỨU HỘ CỨU NẠN HÀNG HẢI KHU VỰC I,1,VIẾT BÁO,1,Việt Nam Mới,124,Việt Nam Times,3,Việt Tân,875,Việt tự do,1,Vinashin,1,Vince Nguyễn,1,vinh danh chế độ bù nhìn,1,Võ An Đôn,2,Võ Hồng Ly,1,Võ Kim Cự,1,Võ Thanh Thời,1,Võ Văn Ái,1,Võ Văn Tạo,3,Võ Xuân Sơn,3,VOA,35,VOA Tiếng Việt,8,VOICE,55,Vô nhân đạo: TRUNG QUỐC NGĂN CẢN NGƯ DÂN VIỆT NAM TRỤC VỚT TÀU ĐẮM,1,Vũ “nhôm”,3,VỤ KHỦNG BỐ TẠI CỤC THUẾ BÌNH DƯƠNG: KHỞI TỐ BỊ CAN ĐỐI VỚI TRƯƠNG DƯƠNG,1,Vũ Kim Hoàng,1,Vũ Ngọc Sửu,1,Vũ Nhôm,1,Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại tại Điện Biên,8,Vũ Quốc Ngữ,2,Vũ Thế Khanh,2,Vũ Thị Kim Hoàng,2,Vũ Văn Ninh,2,Vụ VN Pharma: PHÍA ẤN ĐỘ NÓI THUỐC CHỮA UNG THƯ H-CAPITA ĐẠT TIÊU CHUẨN,1,Vừ Thị Dợ,4,vườn rau Lộc Hưng,14,Vườn rau Lộc Hưng,64,Vương Đình Huệ,18,Vương quốc Mông,1,Vượng Râu,11,Vy Oanh,1,Vy Yên,2,WGAD,2,WikiLeaks,1,Will Nguyễn,8,xã Đồng Tâm,1,Xã hội,11,xã hội chủ nghĩa,75,xã hội dân sự,12,xả súng,6,XẤU,3,xây dựng Đảng,4,xoá đói giảm nghèo,2,XÓA TƯ CÁCH THỨ TRƯỞNG ĐỐI VỚI ÔNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG,1,xuất nhập khẩu,6,XUNG QUANH ĐỀ XUẤT TRANG BỊ SÚNG TRƯỜNG,1,xử lý vi phạm,28,Y Mút Mlô,1,Yên Lĩnh,13,YSEALI,1,Zelensky,2,
ltr
item
Hồ sơ dân chủ: “Luật pháp, kỷ luật Đảng là bất khả xâm phạm”
“Luật pháp, kỷ luật Đảng là bất khả xâm phạm”
http://hoicodo.com/wp-content/uploads/2019/11/“luat-phap-ky-luat-dang-la-bat-kha-xam-pham”.jpg
Hồ sơ dân chủ
https://www.hosodanchu.com/2019/01/luat-phap-ky-luat-ang-la-bat-kha-xam.html
https://www.hosodanchu.com/
https://www.hosodanchu.com/
https://www.hosodanchu.com/2019/01/luat-phap-ky-luat-ang-la-bat-kha-xam.html
true
199778699987007369
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem tất cả bài viết Xem thêm Phản hồi Hủy bỏ phản hồi Delete By Trang chủ PAGES POSTS View All BẠN NÊN XEM CHỦ ĐỀ ARCHIVE TÌM KIẾM TẤT CẢ BÀI VIẾT KHÔNG TÌM THẤY BÀI VIẾT PHÙ HỢP VỚI TỪ KHÓA BẠN TÌM KIẾM Về trang chủ Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng C9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Jan Feb Mar Apr Tháng 5 Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content