Ngăn chặn làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của thế lực thù địch

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng lưu ý, trong năm 2019 cần xây dựng các kịch bản cụ thể và các phương án định hướng thông tin tuyên truyền ở từng cấp độ, chủ động phòng ngừa và xử lý khi vụ việc xảy ra, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động - bảo đảm giữ vững môi trường hòa bình cho phát triển.


Ngày 28/12, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019.


Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương biểu dương những cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong việc tăng cường hoạt động thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền, góp phần quan trọng tạo môi trường hòa bình, ổn định và điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước.


Đề cập đến nhiệm vụ trong năm 2019, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và những thách thức của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Quán triệt sâu sắc các quan điểm và nhiệm vụ đối ngoại mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các Nghị quyết Trung ương đã chỉ rõ; tiếp tục triển khai hiệu quả các nhóm nhiệm vụ và giải pháp thông tin đối ngoại theo Kết luận 16, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.


Ngăn chặn làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của thế lực thù địch


Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh TTXVN)


Hai là, tiếp tục phát huy tính chủ động, tích cực của các lực lượng triển khai công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền, trong đó tập trung vào các phương thức thông tin nhanh, kịp thời, sinh động, có sức lan tỏa, bao phủ rộng; tăng cường sự gắn kết giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, giữa thông tin đối nội và thông tin đối ngoại, phát huy sức mạnh tổng hợp của quốc gia trong quá trình mở rộng hợp tác và hội nhập quốc tế…


Ba là, nâng cao năng lực phân tích, dự báo, theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế, trong nước; xây dựng các kịch bản cụ thể và các phương án định hướng thông tin tuyên truyền ở từng cấp độ, chủ động phòng ngừa và xử lý khi vụ việc xảy ra, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động - bảo đảm giữ vững môi trường hòa bình cho phát triển, gắn với công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam.


Bốn là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông hiện đại; đa dạng hóa các kênh thông tin sử dụng Internet, mạng xã hội. Sớm đưa trang thông tin điện tử về thông tin đối ngoại của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại vào hoạt động; tăng cường thông tin bằng tiếng nước ngoài, tính thuyết phục, phù hợp về ngôn ngữ, phong tục tập quán để phát huy hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền.


Năm là, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, cơ quan điều phối phát đi các yêu cầu, chỉ đạo xử lý công tác thông tin đối ngoại; các cơ quan liên quan chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo chức trách của mình; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí đối ngoại chủ lực; coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị và ngoại ngữ; có chính sách quan tâm đúng mức tới lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền, đáp ứng yêu cầu của công tác thông tin đối ngoại trong giai đoạn hiện nay.


Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Bằng khen cho 28 tập thể và 9 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền trong năm 2018.


Tiền phong


Nguồn: Đấu trường dân chủ

Đăng nhận xét

0 Nhận xét