Kiến nghị- kiểu cầm đèn chạy trước ô tô của các nhà dân chủ cuội

Khi Việt Nam xin ứng cử vào Hội đồng nhân quyền LHQ thì một số kẻ tìm mọi cách cản trở nhằm phá hoại nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện sứ mệnh quốc tế của mình tại Hội đồng NQLHQ. Song với thông tin bùng nổ như hiện nay, chẳng còn gì là có thể ẻm nhẹm và càng chẳng có gì có thể bịa đặt, dựng chuyện một cách dễ dàng. Song với các nhà dân chủ cuội thì chẳng có gì là họ không thể không làm. Một trong những trò mèo mà các dân chủ cuội khua chiêng gõ mõ ầm ĩ là vụ “Kiến nghị tổ chức hội đồng thúc đẩy nhân quyền” do 40 người ký tên. Trong đó có một vài nhân vật tự xưng là trí thức mà thực chất là những chú cuội dân chủ như Tương Lai, Tống Văn Công, Thế Thanh, Huy Đức, Huỳnh Tấn Mẫm, Hạ Đình Nguyên...

Vấn đề đặt ra là các nhà dân chủ cuội toàn làm những việc thừa, nằm ngoài năng lực cũng như mong muốn của họ. Việc họ làm chẳng khác gì trò hề, bởi thực tế chứng minh rằng cho dù có muốn xuyên tạc, bóp méo tình hình nhân quyền tại Vệt Nam, thì những nỗ lực và thành tựu nhân quyền của Việt Nam không thể chỉ vì một vài kẻ xấu bụng, vô tích sự như họ có thể xóa mờ và khi đã được cộng đồng quốc tế công nhận thì những bước tiếp theo phải làm gì càng chẳng phải việc của mấy tay ăn bám, nói leo như họ dạy bảo. Bởi chẳng phải vì có những nhà dân chủ cuội nhắc nhở mà chính phủ Việt Nam mới quan tâm đến vấn đề nhân quyền, cần khẳng định rằng "các quyền dân sự và chính trị, quyền kinh tế, văn hóa, xã hội và các quyền cơ bản khác của công dân… được thực thi đúng theo tinh thần Tuyên ngôn Nhân quyền LHQ và các Công ước quốc tế nhân ".

Đừng làm trò cầm đèn chạy trước ô tô, vì đó là trò ngu dốt và nguy hiểm cho chính mình của mấy nhà dân chủ cuội.

Nguồn: Loa phường

Đăng nhận xét

0 Nhận xét