Việt Tân và những luận điệu xuyên tạc vô căn cứ

 Trang Facebook Việt Tân cố tình xuyên tạc về phát hành sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là một thông tin vô căn cứ nhằm tuyên truyền sai sự thật về Đảng và Nhà nước ta.


Trên trang Facebook Việt Tân ngày 25 tháng 10 năm 2023 có bài “Ông Nguyễn Phú Trọng viết sách vô bổ không ai thèm đọc, gây tốn thuế của dân là một biểu hiện của tha hóa quyền lực’’. Nội dung chính của bài viết nhằm xuyên tạc chính sách của Đảng và Nhà nước về việc ban hành cuốn sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bài viết đề cập tới việc người đứng đầu Đảng có biểu hiện của sự tha hóa quyền lực và ban hành cuốn sách là không có giá trị.

Thông tin trên là không đúng sự thật và hoàn toàn thiếu căn cứ khách quan điều này đã được kiểm chứng chính xác bởi Hội đồng lý luận Trung ương, Ban tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Theo báo: Báo Điện Tử Chính Phủ ngày 26 tháng 10 năm 2023 có bài viết : “Ra mắt cuốn sách quý của Tổng bí Thư Nguyễn Phú Trọng”. Chiều ngày 20.10.2023 tại Hà Nội, Hội đồng lý luận Trung ương, Ban tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản chính trị quốc gia phối hợp tổ chức lễ ra mắt cuốn sách: “Cả nước đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội XIII của Đảng” của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách được hoàn thành và ra mắt bạn đọc vào thời điểm diễn ra những hoạt động đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước, được dư luận trong nước và quốc tế quan tâm, đồng thời Đảng ta vừa tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Cuốn sách là tuyển chọn 40 bài viết, phát biểu tiêu biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cho thấy tinh thần trách nhiệm tư duy tầm chiến lược, tư tưởng chỉ đạo rất toàn diện, sâu sắc song cũng rất cụ thể sát thực tiễn của người đứng đầu Đảng ta. Cuốn sách thể hiện sự đoàn kết nhất trí quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, tất cả các ban nghành, lĩnh vực, địa phương đối với sự lãnh đạo của Đảng tạo sự lan tỏa và hưởng ứng rộng khắp được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Từ những căn cứ trên cho thấy: cuốn sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có vị trí và ý nghĩa rất quan trọng trong thời điểm hiện tại góp phần quan trọng tạo niếm tin mới, khí thế mới, động lực mới, khích lệ động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đoàn kết quyết tâm nỗ lực cao hơn nữa tranh thủ thời cơ hoàn thành nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Như vậy, cái mà Việt Tân nêu ra là hoàn toàn không phù hợp với lợi ích của cộng đồng, không hề đúng với chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước. Bài viết của Việt Tân chỉ nhằm che mắt, dắt mũi người đọc nhằm tạo ra sự bức xúc mù quáng, tạo tâm lý phản cảm, căm phẫn, đối nghịch và mất niềm tin của người đọc vào việc phát hành cuốn sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. . Đây sẽ là cơ sở để chúng lợi dụng người dân vào các hoạt động chống phá chính quyền nhằm thỏa mãn nhu cầu vật chất và hư vinh thấp hèn của cá nhân. Vì thế, khi đọc được các thông tin không được kiểm chứng, mọi người cần phải cẩn trọng tìm hiểu đa chiều, nhất là dựa vào thông tin có căn cứ chính xác. Cũng như không vô tình giúp bọn chúng, truyền bá những tư tưởng tiêu cực, sai trái, khiến cho bản thân và người thân trở thành công cụ trong tay những kẻ phá hoại đất nước.

T.T.A

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Đăng nhận xét

0 Nhận xét