Việt Nam Thời báo không hiểu Hiến pháp, lịch sử hay không hiểu tiếng Việt?

Lâu nay, các thế lực chống đối, kích động thường chĩa mũi dùi vào vai trò lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị Việt Nam. Chúng giở mọi lý lẽ, thủ đoạn xấu xa để mỉa mai, bôi nhọ nhưng uy tín và vị thế của Đảng đối với đất nước và dân tộc ngày càng được củng cố và nâng cao. Mới đây, Việt Nam Thời Báo (VNTB) lại đưa ra một lý lẽ mới là luật pháp Việt Nam không cấm đa đảng nên cần có đảng mới để “cạnh tranh”.

Luận điệu xuyên tạc lịch sử của Việt Nam Thời Báo.

Điều đáng nói là VNTB dẫn lại nguyên văn Điều 4 Hiến pháp 2013 nhưng lại cố tình giả vờ không hiểu hoặc lờ đi những nội dung quan trọng. Cụ thể, Khoản 1 Điều 4 Hiến pháp 2013 quy định như sau:

“1. Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.”

Chỉ cần một người biết ngữ pháp tiếng Viêt tối thiểu thôi cũng đã thấy trong Điều khoản trên quy định rõ Đảng là lực lượng lãnh đạo duy nhất. Chỉ riêng điều này cũng đã lật tẩy bản chất của VNTB, những kẻ không hiểu hoặc cố tình không hiểu Hiến pháp Việt Nam, diễn giải một cách ngờ nghệch cốt để đòi lập ra cái mà chúng gọi là “tổ chức chính trị mới”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trước cửa hội trường
Đại hội.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930 và đã đồng hành cùng dân tộc từ những thời điểm tăm tối nhất của thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Từ khi ra đời, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng đã đoàn kết toàn dân tộc đánh đuổi giặc xâm lược, đem lại nền hòa bình và độc lập cho toàn dân tộc. Gần một trăm năm có Đảng, nhiều thế hệ người Việt Nam sinh ra và lớn lên được hưởng nhiều thành tựu đáng tự hào, càng khẳng định tính đúng đắn trong chủ trương đường lối lãnh đạo của Đảng, và cũng khẳng định sự lựa chọn đúng đắn của toàn dân tộc.

Việt Nam Thời Báo đặt vấn đề là tại sao không được lập đảng mới miễn là đáp ứng yêu cầu “trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng”. Vậy có thể đặt câu hỏi ngược lại là những người đã đáp ứng yêu cầu trên sao không gia nhập Đảng mà lại muốn lập tổ chức chính trị mới để “cạnh tranh”? Phải chăng lập đảng mới chỉ là cái cớ, còn mục tiêu thực sự của chúng là muốn loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng? Và cái “đảng” mới ấy đã làm được gì cho dân tộc, ai tin, và lập ra để làm gì, khi mà Hiến pháp đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng?

Một lý lẽ khá buồn cười khác của VNTB là nói “cụ Lê Duẩn, cụ Đỗ Mười cũng từng là đảng viên Đảng Lao động Việt Nam nên bây giờ giả dụ có lập đảng mới tên là Đảng Lao động Việt nam thì cũng chẳng có gì là “đối kháng”. Vậy thì VNTB nên học lại lịch sử Việt Nam. Bởi “Đảng Lao động” vốn là tên cũ của Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 1951-1976, được đặt để phù hợp với mục tiêu phát triển của thời kỳ đó. Sau khi đất nước được thống nhất đã đổi lại tên thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Như vậy thực chất cái tên “Đảng Lao động” hay “Đảng Cộng sản” vốn luôn dùng để chỉ chính đảng đang lãnh đạo tại Việt Nam. Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn và Đỗ Mười luôn luôn là thành viên của một Đảng duy nhất, không có gì thay đổi. Chỉ có những người giàu trí ảo tưởng nhất mới có thể nghĩ rằng nên lập ra đảng mới để dùng cái tên đó.

Thiếu hiểu biết về luật pháp, về lịch sử, thật khó hiểu tại sao Việt Nam Thời Báo lại có thể “tự tin” đăng một bài viết như vậy. Có lẽ với họ, vì vốn danh bất chính nên ngôn bất thuận, tất cả những gì họ có thể tìm ra chỉ là những lý lẽ buồn cười như vậy mà thôi.

An Diễm


Nguồn: Cánh cò

http://hoicodo.com/810714/viet-nam-thoi-bao-khong-hieu-hien-phap-lich-su-hay-khong-hieu-tieng-viet/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét