Tài xế thiện nguyện chuyên chở F0 bóc phốt anh Đoàn Ngọc Hải như hắt cả xô vào mặt

Tài xế này nói anh Hải đi mấy tháng không bằng các anh ấy chở 1 ngày đâu, có ngày cả trăm F0, nên tém cái mồm lại, không phải đi đến đâu phẩy cái là kêu chính quyền ở đó đâu, thích Quận 8 không? Số điện thoại tôi dán từng nhà…

Nguồn: Mặt trận thanh niên chống phản động

http://hoicodo.com/794405/tai-xe-thien-nguyen-chuyen-cho-f0-boc-phot-anh-doan-ngoc-hai-nhu-hat-ca-xo-vao-mat/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét