Lý do Cuba lập lại Trật tự nhanh khi xảy ra biểu tình là vì... Dân với Quân đồng lòng "táng" phe chống Chính phủ

Lý do Cuba lập lại Trật tự nhanh khi xảy ra biểu tình là vì… Dân với Quân đồng lòng “táng” phe chống chính phủ.

Và như chúng ta thấy, “Lực lượng phe thứ 3” cũng hiện diện rất đông.

Nguồn: Facebook Bão Lửa

http://hoicodo.com/787505/ly-do-cuba-lap-lai-trat-tu-nhanh-khi-xay-ra-bieu-tinh-la-vi-dan-voi-quan-dong-long-tang-phe-chong-chinh-phu/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét