Có ai còn nhớ Will Nguyen (tự xưng là "Phong trào dân chủ Việt Nam bất diệt") không?

Tiếng Việt của ông Will Nguyen (Việt kiều Mỹ) tốt thế nhưng không biết ông có hiểu (hoặc muốn hiểu) sự khác biệt giữa hai chữ biểu tình và bạo loạn không? Ông chỉ qua Việt Nam phá thôi (vì lý do gì thì ông tự biết), chứ những gì ông làm, nói và viết chẳng có ý nghĩa gì cả, không có lời ích cho ai (trừ những kẻ phản động) thế mà ông vẫn nói ông quan tâm đến Việt Nam hoặc người Việt.

Rồi ông nói về dân chủ, thế ông cho hỏi dân chủ là gì, ở đâu người dân làm chủ? Ở Mỹ nơi ông sinh ra á? Nếu ông nghĩ thế thì ông còn “ngây thơ” quá.

Còn nếu ông thật sự muốn gọi ngày 10.6 là ngày kỷ niệm gì đó thì ông không khác gì như mấy lão ba que ở Cali, Pháp hay Úc với những ngày kỷ niệm vô nghĩa của họ. Và cũng như họ ông sẽ luôn thất bại, suốt đời không thành công.
……………………………….

Đề nghị mọi người góp ý dưới bài viết của ông Will:

cùng thời mọi người cũng dislike (không thích) những video tren Youtube của Will:
https://www.youtube.com/channel/UCXqKREO2mA0eyHDiyy1kIXg

Ai chơi Twitter thì có thể cũng vào nick ông để bình luận những gì ông chia sẻ: https://twitter.com/will_nguyen_


Nguồn: Trang thông tin chống phản động

http://hoicodo.com/783943/co-ai-con-nho-will-nguyen-tu-xung-la-phong-trao-dan-chu-viet-nam-bat-diet-khong/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét