Việt Tân đã bóp méo thông tin về gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng

Gần đây khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, Việt Tân bắt đầu tập trung khai thác các diễn biến liên quan đến dịch COVID-19 để tuyên truyền chống Cộng. Một trong những thông điệp mà họ liên tục khai thác trong những ngày gần đây là người dân chưa hề nhận được gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng mà chính phủ đưa ra hồi năm ngoái. Thông điệp này rất đáng ngờ, vì nó không viện dẫn bất cứ một số liệu hoặc tin tức nào. Trong khi đó, từ khi gói hỗ trợ được đưa ra đến nay, các phương tiện truyền thông đại chúng đã đưa quá nhiều tin tức và hình ảnh về việc người dân nhận gói cứu trợ.

Chẳng hạn, một bài viết tổng kết trên báo Nhân Dân bản điện tử vào ngày 01/01/2021 có đoạn:

“Tính đến ngày 25-12-2020, gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng đã giải ngân hơn 12,8 nghìn tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ gần 13 triệu người và 30.569 hộ kinh doanh.

755 đơn vị sử dụng lao động được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất cho 97.626 người lao động, với tổng kinh phí trên 471,88 tỷ đồng.

Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân với tổng dư nợ là 27,787 tỷ đồng cho 185 người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho 7.245 người lao động.

Tổng kinh phí đã thực hiện hỗ trợ cho hơn 14,1 triệu lượt đối tượng thông qua chi trả trực tiếp hoặc các chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp, cho vay vốn để trả lương ngừng việc là 31.522,987 tỷ đồng.”

Những bằng chứng trực quan về việc người dân nhận gói cứu trợ đã xuất hiện rất thường xuyên trên Internet trong suốt một năm qua. Và bất cứ ai đang sống ở Việt Nam cũng từng thấy những hộ thuộc diện khó khăn sống quanh mình được nhận cứu trợ.

Qua cách Việt Tân tuyên truyền về gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng, có thể thấy họ hoàn toàn không tôn trọng sự thật, xa dân, và xa rời tình hình thực tế của xã hội Việt Nam. Thông tin sai của họ có thể lừa gạt giới chống Cộng ở hải ngoại, chứ không thể lừa đại đa số người dân trong nước. 

Nguồn: Loa phường

http://hoicodo.com/780344/viet-tan-da-bop-meo-thong-tin-ve-goi-ho-tro-62-nghin-ty-dong/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét