"Việt Cộng" - "Trung Cộng" chỉ là cách gọi của thực dân, đế quốc và bọn tay sai chống Cộng cực đoan

“Việt Cộng” là cách gọi của kẻ nào?

Thời gian đầu cuộc kháng chiến chống Pháp, giặc Pháp gọi những người yêu nước Việt Nam trong liên hiệp các lực lượng Việt Nam kháng Pháp là Việt Minh chứ không gọi là Việt Cộng mặc dù cuộc kháng chiến của người Việt chống lại sự đô hộ của họ là do những người cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Sau đó hòng chia rẽ khối đại đoàn kết của người Việt Nam trong mặt trận Liên Việt kháng Pháp, thực dân Pháp đã tung chiêu bài tuyên truyền trong xây dựng chính phủ bù nhìn tay sai theo Pháp chống Cộng sản, những người đang lãnh đạo cuộc kháng chiến. Sau thất bại ở Điện Biên Phủ thực dân Pháp tiếp tục dùng chiêu bài chống Cộng để lôi kéo đồng bào theo đạo Thiên Chúa ở miền Bắc vào Nam vỹ tuyến 17.

Nhảy vào thay thế thực dân Pháp, đế quốc Mỹ lấy lý do can thiệp là ngăn chặn Cộng sản tràn xuống Đông Nam Á. Vì vậy, đế quốc Mỹ và tay sai gọi tất cả những người yêu nước kháng Mỹ là Việt Cộng mặc cho họ dù là đảng viên cộng sản hay chiến sĩ yêu nước kháng Mỹ đạp Ngụy. Từ đó hai từ “Việt Cộng” đã là nỗi khiếp của Mỹ và tay sai suốt những năm kháng chiến chống Mỹ. Đến nay những kẻ lưu vong của chế độ Ngụy quyền Sài Gòn vẫn còn ám ảnh nặng nề với 2 từ “Việt Cộng”. Với những kẻ chống cộng cực đoan thì nhìn đâu cũng thấy “Việt Cộng”, nếu các bạn thường xuyên theo dõi các trang chống phá Đảng, Nhà nước của bọn lưu vong thì sẽ thấy, tất cả xấu xa mà chúng xuyên tạc đều đổ hết lên đầu “Cộng Sản”. Chúng ám ảnh đến nỗi đến nay nhiều khi chúng vẫn coi Việt Nam là Việt Cộng nên tìm mọi cách chống phá Việt Nam không chỉ về chính trị mà tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa…chúng vui mừng khi Việt Nam gặp tai ương hoạn nạn, chúng mong kinh tế Việt Nam không phát triển được nên tìm mọi cách ngăn cản Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế. Chúng coi chống Việt Nam là chống Cộng.

Nên gọi “Trung Cộng” hay “Trung Quốc”

Gọi Trung Cộng trong nhiều trường hợp chẳng những không đúng về khái niệm mà còn thể hiện cái bản chất chống cộng cực đoan.

Hiện nay, có những người học theo cách gọi của đám lưu vong chống cộng cực đoan và dân chủ cuội chống chế độ, chống Đảng, Nhà nước Việt Nam gọi “Trung Cộng” thay cho gọi “Trung Quốc” đó là nhận thức sai về khái niệm, đồng nhất một đảng với một quốc gia khi đảng đó đang cầm quyền. Một số người không hiểu rằng chúng gọi “Trung Cộng” cũng hàm ý đánh vào chế độ của cúng ta. Vậy gọi sao cho đúng:

Hãy gọi theo tên nước ví dụ như này: Năm 1946 “Trung Hoa Dân Quốc” do Quốc Dân Đảng của Tưởng Giới Thạch lãnh đạo đã chiếm đảo Phú Lâm và Ba Bình. Năm 1948 “Trung Hoa Dân Quốc”  vẽ Bản đồ khu vực hành chính của Trung Hoa dân quốc với đường chữ U có 11 đoạn. Năm 1953 thì “CHND Trung Hoa” kế thừa và vẽ lại thành 9 đoạn. Hay đơn giản ngắn gọn nhất hãy gọi họ là Trung Quốc.

Chúng ta không gọi Quốc dân Đảng Trung Quốc chiếm đảo hay Trung Cộng chiếm đảo mà phải gọi tên nước của họ mới đúng khái niệm và đúng cách gọi một quốc gia theo thông lệ và luật quốc tế. Đừng tưởng một đảng khác lãnh đạo Trung Quốc thì họ sẽ bỏ âm mưu thôn tính Biển Đông. Nhận thức như vậy là hoàn toàn sai lầm. Cũng đừng tưởng Mỹ kiềm chế Trung Quốc vì Trung Quốc là chế độ Cộng Sản, thực tế Trung Quốc, Nga hay bất kỳ quốc gia nào có quân sự, kinh tế mạnh đe dọa địa vị của Mỹ thì Mỹ can thiệp ngăn chặn thôi. “Mỹ dân chủ chống Trung Cộng độc tài…chặn Trung Cộng bảo vệ nước nhỏ như Philippine, Việt Nam…”

Còn vấn đề nữa, bọn lưu vong gọi Trung Cộng với hàm ý Việt Cộng là tay sai, là chư hầu cho Trung Quốc vì cùng là chế độ cộng sản nên bán đảo cho Trung Cộng, hèn với giặc… Đó là những xuyên tạc, đánh đồng vô lý, một thủ đoạn tuyên truyền xuyên tạc hèn hạ. Vì vậy, chúng ta cũng không nên quen miệng mà nói theo bọn lưu vong, dân chủ cuội lợi dụng đấu tranh giữ Biển đảo vỗ ngực ta đây yêu nước thực ra là chống Đảng, Nhà nước, chống phá chế độ, chống lại hòa bình, bình yên hạnh phúc của nhân dân. Hãy gọi đúng tên quốc gia thay vì gọi “Trung Cộng”. Cả thế giới này, kể cả Mỹ không ai gọi Trung Quốc là Trung Cộng cả trừ bọn chống cộng cực đoan lưu vong với bản chất tay sai còn đầy hận thù chưa thể thoát ra được mà nhận thức cho đúng khái niệm. Còn thành phần dân chủ cuội, chống chế độ trong nước thì cũng chỉ đua đòi nói cho sang mồm vỗ ngực ta đây yêu nước mà chẳng hiểu gì.

Mạnh Tuân

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

http://hoicodo.com/774470/viet-cong-trung-cong-chi-la-cach-goi-cua-thuc-dan-de-quoc-va-bon-tay-sai-chong-cong-cuc-doan/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét