Trò tấu hài mang tên “chính sách ngu dân” mà các “ngòi bút máu” tạo dựng

Dân mạng thời gian vừa quan rôm rả luận bàn câu chuyện về việc bà Nguyễn Phương Hằng – CEO của Đại Nam – tố cáo nhiều nghệ sĩ và mặt trái của showbiz. Ấy thế nhưng lạ kỳ thay, qua ngòi bút và lăng kính suy luận của những “nhà dân chủ”, câu chuyện trên đã bị biến tướng, khoác lên tấm áo chính trị, trở thành cái cớ để các đối tượng xấu, chống đối đổ lỗi cho chế độ, tấn công Đảng, Nhà nước.

Luận điệu vu khống trắng trợn của nhà
Luận điệu vu khống trắng trợn của nhà “dân chủ” Đỗ Ngà.

Để đạt được mưu đồ bôi lem, vẽ bẩn, hạ bệ uy tín của Việt Nam, phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc, kích động sự hoài nghi, tạo ra sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” từ bên trong nội bộ, các trung tâm phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch, phản động, chống đối vẫn tìm mọi cách để xuyên tạc thông tin, đổ lỗi cho chính quyền. Gần đây, các “ngòi bút máu” lại đẩy mạnh việc rêu rao về cái gọi là chính sách “ngu dân hoá”, mà điển hình trong số đó chính là nhà “dân chủ” Đỗ Ngà. Đối tượng này tô vẽ là những điều viển vông, vu khống, xuyên tạc một cách trắng trợn tình hình thực tế. Những luận điệu độc hại, sai trái, phi lý có thể kể đến như: “Ngày nay, Đảng cộng sản đóng vai trò là chủ nô của dân tộc”, “ĐCS không chấp nhận cho bất kỳ định hướng chính trị nào khác giúp cởi trói dân tộc khỏi sự kiểm soát của ĐCS”, “chế độ CS là chế độ phong kiến trá hình”, “với vai trò chủ nô của dân tộc, ĐCS muốn lợi dụng dân tộc này phục vụ cho lợi ích của nó chứ nó không hề có thật lòng phục vụ dân tộc”, “ĐCS chọn định hướng giáo dục ngu dân thay vì giáo dục khai phóng”…

Để bao biện cho lập luận của mình, các “ngòi bút máu” đã lợi dụng việc bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên và một số nghệ sĩ để từ đó quy chụp rằng người Việt Nam mê tín, u mê bởi những điều viển vông. Trên cơ sở đó, các đối tượng đổ lỗi cho rằng lý do người dân u mê là vì Đảng cộng sản; xuyên tạc rằng khi có người “vạch trần sự thật”, khai sáng dân trí thì sẽ bị “bịt miệng”.

Đằng sau những luận điệu tưởng chừng như “vì nhân dân” như trên thực chất là chiêu trò công kích, chống phá đất nước, đi ngược lại lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân, mang bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc và tính nhân dân sâu sắc. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, tồn tại, hoạt động không có lợi ích nào khác ngoài việc phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Từ khi ra đời đến nay, dù luôn phải đối mặt với sự tấn công, chống phá của các thế lực thù địch, chống đối nhưng Đảng cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo đất nước đấu tranh giành nhiều thắng lợi. Từ chỗ là một nước thuộc địa, Việt Nam đã giành lại độc lập, tự do, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Từ một quốc gia nông nghiệp lạc hậu, chịu nhiều thiệt hại do chiến tranh gây ra, nền kinh tế nhỏ bé, đói nghèo, chúng ta đã vương lên trở thành một trong các quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng đầu thế giới, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt. Tại Việt Nam, Đảng – Nhà nước – Nhân dân đã kết hợp thành một chỉnh thể, thiếu bất kỳ một yếu tố nào cũng sẽ khiến cho tình hình ổn định bị phá vỡ.

Không phải ngẫu nhiên mà Việt Nam có được những thành tựu toàn diện, về mọi mặt, từ kinh tế đến chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, văn hoá, xã hội… khiến cả thế giới ghi nhận. Đó là kết quả của quá trình tập trung đào tạo, bồi dưỡng, phát triển con người. Với quan điểm “vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Những chủ trương, chính sách để phát triển con người đều đã và đang đạt được những thành quả vượt bậc. Như vậy, hà cớ gì các “loa làng dân chủ” lại cố tình vu khống Đảng cộng sản Việt Nam thực hiện chính sách “ngu dân”?

Tại Đại hội XIII vừa qua, Đảng ta đã có những nhận thức mới, tư duy mới về an ninh quốc gia, trong đó lần đầu tiên nhấn mạnh, ghi nhận đến yếu tố “an ninh con người” và bảo vệ “an ninh con người” tại Văn kiện Đại hội. Con người – nhân dân – được xác định là trung tâm của mọi hoạt động. Điều đó cho thấy nhân dân luôn là trọng tâm trong mọi chính sách của Đảng, Nhà nước ta. Hơn ai hết, Đảng ta biết rõ, khi nào đất nước mạnh thì Đảng mới vững. Từ bài học diệt giặc dốt 76 năm về trước, Đảng luôn coi trọng công tác giáo dục, đào tạo nhằm nâng cao năng lực, trình độ cho mỗi người dân Việt Nam, thông qua việc phát triển dân trí để củng cố tinh thần yêu nước, ý thức tự lực, tự cường tự tôn dân tộc. Trong suốt những năm qua, việc giáo dục tại Việt Nam luôn được coi là “quốc sách hàng đầu”. Không chỉ bó hẹp trong nước, chúng ta còn đẩy mạnh hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo. Đặc biệt, với sự phát triển của khoa học, công nghệ, người dân không chỉ tiếp cận với các chi thức trong nước mà còn có cơ hội để tìm kiếm, tiếp cận, học hỏi các tri thức của quốc tế. Chính vì vậy, chẳng có lý do, căn cứ nào để vu khống Đảng, Nhà nước Việt Nam thực hiện chính sách “ngu dân”, không cho người dân phát triển, nâng cao nhận thức.

Và cũng cần nói thêm, trong “xã hội số” hiện nay, khi cả thế giới được thu hẹp chỉ sau một cú bấm chuột, việc Đảng cộng sản Việt Nam thực hiện cái gọi là “chính sách ngu dân” như luận điệu được các đối tượng đang cố tình rêu rao là điều không thể.

“Lưỡi không xương trăm đường lắt léo”. Suy cho cùng, với mưu đồ chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam, các đối tượng sẵn sàng xuyên tạc, “đổi trắng thay đen”, biến tướng mọi vấn đề. Chính những sự hợm hĩnh, “tấu hài” mà các đối tượng “dân chủ” đang thể hiện là minh chứng rõ nhất cho thấy “trí tuệ”, “trình độ” của các “nhà dân chủ” siêu phàm đến mức nào. Nếu Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của các “nhà dân chủ” thì sự yên ổn, hoà bình, độc lập sẽ là điều không tưởng.

Bảo An

* Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả.


Nguồn: Cánh cò

http://hoicodo.com/776308/tro-tau-hai-mang-ten-chinh-sach-ngu-dan-ma-cac-ngoi-but-mau-tao-dung/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét