Đã không biết thì đừng bi bô, anh Lưu Trọng Văn ạ

Hôm 5/6 anh Lưu Trọng Văn có status mang tên “Những điều bất thường” nói về Bộ Chính trị chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Theo anh Văn, đó là điều bất thường, và cho rằng lực lượng Công an “không bầu được đảng uỷ của mình hoặc không được Bộ Chính trị cho phép bầu đảng uỷ của mình” và rằng, việc làm của Bộ Chính trị là “vi phạm các Nghị quyết và điều lệ của Đảng”.

Thưa anh Lưu Trong Văn,

Biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe. Không có bất cứ sự bất thường nào ở đây cả. Việc Bộ Chính trị chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 27 thành viên là hoàn toàn bình thường, phù hợp với các quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Mời anh Lưu Trọng Văn kiểm chứng:

1.

Điều 28, Chương VI của Điều lệ Đảng quy định:
“Đảng ủy Công an Trung ương do Bộ Chính trị chỉ định gồm một số Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương công tác trong Công an nhân dân và một số Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương công tác ngoài Công an nhân dân”.
Mời xem ảnh chụp màn hình Điều lệ Đảng:

2.

Tại điểm 4, điều 4, Chương II của Quyết định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử quy định:

“Bộ Chính trị có quyền chỉ định Chỉ định Bí thư, Phó Bí thư và các ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương”.

Mời xem ảnh chụp bên dưới:

Trên thực tế, TBT Nguyễn Phú Trọng đã tham gia Đảng uỷ Công an Trung ương từ nhiệm kỳ trước, chứ không phải bây giờ mới tham ra. Vì thế đó là sự kế tiếp chứ không phải là bất thường, anh Lưu Trọng Văn ạ.

Thêm nữa, không có chuyện Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương “không bầu được Ban chấp hành Đảng bộ”. Chính xác là Đại hội đã thống nhất bằng nghị quyết là không bầu Ban chấp hành Đảng bộ vì đang thực hiện cơ cấu lại bộ máy tổ chức và nhân sự lãnh đạo Công an các cấp, mà để Bộ Chính trị chỉ định khi việc kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự đã hoàn tất. Nói đến Nghị quyết hẳn anh Lưu Trọng Văn đã hiểu rằng, nó đã được các đại biểu dự Đại hội biểu quyết thống nhất. Vậy có gì bất thường không hả anh Lưu Trọng Văn.

Được biết anh Lưu Trong Văn là nhà báo, nhà thơ, nhà biên kịch cũng đồng thời là một người tham gia khá nhiều vào cái gọi là “phong trào dzân chủ”. Tiếc thay, những phát biểu của Lưu Trọng Văn không tôn thêm giá trị con người và dòng họ của anh, trái lại nó đã nhấn chìm thanh danh dòng họ và tạo nên vết hoen ố trong nhân cách của anh.

Vậy nên, đã không biết thì đừng bi bô.

Cuteo@

Nguồn: Tre làng

http://hoicodo.com/773850/da-khong-biet-thi-dung-bi-bo-anh-luu-trong-van-a/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét