Xét xử phúc thẩm vụ án Đồng Tâm: Trình độ hay nhận thức của luật sư Lê Quốc Quân có vấn đề?

Trước, trong và sau khi Tòa án cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án Đồng Tâm theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 6 bị cáo, một số luật sư tham gia bào chữa hay không tham gia bào chữa vẫn cố tình có cách nhìn nhận thiếu thiện chí để từ đó quy chụp, đổ lỗi,… vô căn cứ.

Ngày 09/03/2021 luật sư Lê Quốc Quân trên trang facebook cá nhân có loan tải bài viết bình luận về phiên tòa phúc thẩm vụ án Đồng Tâm và đính kèm trên nhiều trang facebook cá nhân của các nhà đấu tranh dân chủ như Le Dung vova; Nguyễn Thúy Hạnh, Nguyễn Lân Thắng,… Trong bài viết Lê Quốc Quân cho rằng:” thấy xót xa cho thận phận và mạng sống con người ở VN khi họ đối mặt với một nền tư pháp hủ bại trong một chế độ toàn trị. Nơi đây mọi quyết định đã nằm trong túi của chủ toạ phiên toà, họ hành động theo lệnh của đảng đã được bàn bạc và quyết định từ trước. Nếu trong khi xét xử mà có sự biến pháp lý thì khi nghị án cũng phải xin ý kiến trước khi quyết định. Như rất nhiều việc khác, công lý cũng chỉ là trò hề, phiên toà chỉ là vở kịch mà bên đạo diễn càng muốn kết thúc theo ý đồ của họ càng sớm càng tốt. ….”.

Lê Quốc Quân một luật sư, một nhân vật bất đồng chứng kiến tại Việt Nam được tổ chức Quốc gia hỗ trợ dân chủ của Mỹ đào tạo, được xem là nhà hoạt động xã hội nhân quyền tại Việt Nam. Dù là một luật sư nhưng Quân không tuân thủ pháp luật Việt nam. Hết lần này đến lần khác vi phạm, đã bị pháp luật Việt Nam xử lý nhưng Quân không hề thay đổi. Lê Quốc Quân đã từng phạm tội trốn thuế, đã từng tham gia tụ tập đông người, kích động gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản, chống người thi hành công vụ, nhiều lần lợi dụng danh nghĩa yêu nước, biểu tình phản đối Trung Quốc để cùng nhiều người tụ tập gây rối trật tự công cộng. Khoác áo “yêu nước” nhưng Quân đã thể hiện thái độ coi thường pháp luật, chống đối và đòi lật đổ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; kích động và lợi dụng chính những người biểu tình để gây mất ổn định an ninh chính trị, sau đó đưa lên internet những thông tin xuyên tạc tình hình đất nước, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, kích động chia rẽ quan hệ giữa quần chúng nhân dân với các cấp chính quyền, công khai đòi thay đổi chế độ… hành vi của Lê Quốc Quân là đi ngược lại lợi ích của đất nước, của nhân dân đã bị đông đảo quần chúng nhân dân nên án, pháp luật Việt Nam nghiêm trị. Xong vẫn chứng nào tật ấy; được sự hậu thuẫn, tài trợ của các tổ chức phản động từ nước ngoài Quân vẫn thường xuyên có những bài viết xuyên tạc sự thật, bình luận vô căn cứ về tình hình thực tiễn ở Việt Nam, phá hoại công cuộc đổi mới của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản việt Nam với mục đích có được các gói tài trợ của các tổ chức phản động nước ngoài chống phá Việt Nam. Quân là một luật sư có hiểu biết mà lại cho rằng nền tư pháp Việt Nam là:” nền tư pháp hủ bại trong một chế độ toàn trị.” đó là sự vu khống, nói xấu, bôi nhọ chế độ xã hội ở Việt Nam. Luật pháp Việt Nam nghiêm minh, bình đẳng với mọi công dân Việt Nam cho dù là ai; Đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam nếu không làm tròn bổn phận của mình, không chấp hành đường lối, cương lĩnh, điều lệ đảng… nói và làm ngược lại gây tổn hại tới lợi ích quốc gia, dân tộc…thì dù có là Ủy viên Trung ương Đảng vẫn bị xử lý theo pháp luật như thường. Một luật sư người Việt Nam, không chấp hành pháp luật Việt Nam đã nhiều lần vi phạm và bị xử lý nhưng không chuyển biến lại giám tuyên truyền rằng:” Nơi đây mọi quyết định đã nằm trong túi của chủ toạ phiên toà, họ hành động theo lệnh của đảng đã được bàn bạc và quyết định từ trước.”, ” công lý cũng chỉ là trò hề, phiên toà chỉ là vở kịch” đây là một sự vu khống trắng trợn, đổi trắng thay đen, phỉ báng, nói xấu chế độ…. Bản án xã Đồng Tâm đã được cơ quan điều tra, nghiên cứu kỹ lưỡng, điều tra, truy tố, tố tụng chặt chẽ, có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng phạm tội không thể chối cãi, vi phạm pháp luật Việt Nam…..Mọi hành vi phạm tội và khung hình phạt đều được quy định chặt chẽ trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bộ luật tố tụng hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và được áp dụng với mọi công dân Việt Nam không loại trừ bất cứ một ai. Lê Quốc Quân không được tham gia phiên tòa nhưng lại phát ngôn bừa bãi rằng phiên tòa:”chỉ xét xử 2 ngày thì không bao giờ là  đầy đủ” thế mới thấy rằng trình độ của một vị luật sư không được xã hội tin dùng như Quân cao đến mức nào.

Việt Nam là một nước Tự do và độc lập, nhân dân Việt Nam tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt nam, bằng trí tuệ và nghị lực Việt Nam xây dựng một nhà nước Việt Nam của dân, do dân và vì dân; mọi công dân Việt Nam đều bình đẳng trước hiến pháp và pháp luật với mục tiêu: “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” mọi hành động chống phá, phá hoại công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam đều bị xử lý, nghiêm trị bằng pháp luật Việt Nam. Trong những năm qua, Đảng cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo công cuộc đổi mới thành công trên tất cả các lĩnh vực mà bằng chứng là Đất nước giữ vững được độc lập, an ninh chính trị ổn định, an toàn; đối ngoại được mở rộng; môi trường dần được cải thiện; đời sống của nhân dân được nâng lên rõ dệt, chỉ số hạnh phúc của người dân từng bước được nâng cao và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Sau 25 năm, thu nhập đầu người Việt Nam đã cao gấp 9,75 lần, tăng 54 hạng (từ 175 lên 121, trong Asean vượt qua Philippines) và về qui mô nền kinh tế lớn gấp 12,9 lần, vượt qua 21 quốc gia (trong Asean có Singapore và Malaysia). Việt Nam đã đưa nền kinh tế tăng gấp 10 lần cả về qui mô lẫn mức sống của người dân, tăng 21 hạng về qui mô nền kinh tế và tăng 54 hạng về thu nhập đầu người (thịnh vượng) trên bảng xếp hạng các quốc gia. Quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội đã từng bước được phát huy, góp phần tích cực động viên nhân dân phấn khởi đẩy mạnh lao động sản xuất, thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, khối đại đoàn kết toàn dân tộc mở rộng hơn, được xây dựng và củng cố vững chắc hơn.

Trong giai đoạn hiện nay, Dịch bệnh COVID hoành hành khắp nơi trên toàn thế giới, với sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính phủ nhân dân Việt Nam lại một lần nữa chiến thắng đại dịch COVID-19, phát triển kinh tế xã hội, là điểm sáng trên bản đồ thế giới về phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế. Niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố. Thực hiện các ý đồ đen tối với những luận điệu “phản biện xã hội”, “đấu tranh dân chủ , nhân quyền”; xây dựng “xã hội dân sự”, bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ lãnh thổ…để xuyên tạc đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà Nước; kích động tư tưởng, thái độ thù địch… lực lượng các thế lực thù địch núp dưới vỏ bọc hoạt động “dân chủ “để nói xấu Đảng, nói xấu chế độ, kích động nhân dân làm mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm phương hại cho cách mạng, đi ngược lại nguyện vọng chính đáng của nhân dân cũng chỉ vì những gói tài trợ của các tổ chức như: Tổ Chức VOICE Australia, Hội Luật Sư Úc Việt (VALA), Tổ Chức Yểm Trợ Nhân Quyền (HRRF), và Tổ Chức Tự Do Việt (Viet Liberty)…các tổ chức phản động lưu vong tại hải ngoại mang lại những đồng DOLA bẩn thỉu cho chúng mà thôi.

Chúng ta cần cảnh giác, đấu tranh không khoan nhượng với những luận điệu xuyên tạc bản chất của chế độ dân chủ và những thành tựu về dân chủ ở nước ta với những thủ đoạn, biện pháp vừa trắng trợn, vừa tinh vi và đều nhằm tới mục đích là chống phá cách mạng Việt Nam, hạ thấp, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, vai trò của Nhà nước XHCN, phủ nhận bản chất ưu việt của chế độ dân chủ Xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Văn Đức

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

http://hoicodo.com/745044/xet-xu-phuc-tham-vu-an-dong-tam-trinh-do-hay-nhan-thuc-cua-luat-su-le-quoc-quan-co-van-de/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét