Lại trò đùa tự ứng cử ĐBQH của những kẻ chống đối chính quyền

Mọi công dân Việt Nam đủ điều kiện đều có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND. Quyền tự ứng cử không bị hạn chế. Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND 2014 đã có quy định rõ. Như vậy, mọi công dân Việt Nam nếu đủ các điều kiện theo yêu cầu, có đầy đủ các yếu tố đáp ứng thì đều được tự ứng cử và đó cũng chính là tính ưu việt của Nhà nước Việt Nam.

Người tự ứng cử cũng cần xác định rằng đây là trách nhiệm của cá nhân đối với xã hội, một khi đã tự ứng cử ĐBQH người tự ứng cử cần phải thấy được rõ được vai trò, vị trí và nhiệm vụ cần phải thực hiện đối với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Và nhiều người tự ứng cử ĐBQH các khóa trước đây cũng đã từng thể hiện được năng lực, phẩm chất cá nhân mà chính họ sở hữu, những trách nhiệm đối với xã hội mà họ đóng góp. Tuy nhiên, thời gian gần đây, trước khi diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 nhiều đối tượng chống đối, phản động đã tung ra chiêu trò tự ứng cử. Việc tự ứng cử của các đối tượng này dường như mang tính chống đối, cục bộ và được chúng xem như là trò hề. Một số đối tượng như Lê Dũng Vova, Trần Quốc Khánh, Lê Hùng… lại tự thách đấu nhau với cái gọi là coi tự ứng cử ĐBQH khóa XV là một cuộc thách đấu để thể hiện cá nhân.

Các đối tượng chống đối chính trị tìm cách kêu gọi phong trào tự ứng cử được chúng xem như là một làn sóng, hiệu ứng để tác động, ảnh hưởng để công tác bầu cử HĐND các cấp. Cái gọi là “phong trào tự ứng cử” thực ra là những hoạt động mang tính chất cá nhân nhằm phục vụ ý đồ chính trị của số đối tượng chống đối chính trị “tự ứng cử đại biểu Quốc hội” trên mạng xã hội và dùng mọi thủ đoạn để lôi kéo, hối thúc người khác làm cùng. Trong đó, đối tượng Lê Hùng Gàn đăng trên trang cá nhân của mình với nội dung cho rằng: “Sau khi thách đấu trong đơn vị bầu cử số 2 tại TP Hà Nội (đơn vị bầu cử của tôi), tôi nhận được lời đồng ý thách đấu của anh Trần Quốc Khánh còn các ứng viên khác không thấy có ý kiến gì chắc là họ sợ! Để cho sôi động tôi mở rộng cuộc thách đấu ra phạm vi toàn quốc ai đã hoặc muốn ứng cử đại biểu Quốc hội hãy nhận lời thách đấu này! Anh Le Dung Vova, bạn Lê Chí Thành … xem xét nhận lời thách đấu của Gàn nhé…” Như vậy, một hoạt động chính trị rõ ràng đang rất nghiêm túc lại được các đối tượng chống đối coi đó như là trò đùa chính trị, chúng đưa ra thách đấu nhau để thực hiện mưu đồ chống phá Nhà nước. Các hoạt động của số đối tượng này đều với mục đích, âm mưu gây rối, phá hoại hoạt động bầu cử đại biểu HĐND các cấp.

Số đối tượng đòi tự ứng cử này dường như là những kẻ có bề dày “thành tích” chống đối, tiền án, tiền sự và cả những kẻ đang có giã tâm thực hiện mưu đồ chống phá Nhà nước. Rõ ràng, Với những kẻ mượn cớ tự ứng cử để chống phá chế độ, cử tri và người dân đã dễ dàng nhận rõ bản chất để tẩy chay, loại trừ.

Cuteo@

Nguồn: Loa phường

http://hoicodo.com/744696/lai-tro-dua-tu-ung-cu-dbqh-cua-nhung-ke-chong-doi-chinh-quyen/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét