Việt tân ảo tưởng về phi chính trị hóa quân đội

Trang mạng Việt Tân vừa có bài viết tựa đề “Đảng Cộng sản luôn ám ảnh nỗi sợ quân đội quay lưng” trong đó cho rằng quân đội Việt Nam đang chuyển hóa và dần “phi chính trị hóa”, tức quay lưng với sự lãnh đạo của Đảng.

Việt Tân viết “Không có gì khác hơn Đảng muốn chống lại nguy cơ quân đội chuyển hóa sang chính trị tư sản mà những người Cộng sản coi là loại chính trị phản động. Nhưng dù bóp méo sự thật và răn đe bằng luật Đảng, sự chuyển hóa này ngày nay trở thành con đường tất yếu. Vì quân đội đã dần dần nhận thức được chuyên chính vô sản chỉ là sự giải thích gượng ép của tuyên giáo nhằm che giấu mục tiêu tối hậu của Đảng Cộng sản là thiết lập một nền độc tài toàn trị lâu dài”.

Nói thật, tôi nghĩ Việt tân đang mơ ngủ hay sao mà có thể viết ra được những dòng này.

Làm gì có chuyện Quân đội Việt Nam đang quay lưng và xa rời vai trò lãnh đạo của Đảng, chuyển hóa sang chính trị tư bản.

Nên nhớ Quân đội Việt Nam được chính Đảng sáng lập và nuôi dưỡng, xây dựng. Quân đội Việt Nam là quân đội nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ. Tôn chỉ hoạt động của Quân đội là trung với Đảng, hiếu với dân bởi trung thành và phục vụ lợi ích của Đảng cũng chính là trung thành và phục vụ lợi ích của nhân dân. Ngoài phục vụ lợi ích của nhân dân, Đảng không có lợi ích gì khác.

Việt Nam cũng đã quá thừa hiểu hậu quả của phi chính trị hóa quân đội. Phi chính trị hóa quân đội hậu quả nhãn tiền là quyền lực quân đội không được kiểm soát, quân đội có thể tham gia vào việc tranh giành quyền lực lãnh đạo dẫn đến bất ổn về chính trị.

Chính trị bất ổn đương nhiên kéo theo kinh tế sụt giảm, dân chủ bị xâm hại, an sinh xã hội không được đảm bảo, không khí chính trị của đất nước ngột ngạt.

Chẳng phải nhìn đâu xa, cứ nhìn đất nước hàng xóm Myanmar sẽ rõ ngay hậu quả của phi chính trị hóa quân đội. Quân đội đã tham gia quá sâu vào chính trị, dẫn đến thảm cảnh mất dân chủ, đất nước rên xiết trong lệnh thiết quân luật.

Và ắt hẳn, những tổ chức như Việt Tân đang rất mong ngóng muốn Việt Nam phi chính trị hóa quân đội để họ tiến tới thực hiện các âm mưu bạo loạn, lật đổ.

Tuy nhiên, với bản lĩnh, sự trung thành của Quân đội Việt Nam và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta, còn lâu âm mưu của Việt Tân mới thành hiện thực.

Ngồi đó mà mơ.

Viễn

Nguồn: Dân quyền

http://hoicodo.com/740256/viet-tan-ao-tuong-ve-phi-chinh-tri-hoa-quan-doi/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét