Lạm bàn trình độ công kích Đại hội XIII của giới chống cộng

Trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), các tổ chức chống Nhà nước Việt Nam đã tập trung công kích cá nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để hạ uy tín chế độ. Chẳng hạn, họ viết rằng ông Trọng “tham quyền cố vị”, nên đã liên tục đương chức những 3 nhiệm kỳ, dù việc này vi phạm điều lệ của Đảng. Họ cũng tuyên truyền rằng từ nhiệm kỳ thứ 3 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam sẽ trở thành một nước có “độc tài cá nhân”.

Thông điệp tuyên truyền này đã được đăng lặp đi lặp lại trên cả mạng xã hội lẫn một số tờ báo nước ngoài. Blogger Nguyễn Biên Cương từng đưa ra một số bình phẩm về những điểm sơ hở của thông điệp này.

Thứ nhất, cần nhớ rằng nhiệm kỳ thứ 3 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xuất phát từ quyết định của tập thể Đảng, chứ không phải từ quyết định cá nhân của ông. Ngay một số nhà quan sát phương Tây, như Carl Thayer và Jonathan London, cũng nhận xét rằng đây là một quyết định phù hợp với lợi ích của Đảng Cộng sản Việt Nam, do ông Trọng là người có khả năng gắn kết, lãnh đạo Đảng nhất trong bối cảnh hiện tại.

Thứ hai, quyết định này đã được hợp thức hóa dưới dạng một ngoại lệ, một “trường hợp nhân sự đặc biệt” của Đại hội, chứ không được tập thể Đảng xem là vi phạm Điều lệ.

Thứ ba, việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cao tuổi, và việc Đại hội giữ nguyên quy định về giới hạn số nhiệm kỳ trong Điều lệ, là những yếu tố khiến Việt Nam ít có nguy cơ rơi vào tình trạng “độc tài cá nhân” trong những nhiệm kỳ tới.

Những status công kích Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đôi lúc chứa những nội dung rất buồn cười. Chẳng hạn, bài này viết rằng ông Trọng đang vi phạm “luật quốc hội” (?) vì không được dân bầu lên, vì cùng lúc giữ 2 vị trí, và vì đã đương chức quá số nhiệm kỳ cho phép. Bài đăng này cho thấy tác giả thiếu kiến thức nghiêm trọng, không biết gì về chính trị Việt Nam:

Đầu tiên, tác giả cần biết rằng Việt Nam chỉ có Luật Tổ chức Quốc hội, chứ không có “luật quốc hội”.

Tiếp theo, cần nhớ rằng việc ông Trọng “không được dân bầu lên” là chuyện rất bình thường, vì Chủ tịch nước được Quốc hội bổ nhiệm và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam được Trung ương Đảng bổ nhiệm, chứ không được bầu trực tiếp như Tổng thống Mỹ.

Kế đến, không thể nói rằng ông Trọng vẫn “giữ 2 ghế”, vì Chủ tịch nước mới sẽ được bổ nhiệm sau cuộc bầu cử Quốc hội tới đây.

Sau cùng, ông Trọng đang vượt quá giới hạn nhiệm kỳ được quy định trong Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, chứ không vượt quá quy định nào của Quốc hội.

Qua những status như trên, có thể thấy giới chống Cộng tập hợp không ít người thiếu hiểu biết về chính trị. Khi họ tự cho rằng mình đang “khai dân trí” về tự do, dân chủ cho phần còn lại của dân tộc, có thể nói họ đã ngạo mạn một cách kệch cỡm.

Nguồn: Loa phường

http://hoicodo.com/739985/lam-ban-trinh-do-cong-kich-dai-hoi-xiii-cua-gioi-chong-cong/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét