Đây là stt của Facebook Nguyễn Minh Mười

Đây là stt của Facebook Nguyễn Mình Mười là người mà mấy tháng trước dây đã đốt đồ CA trước cổng cơ quan, không biết trước đây anh phấn đấu thế nào nhưng hiện tại anh đăng tin kiện tụng vô căn cứ ra Bộ CA cho đến trên mạng gây phản cảm! Ảnh hưởng uy tín của ngành CA và pháp luật nhà nước … hành vi này đáng tn cả nhà ơi???

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'VinaPhone 4G 08:56 90% Nguyễn Minh Mười giờ Có lẽ g tiền mà đơn vị Trại gia Hoàng tiến Cục 010 BCA thu của CBCR để

Nguồn: Trang thông tin chống phản động

http://hoicodo.com/740989/day-la-stt-cua-facebook-nguyen-minh-muoi/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét