Kinh tế thị trường và câu chuyện của Sài Gòn tiếp thị

Sài gòn tiếp thị sáp nhập vào Thời báo Kinh tế Sài Gòn kể từ ngày 1/3 năm sau, theo quyết định của các cơ quan chức năng là điều tất yếu khi tờ báo này đã bị lỗ từ nhiều năm nay. Trong thời kỳ kinh tế thị trường, các tờ báo phải tự vận động để tồn tại không thể trông chờ vào nguồn ngân sách như những năm dưới thời bao cấp là một khó khăn không thể phủ nhận của các báo. Hoạt động tốt thì lương cao, hoạt động không tốt, thua lỗ thì phải đóng cửa đó là quy luật hết sức bình thường. Rất nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ cũng phải chấp nhận thực tế ấy…Đó là quy luật của kinh tế thị trường.

Kinh tế thị trường và câu chuyện của Sài Gòn tiếp thị


Quyền Tổng biên tập Nguyễn Xuân Minh

Có điều mà bạn đọc cảm thấy phiền lòng đó là cách mà Ông Nguyễn Xuân Minh-Tổng biên tập báo Sài gòn tiếp thị trả lời phỏng vấn với BBC về sự kiện này.Thứ nhất việc tờ báo bị thua lỗ phải sáp nhập với tờ báo khác, rõ ràng tờ báo mới tiếp quản khối nợ của Sài gòn tiếp thị không thể tiếp tục gánh tiếp toàn bộ nhân sự của tờ báo. Đơn giản, ốc còn không mang nổi mình ốc sao dám đèo bòng cả rêu. Mà số lượng nhân sự của Sài Gòn tiếp thị lên tới 107 người, vì vậy chỉ có thể tiếp nhận một số lượng nhất định để quá trình sáp nhập thực sự có hiệu quả là một giải pháp cần thiết. Trong hoạt động kinh tế người ta gọi đó là tái cơ cấu lại. Có nghĩa là lẽ ra doanh nghiệp làm ăn thua lỗ sẽ phải đóng cửa hoàn toàn, nhưng để cứu vãn tình thế và áp dụng các giải pháp như sắp xếp lại tổ chức, giảm biên chế... Việc Thành phố Hồ Chí Minh đồng ý để tờ báo bán trụ sở của mình để thanh toán nợ. Đây là một việc tất yếu, bởi nợ thì phải trả, và khi vẫn còn tài sản để thanh toán nợ thì bán trụ sở được xem là một quyết định đúng đắn. Song việc ông Minh cho rằng việc bán khối tài sản này lớn hơn nhiều so với nợ thực tế và những người như ông Minh được hưởng tiền chênh là một cách nhìn thiển cận. Bởi việc sử dụng số tiền này phải theo quy định của pháp luật và có thông báo giải thích với cán bộ lãnh đạo và phóng viên báo chứ không phải theo kiểu ỡm ờ của ông Minh theo kiểu: “Có lẽ có những vấn đề sâu xa mà chúng tôi không hiểu được.”

          Thua lỗ phải đóng cửa, sáp nhập…đó là những tất yếu, khách quan. Song với tư cách người đứng đầu một tờ báo hoạt động yếu kém đến mức phải đóng cửa, lỗi đầu tiên thuộc về người lãnh đạo cao nhất ở đây. Qua bài trả lời phỏng vấn của ông Minh người ta càng hiểu rõ hơn, người đứng đầu nhận thức như thế mà không thua lỗ mới là điều lạ.

Nguồn: Loa phường

Đăng nhận xét

0 Nhận xét