Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 2, 2023Hiển thị tất cả
Vai trò của Gm Nguyễn Thái Hợp trong vụ tù tha Hồ Hữu Hòa được phong linh mục
Cái nhìn chủ quan, luận điệu xấu xa, xuyên tạc tình hình nhân quyền, phân biệt đối xử ở Việt Nam của Việt Tân
Lại chiêu trò quen thuộc của rfa xuyên tạc quan điểm của Đảng
Những luận điệu rất phản động của Việt Tân
Luận điệu xuyên tạc không mới của Nguyễn Văn Đài
Cảnh giác với chiêu trò lợi dụng các vụ việc tham ô, tham nhũng để xuyên tạc, chống phá
Việt Tân lại tìm cách hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước Việt Nam
Phát ngôn vô căn cứ
Từ hoài niệm sai lầm dẫn đến cái nhìn tiêu cực
Nhận thức ấu trĩ của Việt Tân
Xuyên tạc chủ trương lấy phiếu tín nhiệm - RFA cố tình phủ nhận quyền làm chủ của nhân dân Việt Nam
Hãy thôi ngay trò xuyên tạc về tự do ngôn luận ở Việt Nam
Có phải “Việt Tân” là tổ chức “chống bất công, chống tội ác” hay chỉ là một tổ chức “Khủng bố”
Đặng Như Quỳnh kháng cáo bất thành
Biên tập viên Đài Châu Á Tự Do nên “học lại”  văn hóa Việt Nam trước khi viết bài
Nhận diện một số quan điểm sai trái của các thế lực thù địch đang tập trung chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam
Việt Tân cố tình “mượn gió bẻ măng”
Cảnh giác với việc lợi dụng ChatGPT để loan tải thông tin xấu độc, không chính xác